Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Jakie ma prawa pasażer samochodu, który wziął udział w kolizji drogowej?

web_carcrashJeśli byłeś pasażerem pojazdu, który wziął udział w kolizji drogowej możesz starać się o odszkodowanie za obrażenia ciała jakich doznałeś.

Przeciwko komu wnosi się sprawę o odszkodowanie?

Jeśli nie byłeś kierowcą pojazdu w czasie wypadku to masz możliwość dochodzenia swoich praw od kierowcy, który jest winny zdarzeniu i to jego ubezpieczyciel będzie zajmował się tą sprawą.

Jeśli kierowca pojazdu, który został uderzony jest odpowiedzialny za wypadek, sprawa o odszkodowanie może się odbyć za pośrednictwem ubezpieczyciela.

Obaj kierowcy mogą przedstawiać swoje argumenty w kwestii określenia winy za wypadek. W takiej sprawie ubezpieczyciel pojazdu, którego byłeś pasażerem zajmie się tą sprawą, ponieważ nie jesteś stroną, której można przypisać winę w sprawie.

Jak kształtuje się odpowiedzialność kierowcy?

Jeśli kierowca jest członkiem Twojej rodziny albo przyjacielem możesz zastanawiać się nad jego ewentualną odpowiedzialnością. Jednakże, Twój wniosek o odszkodowanie nie spowoduje powstania odpowiedzialności finansowej tego kierowcy. Oczywiście poza utratą ‘no claims bonus’, czyli przywileju mniejszych opłat w wyniku jazdy bezwypadkowej. Jeśli nie złożysz wniosku o odszkodowanie ale inni biorący udział w zdarzeniu złożą takie wnioski to ich działania będą miały wpływ na pozostałych.

Wysokość odszkodowań dotyczy sumy, która nie wpływa na wysokość premii jaką otrzymuje kierowca od ubezpieczyciela za bezwypadkową jazdę (bez odszkodowań).

Jeśli otrzymasz odszkodowanie, opłaty i koszty, które musiałbyś ponieść będą pokryte przez firmę ubezpieczeniową winnego kierowcy.

Jak rozpocząć starania o odszkodowanie za obrażenia ciała?

Obowiązuje okres przedawnienia w roszczeniach za obrażenia doznane w wyniku wypadków drogowych. Generalnie, masz 3 lata od czasu wypadku na wszczęcie sprawy o odszkodowanie.

Jeśli chcesz znaleźć doświadczonego solicitora, powinieneś najpierw upewnić się , że jest on członkiem the Motor Accident Solicitors’ Society (MASS). Wszyscy członkowie tej organizacji muszą spełniać określony standard świadczonych usług zgodnie z ich charakterem działalności. Inne uznane organizacje potwierdzające kompetencje solicitorów to ‘the Lawyers Against Fraud’ oraz ‘the Association of Personal Injury Lawyers’.