Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Jak wnieść ‘Personal Injury Claim’, czyli dochodzić rekompensaty z tytułu obrażeń ciała?

falldownstairs

Czym są obrażenia ciała?

Obrażenia ciała dzielimy na:

  • Fizyczne obrażenia – przykładowo potrącenie przez samochód albo przewrócenie się na mokrej nawierzchni w miejscu publicznym
  • Psychologiczne – stres czy atak paniki

Najczęściej fizyczne obrażenia będą występować wraz z psychologicznymi. Przykładem takiej sytuacji może być odczuwanie niepokoju spowodowanego wspomnieniami o mającym miejsce w przeszłości wypadku samochodowego.

W omawianej sprawie potrzebujesz wykazać, że: Twoje obrażenie ciała było rezultatem zaniedbania innej osoby, przykładowo zwichnąłeś kostkę u nogi, ponieważ pracownik supermarketu nie oczyścił podłogi, chociaż to należało do jego obowiązków.

W jakim czasie można wnieść powództwo?

Masz 3 lata od daty zdarzenia, które uzasadnia wniesienie powództwa. Jednakże, jeśli nie byłeś pełnoletni w czasie zdarzenia to masz 3 lata od ukończenia 18 lat na wniesienie powództwa.

Jakich informacji będzie potrzebował Twój solicitor?

Najlepiej wybrać solicitora, który specjalizuje się w zakresie obrażeń ciała. Wybierz solicitora będącego członkiem the Law Society Personal Injury Accreditation Scheme albo the Association of Personal Injury Lawyers (APIL).

Wybrany przez Ciebie solicitor na początku będzie potrzebował następujących informacji dotyczących sprawy:

  • daty zdarzenia
  • opisu zdarzenia
  • szczegółów dotyczących obrażeń – będą potrzebne medyczne raporty od Twojego lekarza
  • zdjęcia wypadku albo zdjęcia z miejsca zdarzenia
  • imiona, nazwiska oraz dane kontaktowe świadków zdarzenia

Powyższa lista nie jest kompletną listą ale te informacje pozwolą Twojemu solicitorowi na wstępną ocenę twojej sprawy.

Jak wygląda postępowanie w sprawie z zakresu obrażeń ciała?

Po pierwsze solicitor prześle pismo drugiej stronie. Takie pismo jasno przedstawi szczegóły wypadku, o które wcześniej zostaniesz poproszony.

Druga strona musi odpowiedzieć na to pismo w ciągu 3 miesięcy oświadczając czy przyjmuje odpowiedzialność za Twój wypadek czy też nie. Jeśli przyjmie odpowiedzialność to nie będzie potrzeby wnosić sprawy do sądu i możesz dojść do porozumienia z drugą stroną co do kwoty rekompensaty.

Jeśli druga strona nie zaakceptuje żądania to Twój solicitor będzie potrzebował więcej dowodów, aby uzasadnić twoje powództwo i kontynuować negocjacje. Może pojawić się potrzeba wizyty u lekarza ogólnego albo specjalisty, który oceni Twoje obrażenia i to czy odniosłeś je w wyniku tego wypadku.

W pozwie dotyczącym obrażeń ciała zwykle nie ma potrzeby wnoszenia sprawy do sądu. Oferty często są składane przez strony sobie nawzajem aż do osiągnięcia porozumienia co do kwoty rekompensaty. Twój solicitor będzie starał się osiągnąć od drugiej strony najlepszą dla Ciebie kwotę.

W jakiej wysokości rekompensata może zostać zasądzona w przypadku obrażeń ciała?

Rekompensata często składa się z dwóch części:

  • za ogólną szkodę (zadośćuczynienie)
  • inne szczególne szkody

Za ogólną szkodę wypłacane jest jednorazowe świadczenie (zadośćuczynienie, ryczałt) zasądzane za ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała. Naturalnym jest, że im poważniejsze uszkodzenia ciała tym większa ogólna szkoda.

Za inne szczególne szkody zasądzana jest rekompensata za już utracone oraz planowane w przyszłości finansowe straty spowodowane obrażeniami ciała. Mogą być tu zawarte straty począwszy od utraty zarobków z powodu nieobecności w pracy aż po koszty leczenia i zakupu leków.

Ile kosztuje pomoc solicitora?

Niektórzy solicitorzy mogą oferować sprawy na zasadzie „no win no fee”. Oznacza to, że jeśli wygrasz sprawę to druga strona powinna zwrócić koszty postępowania. Jeśli to Ty przegrasz będziesz musiał zwrócić drugiej stronie koszty wszystkich poniesionych opłat i wydatków.

Twój solicitor może Ci zaproponować ubezpieczenie w razie, gdybyś musiał pokryć te koszty. Takie ubezpieczenie nazywane jest ‘costs after the event’ (ATE) insurance. ATE insurance będzie chroniło cię na wypadek przegranej sprawy.

Jeśli jesteś członkiem związku zawodowego to istnieje możliwość zwolnienia z tych kosztów albo do ich zredukowania. Warto wskazać na tę kwestię solicitorowi. Często związek zawodowy pokrywa koszty spraw dotyczących wypadków w miejscu pracy a w niektórych okolicznościach pokrywa również koszty związane z wypadkami osób bliskich.