Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Najczęstsze wypadki w budownictwie.

accident-at-workW związku z tym, że obecnie ponad 2 miliony osób pracuje w budownictwie to nie ma możliwości całkowitego uniknięcia niebezpieczeństwa i ryzyka związanego z charakterem tej pracy. Wypadki jakie zdarzają się w branży budownictwa są często poważne a nawet śmiertelne.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze powody wypadków w pracy związanej z budownictwem:

1. Upadki z wysokości
Najczęściej dochodzi do upadku pracownika z drabiny albo rusztowania, który może spowodować następujące obrażenia – złamania kości, pęknięcia, bóle pleców i obrażenia głowy.

Prawa pracownika
Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na budowie wszystkim pracownikom. Musi się upewnić, że wszystkie przejścia są odpowiednio zabezpieczone i tam, gdzie znajduje się rusztowanie musi to zostać w sposób szczególny zabezpieczone.

Jednakże wypadki się pojawiają i najczęściej drabina jest nieodpowiednio zabezpieczona przez co spowodowała upadek. Jeśli tak się stało być może jest podstawa do wszczęcia sprawy o odszkodowanie. W związku z doznanymi obrażeniami ciała pojawia się nieobecność w pracy stąd też, aby odzyskać wydatki i utratę zarobków należy rozważyć „personal injury claim”, czyli wszczęcie sprawy o odszkodowanie.

2. Upadające przedmioty
W podobnej do powyższej sytuacji podczas pracy na budowie może się zdarzyć, że spadnie na pracownika jakiś przedmiot z wysokości bez uprzedniego ostrzeżenia i możliwości uniknięcia tego, powodując obrażenie, które uniemożliwia kontynuowanie pracy. Mogą to być obrażenia w postaci ran, siniaków a nawet poważne obrażenia spowodowane przygnieceniem i obrażenia głowy oraz mózgu.

Prawo do bezpiecznych warunków pracy
To pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie, gdy przebywają w miejscu pracy, czyli na budowie. Bez względu na to, czy jest on głównym wykonawcą czy podwykonawcą, jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa.

3. Ryzyko potknięcia się
W miejscu pracy związanym z branżą budownictwa zwykle jest bardzo duże ryzyko potknięcia się o kable albo o dziurę w podłodze w czasie prac budowlanych.

4. Nieprawidłowy sprzęt
Pracodawca, który dostarcza narzędzie służące do wykonywania pracy jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu w odpowiednim stanie technicznym i porządku tak, aby nie dopuścić do powstania jakiegokolwiek ryzyka. W razie, gdy narzędzia pracy staną się wadliwe i w wyniku tego pracownik dozna obrażeń ciała to jego pracodawca będzie odpowiedzialny za tę sytuację i będzie narażony na odpowiedzialność odszkodowawczą.

5. Wypadki w pojeździe
Podczas pracy w branży budownictwa pojazdy i piesi powinni poruszać się z zachowaniem bezpieczeństwa. Gdy dojdzie do wypadku z udziałem pojazdu albo pieszych w wyniku, którego uczestnik/uczestnicy wypadku doznał/li obrażeń to znowu można wziąć pod uwagę pracodawcy za niezapewnienie bezpieczeństwa na miejscu budowy.

6. Nadmierny hałas i dźwięk pracujących narzędzi
Hałas i wibracja narzędzi może również powodować problemy ze słuchem np. szum w uszach. Pracodawca ma obowiązek sprawdzić nasilenie hałasu i tam, gdzie to jest możliwe zmniejszenie jego poziomu albo skrócenie czasu narażenia na nadmierny hałas. Ponadto, pracodawca powinien zapewnić ochronne wyposażenie swoim pracownikom (personal protective equipment PPE).

Narzędzie wibracyjne mogą powodować uszkodzenia nerwu, ścięgna u ręki, ramienia albo nadgarstka. Jeśli pracownik odniósł obrażenia ciała spowodowane używaniem wibrujących narzędzi to powinien zwrócić się o pomoc medyczną.

Bezpieczne/ochronne wyposażenie
Podczas pracy na budowie pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom ochronne osobiste wyposażenie. Jest ogromna różnorodność tego typu przedmiotów np. odblaskowe ubrania, buty z okuciem, ochronne nakrycie głowy, słuchawki ochronne, maski itd.

Narażenie na czynniki szkodliwe
Należy rozważyć wszczęcie sprawy o odszkodowanie w razie wypadku na budowie polegającego na kontakcie z czynnikami szkodliwymi przykładowo ze szkodliwymi gazami lub substancjami np. dwutlenkiem węgla albo pyłem azbestowym. Niektóre z tych czynników mogą mieć bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie i życie.
Jeśli powyższe informacje dotyczą Ciebie należy rozważyć kontakt z jednym z naszych solicitorów zajmujących się „personal injury”, który przygotuje i poprowadzi sprawę o odszkodowanie.