Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Bezpieczna Europejska chmura obliczeniowa – konsultacje unijne

consumer-moneyTrwają obecnie konsultacje w kwestii propozycji ustanowienia Trusted Cloud Europe, czyli Bezpiecznej Europejskiej Chmury Obliczeniowej, która została przygotowana przez Zarząd the European Cloud Partnership (ECP) jako zadanie zlecone przez Komisję Europejską. Ma to być wsparcie dla prywatnych i publicznych organizacji funkcjonujących w Europie. Propozycja zawiera szczegółowe regulacje odnoszące się do kupna i sprzedaży usługi świadczonej w ramach chmury obliczeniowej w bezpiecznym środowisku.

Komisja Europejska planuje ustanowić Europę bezpiecznym regionem działania chmury obliczeniowej. W zamiarze jest osiągniecie dobrej europejskiej reputacji potwierdzającej wysokie standardy ochrony i bezpieczeństwa danych. W tym celu Komisja proponuje wprowadzić jako podstawę działania chmury zasadę transparentności.

Chmura obliczeniowa definiowana jest jako model przetwarzania danych opartych na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę. Dochodzi tutaj do eliminacji konieczności zakupu licencji czy często bardzo kosztownego oprogramowania. Konsument płaci za użytkowanie określonej usługi, np. za możliwość korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Z przeprowadzonych badań przedsiębiorstw w wynika, że oszczędności w kosztach IT wyniosły nawet 20%.

Unia Europejska planuje utworzyć odpowiednie warunki – prawne, techniczne oraz utworzyć rynek dla działania Bezpiecznej Europejskiej Chmury Obliczeniowej. Ponadto, informuje, że te działania mają na celu odsunąć wszystkie pojawiające się wątpliwości i rozprzestrzenić korzystanie z chmury. Propozycja utworzenia Trusted Cloud Europe została przedstawiona przez Zarządu the European Cloud Partnership (ECP) będącej instytucją doradczą Komisji i jest to element wdrażania the 2012 European Cloud Strategy.

Użytkownicy i usługodawcy świadczący usługi powiązane z chmurą obliczeniową oraz wszystkie inne osoby mogą wypowiedzieć się na temat przedstawionych propozycji w ankiecie dostępnej:

Każda odpowiedź na ankietę może przyczynić się do ponownego rozważenie propozycji i pozwoli dostosować te uregulowania do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa.

Termin ostateczny zabrania głosu w sprawie Trusted Cloud Europe upływa w piątek, 2 maja 2014 roku.