Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Napaść w miejscu pracy

Violence at WorkOstatnie doniesienia dotyczące napaści znanego prezentera BBC na jednego ze współpracowników doprowadziły do rozpoczęcia publicznej dyskusji na temat napaści w miejscu pracy.

Wewnętrzne dochodzenie przeprowadzone przez stację BBC wykazało, że zarzuty przedstawione prowadzącemu Top Gear – Jeremiemu Clarksonowi są prawdziwe i rzeczywiście dopuścił się przemocy fizycznej względem innego współpracownika.


Zaatakowany przez współpracownika?

Każdy ma prawo do bezpiecznego i spokojnego miejsca pracy, jednak jak pokazują badania dotyczące przemocy w Anglii i Walii, przeprowadzone w latach 2013-2014, ponad 275,000 osób zatrudnionych doświadczyło przemocy w miejscu pracy, łącznie z groźbami lub fizyczną napaścią.

Lisa Sheldon, adwokat specjalizujący się w uzyskiwaniu odszkodowań w związku z doznanymi obrażeniami ciała twierdzi, że:

“Pracodawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w miejscu pracy. W sytuacji gdy pracodawca naraża pracownika na nieuzasadnione lub dające się przewidzieć niebezpieczeństwo, pracownik ma prawo do odszkodowania za wyrządzone szkody”.

Dodatkowo: “Odpowiedzialność pracodawcy może również wynikać z sytuacji, gdy napaść jest wynikiem braku prawidłowego szkolenia lub gdy pracownik w pojedynkę wykonywał określoną pracę, mimo, że nie powinien. Pracodawca może być również pociągnięty do odpowiedzialności gdy incydent lub agresywne zachowanie miało już miejsce w przeszłości, a napastnik nie poniósł należytych konsekwencji”.

Niebezpieczny klient

Szacuje się, że ponad 44% wpadków związanych z groźbą przemocy lub napaścią było dokonanych przez klientów lub osoby wcześniej pracownikowi znane.
Niektóre zawody mogą nieść ze sobą wyższe ryzyko ataku niż inne profesje, tak jak praca w szpitalu, domu opieki czy nawet szkole.

Rada Nadzorcza szpitala Cardiff i Vale udostępniła w ostatnich miesiącach statystyki pokazujące, że około 3,000 pracowników rocznie staje się ofiarami napaści. Aby zapobiegać incydnetom związanym z przemocą słowną oraz fizyczną szpital postanowił zainstalować kamery oraz wzmonić ochronę na terenie obiektu.

Co można zrobić w przypadku napaści?

Jeżeli stałeś się ofiarą napaści w pracy w ciągu ostatnich 2 lat, możesz być uprawniony do odszkodowania. Kancelaria Simpson Millar LLP zatrudnia prawników specjalizujących się w tego rodzaju sprawach. Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat konkretnej sprawy.