Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Co zrobić w przypadku śmiertelnego wypadku?

emergency-stopŚmierć osoby bliskiej, krewnego albo przyjaciela jest tragedią. Jeśli zdarzenie ma miejsce w Wielkiej Brytanii, z dala od domu i w obcym środowisku to powoduje dodatkowy stres. Szczególnie jest to trudne doświadczenie, gdy rodzina pozostała w Polsce sama musi sobie poradzić z konsekwencjami śmierci osoby bliskiej zagranicą.

W wielu przypadkach to zmarły był głównym żywicielem rodziny i w związku z tym natychmiast pojawiają się problemy finansowe, które mogą tylko potęgować tragedię. W ciągu ostatnich 7 lat, kiedy to liczba Polaków w Wielkiej Brytanii wzrosła do ponad 1 miliona w Simpson Millar LLP/Pogotowie Prawne prowadzonych jest niestety coraz więcej spraw dotyczących wypadków śmiertelnych i dlatego mamy nadzieje, że niektóre z poniższych informacji mogą okazać się przydatne dla Państwa.

Co się dzieje kiedy dochodzi do śmierci polskiego obywatela w związku z wypadkiem przy pracy?

Pierwsze trzy kroki, które powinny zostać podjęte w ciągu pierwszych kilku dni po śmierci:

  • Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego od lekarza ogólnego albo ze szpitala.
  • Dokonanie zgłoszenia w ciągu 5 dni od śmierci osoby(wymagane będzie zaświadczenie lekarskie). Rejestrujący zobowiązany jest wydać dokumenty potrzebne do zorganizowania pogrzebu.
  • Organizacja pogrzebu.

Zazwyczaj szpital albo funkcjonariusze policji pomagają w wypełnianiu tych obowiązków a firma pogrzebowa doradza w kwestiach związanych z organizacją uroczystości pogrzebowych i najważniejszej kwestii jaką jest powrót zwłok do Polski.

Kim jest ‘Coroner’ i czym jest ‘Inquest’?

Jeśli do śmierci nie doszło z przyczyn naturalnych to taki przypadek będzie zwykle zgłaszany do ‘Coronera’, czyli urzędnika, który ustala przyczynę zgonu. Coroner jest niezależnym sądowym urzędnikiem, którego zadaniem jest badanie przyczyny śmierci. Jego zadaniem jest prowadzenie dochodzenia w sprawie ustalenia przyczyny zgonu, które nazywane jest jako ‘Inquest’.

Coroner może również nakazać przeprowadzenie sekcji zwłok celem ustalenia przyczyny śmierci.
Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyn zgonu jest ustne, co oznacza, że wszelkie dowody związane ze śmiercią przeprowadzane są ustnie. Wszystkie zainteresowane strony są upoważnione do brania udziału w dochodzeniu. W dochodzeniu zwykle uczestniczy policja oraz inni zgłaszający uznani za krewnych i przedstawiciele społeczeństwa.

Dochodzenie zwykle jest formalnie wszczynane zaraz po śmierci a następnie gromadzone są dowody.

Dochodzenie w sprawie wypadku.

Jeśli śmierć była spowodowana wypadkiem przy pracy, wypadkiem drogowym albo ogólne okoliczności miały miejsce w miejscu publicznym to prowadzone będzie dochodzenie. W razie śmiertelnego wypadku drogowego, zwykle policja przygotowuje raport zawierający Serious Road Traffic Accident Unit. Jeśli wypadek wydarzył się w pracy albo jeśli potencjalnie mogło dojść do naruszenia Health and Safety Regulation to sprawa może być również badana przez the Health & Safety Executive.

Po przeprowadzonych czynnościach dochodzeniowych, postepowanie karne może zostać skierowane przeciwko sprawcy przestępstwa albo pracodawcy, który naruszył Health & Safety Regulations, czyli przepisy BHP.

Dochodzenie w sprawie ustalenia przyczyny śmierci może zostać uchylone, gdy zostanie zakończone postepowanie karne i sporządzony został pełny raport. To jest często stresujące dla rodziny i z uwagi na nowe regulacje prawne dotyczące ‘Coronera’ oraz dochodzenia w sprawie ustalenia przyczyn śmierci obecnie raporty mogą być uzyskane przed jakimkolwiek wysłuchaniem.

Jak uzyskasz dostęp do konta bankowego, polisy ubezpieczeniowej oraz jak sobie poradzisz ze sprawami biznesowymi osoby zmarłej?

Wiele banków i towarzystw przyznających kredyty mieszkaniowe rozważa zamkniecie albo przekazanie pieniędzy z bankowego konta po otrzymaniu zaświadczenia o śmierci i wymaganej identyfikacji. Ale zwykle osoby zwracające się z prośbą o pieniądze są zobowiązane do wykazania uprawnienia do ich otrzymania. To zwykle będzie zawarte w sporządzonym w Wielkiej Brytanii testamencie. Chociaż, zgodnie z naszym doświadczeniem Polacy rzadko maja takie uprawnienia i stąd też opóźnienia czy opor ze strony banków albo towarzystw budowlanych do wydania tych pieniędzy.

To jest zrozumiale, że jeśli bank albo towarzystwo przyznające kredyty mieszkaniowe zwróci pieniądze niewłaściwej osobie to może zostać pozwany przez właściwego spadkobiercę.

Zgodnie z tym, może być konieczne zdobycie Grant of Probate albo Letters of Administration. To jest dokument prawny, który może zostać użyty do wykazania uprawnienia do gromadzenia pieniędzy i majątku zmarłej osoby. W efekcie te dokumenty są ważnym potwierdzeniem dla banków i towarzystw przyznających kredyty mieszkaniowe oraz innych instytucji.

Będziecie Państwo potrzebować pomocy prawnej do uzyskania następujących dokumentów – Grant of Probate czy tez Letters of Administration. Procedura uzyskiwania tych dokumentów nie jest skomplikowana.

Roszczenie o naprawienie szkody w związku ze śmiertelnym wypadkiem w pracy.

Jeśli śmierć osoby była spowodowana z winy innej osoby albo instytucji np. przez innego użytkownika drogi czy pracodawcy to członkowie rodziny oraz osoby będące na utrzymaniu osoby zmarłej są uprawnione do zgłaszania roszczeń o naprawienie szkody. Te osoby, które wnoszą powództwo mogą nie tylko dochodzić naprawienia szkody w odniesieniu do osoby zmarłej np. w związku z bólem i cierpieniem przed śmiercią, wydatkami na pogrzeb czy tez inne finansowe straty ale żądanie może zostać zgłoszone przez osoby będące na utrzymaniu osoby zmarłej, które mogły liczyć na wsparcie nie tylko finansowe ale także obejmujące opiekę i inna pomoc. Definicja osoby, będącej na utrzymaniu jest uregulowana w przepisach prawnych ale obejmuje nie tylko męża i żonę oraz najbliższych krewnych ale także każdą inną osobę, która spędziła z osobą zmarłą ponad 2 lata albo była zależna od tej osoby przez okres czasu poprzedzający bezpośrednio jej śmierć.

Niestety spotykamy się z dużą ilością wypadków śmiertelnych polskich obywateli w ciągu ostatnich 8 lat. W każdym roszczeniu należy zwrócić uwagę na pewne bardzo istotne elementy tj. koszty przewozu zwłok, podatek, porady dotyczącej urzędowego potwierdzenia testamentu, jak również ewentualnej zależności finansowej krewnych żyjących w Polsce w stosunku do osoby zmarłej, która pracowała w Wielkiej Brytanii. Ponadto, mogą pojawić się opłaty za transakcje pieniężne.

Uzyskaj wskazówki i pomoc.

Ten artykuł przedstawia jedynie bardzo skrótowe spojrzenie na kwestie prawne związane ze śmiertelnym wypadkiem. Nadto, istnieje wiele przydatnych stron internetowych prowadzonych przez brytyjskie władze, które mogą pomoc w tego typu sprawach. Polski Konsulat w Wielkiej Brytanii również daje wskazówki i wspiera w tego typu trudnych okolicznościach.

Kwestie, o których mowa powyżej są niezmiernie istotne w celu uzyskania porady prawnej tak szybko jak to jest tylko możliwe. Informujemy, że wszelkie wstępne porady dotyczące ustalenia charakteru zajścia, do którego doszło są bezpłatne.

Jeśli chcecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt: 0800 634 1630.