Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Dane statystyczne dotyczące ilości wypadków śmiertelnych przy pracy w sektorze usług w Wielkiej Brytanii

constructionOstatnie analizy liczby ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy w Wielkiej Brytanii są przerażające i stanowią bardzo pouczającą lekturę.

W przeciwieństwie do tego co możemy myśleć o sektorze usług, wydaje się, że więcej pracowników w tej kategorii ponosi śmierć niż w budownictwie czy przemyśle. We współczesnym świecie istnieje sektor usług (inaczej trzeci sektor), który się coraz szybciej rozrasta a tradycyjny ciężki przemysł zanika.

Naturalnym jest również to, że w Wielkiej Brytanii sektor usług nie jest tylko najszybciej rozrastającą się częścią ekonomii ale również jej największą częścią. Innymi słowy, sektor usług zatrudnia więcej niż każdy inny sektor kategorii pracowników.

Usługi są zdefiniowane jako obszar ekonomii, który wytwarza niematerialne dobra. Ale rzecz jasna nie oznacza to jedynie specjalistów IT, księgowych czy telemarketerów.

Praca fizyczna

Tak naprawdę wykonywanych jest wiele prac fizycznych w sektorze usług i według Adriana Fawdena, specjalisty z zakresu obrażeń cielesnych w Simpson Millar Solicitors LLP : „Wiele zadań podejmowanych przez kancelarię związanych jest właśnie z gospodarką odpadami, transportem i magazynowaniem”.

„Chodzi tutaj o zawody, które, wymagają pracy fizycznej albo obsługiwania potencjalnie niebezpiecznych materiałów. Niektóre typy można łączyć a wszystkie opisane są stopniami ryzyka”.

W świetle powyższego, nie dziwi, że w Wielkiej Brytanii największa liczba ofiar śmiertelnych wypadków przy pracy w latach 2012-2013 miała miejsce w sektorze usług.

Ofiary śmiertelne w przemyśle odpadów są podwójne

Jak podają statystyki 148 pracowników zostało śmiertelnie rannych w ostatnim roku. Podczas gdy liczba ofiar śmiertelnych spada – w 2011 i 2012 roku the Health & Safety Executive (HSE) zanotowało w sumie 172 przypadki, z czego liczba ofiar śmiertelnych w przemyśle gospodarki odpadami i recyklingu wzrosły podwójnie w porównaniu do poprzedniego roku.

Dziesięciu pracowników zmarło w kluczowej części sektora usług w 2012/2013 roku. Natomiast w 2011/2012 roku było takich przypadków 5 i to odnosi się do poziomu 8.2 przypadków na 100 000 pracowników. W ciągu ostatnich 5 lat, średnio było 6 ofiar śmiertelnych na 100 000 przypadków.

Graeme Walker, który jest specjalistą w kwestii odpadów i recyklingu dla the Health & Safety Executive (HSE) powiedział, że wzrastająca liczba pracowników, którzy ponieśli śmierć w związku z pracą w przemyśle gospodarki odpadami w ostatnim roku jest bardzo rozczarowująca. To powinno być bodźcem dla przemysłu do poczynienia konkretnych kroków celem zmiany tych danych (aby zmniejszyć skalę zjawiska).

Według G. Walkera: Pomimo tego, że liczba ofiar śmiertelnych zmieniała się ciągu ostatnich 5 latach to przemysł potrzebuje poczynienia konkretnych kroków, aby dokonać zmiany danych rocznych i powinien otrzymać wsparcie, aby polepszyć te wyniki.

Adrian Fawden zgadza się z tym i twierdzi, że te liczby jasno pokazują, że jeśli chcemy osiągnąć widoczny spadek przypadków ofiar śmiertelnych to zarządy przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem mają do wykonania wiele pracy.

Nawet jeśli zmniejszy się liczba ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii w porównaniu do danych z innych krajów europejskich, to faktem jest, że sektor gospodarki odpadami sam nie poradzi sobie z przeciwdziałaniem wzrastającej liczbie ofiar śmiertelnych. To stanowi duży problem.

Pełny raport może zostać pobrany w języku angielskim ze strony HSE: Fatal Accident Report