Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Przewróciłem się z powodu dziury w chodniku, czy mogę się starać o odszkodowanie?

potholesDziury w chodnikach powodują wypadki i obrażenia pieszych, rowerzystów i kierowców i każdego roku kosztują Wielką Brytanię około £50 milionów tytułem wypłacanych odszkodowań.

Twoje lokalne władze i the Highways Agency są odpowiedzialne za utrzymanie odpowiedniego standardu na użytkowanych drogach. The Highways Agency każdego roku nakłada średnio £900 milionów, aby utrzymać drogi na odpowiednim poziomie, tak aby nadawały się do użytku publicznego. Pomimo tego, wiele osób potyka się o dziury w drogach i chodnikach, co powoduje niebezpieczne upadki.

Czym jest pathole?

Pęknięcia mogą się pojawić na drodze podczas ekstremalnej pogody (upał/śnieg). Kiedy woda dociera do dziur w szczególności podczas zimowej pogody, droga zaczyna marznąć i pękać. Te szczeliny zamieniają się z czasem w ‘pathole’.

Jeśli dziura w drodze jest bardzo duża to władze lokalne albo Ci, którzy są odpowiedzialni za drogi powinni to naprawić, tak szybko jak to tylko możliwe. Jeśli jest mniejsza dziura w drodze to może zostać pozostawiona do czasu planowanych napraw.

Kto jest odpowiedzialny za pathole?

Jeśli odniosłeś obrażenia na drodze krajowej, która zwykle są utrzymywane przez the Highways Agency a ta jest częścią Departamentu Transportu to oni są odpowiedzialni za stan drogi. Droga krajowa jest zwykle drogą główną .

Władze lokalne są zobowiązane do naprawiania i utrzymywania drogi oraz otrzymywania na ten cel środków finansowych z rządu do wykonania tego zadania. Możesz zgłosić pathole władzom lokalnym poprzez ich stronę internetową.
Zgłaszanie dziur w drodze może być istotne w aspekcie później wnoszonych spraw o odszkodowanie. Pomoże przedstawić Cię w sądzie jako wzorowego obywatela.

Jeśli dziura w drodze wydaje się, że znajduje się na drodze prywatnej albo drodze, która nie należy do władz lokalnych to właściciel drogi albo nieruchomości, na której znajduje się dziura będzie odpowiedzialny za jej naprawę. Aby złożyć sprawę przeciwko tym podmiotom odpowiedzialnym za stan nawierzchni dróg, będziesz potrzebował odpowiedniej pomocy prawnej.

Jak wszcząć sprawę?

Wszczęcie sprawy związanej z obrażeniami spowodowanymi przez dziurę w drodze lub chodniku może nie być łatwe. Powinieneś dążyć do znalezienia solicitora, który jest doświadczony w sprawach z zakresu obrażeń ciała. W celu odpowiedniego prowadzenia tego typu spraw The Law Society wprowadziło akredytowany system, the Personal Injury Accreditation Scheme. Akredytację posiadają najlepsi prawnicy w sprawach z zakresu obrażeń ciał w Wielkiej Brytanii.

Sprawa dotycząca obrażeń ciała może potencjalnie zawierać żądanie odszkodowania za rzeczywiste fizyczne i psychiczne obrażenia, których mogłeś doznać.

Masz 3 lata od daty wypadku na wszczęcie sprawy. Po tym czasie nie możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Czego będzie potrzebował Twój solicitor?

Aby usprawnić prowadzenie sprawy Twój solicitor będzie potrzebował następujących informacji:

  • Zdjęcia dziury w drodze lub chodniku, na której upadłeś;
  • Nazwisko i dane kontaktowe świadków wypadku i przez jak długi czas dziura w drodze lub chodniku nie była naprawiona;
  • Szczegóły dotyczące obrażeń ciała np. raporty medyczne
  • Data wypadku i gdzie to się stało

Twój solicitor będzie starał się uzyskać jak najlepszy rezultat podejmowanych działań i dostarczenie mu jak największej ilości informacji tylko zwiększy szanse na sukces.
Jak duże odszkodowanie mogę uzyskać?

Odszkodowania za obrażenia ciała spowodowane przez dziurę w drodze dzielą się na dwie kategorie, tj. odszkodowanie za:

  • Ogólne szkody czyli jednorazowa kwota, która pokryje będzie rekompensatą za ból i cierpienie
  • Specjalne szkody, czyli straty, które nie zostały pokryte z portfela np. czas nieobecności w pracy, wizyty lekarskie i lekarstwa itd.

Twój solicitor będzie dążyć do rozwiązania sprawy przed skierowaniem jej do sądu. To oznacza, że istnieje możliwość, że uniknięcia skierowania sprawy do sądu i uzyskania pełnego odszkodowania.