Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Sprawiedliwość Dla Naszego Klienta

Simpson Millar LLP Satisfies Another CustomerKolejny sukces prawników Polskiego Departamentu Kancelarii Simpson Millar LLP. Dla nas to wygrana sprawa, a dla naszego Klienta sprawiedliwe odszkodowanie z tytuły doznanych obrazeń w poważnym wypadku w miejscu pracy.

Każdy, kto w ciągu ostatnich trzech lat został poszkodowany w wypadku nie ze swojej winy na terenie Anglii lub Walii może ubiegać się o uzyskanie odszkodowania z tytułu doznanych obrażeń ciała.

Ostatnim sukcesem Polskiego Departamentu jest sprawa Pana M., który doznał poważnego urazu w wypadku podczas wykonywania swoich obowiązków w pracy na budowie. W wyniku tego zdarzenia Pan M. odniósł poważny uraz nogi, co wymagało skomplikowanej operacji, rehabilitacji i długotrwałego leczenia. Pan M. zwrócił się do nas o pomoc w uzyskaniu odszkodowania z tytułu doznanych obrażeń i poniesionych strat.

Prawnicy pracujący w Polskim Departamencie naszej Kancelarii doprowadzili do satysfakcjonującej ugody w sprawie, w wyniku, której Pan M. uzyskał odszkodowanie w 6 cyforwej kwocie. To jeden z przykładów sprawy ostatnio prowadzonej przez prawników z Departamentu Polskiego, która zakończyła się sukcesem.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że najczęściej do wypadków w pracy dochodzi na budowie, gdzie pracują głównie pracownicy fizyczni. Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, gdy przebywają w miejscu pracy. Bez względu na to, czy jest on głównym wykonawcą czy podwykonawcą, jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa.

W miejscu pracy związanym z branżą budownictwa ryzyko wypadków jest bardzo duże, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność. To obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpieczeństwa na budowie wszystkim pracownikom. W prawie angielskim definicja pracodawcy jest na tyle szeroka, żeby zawrzeć w niej niemal wszystkie stosunki w których chodzi o pracę. W Anglii pracodawcy są odpowiedzialni za pracownika i nie mogą przelać tej odpowiedzialności na nikogo innego. Zgodnie z prawem każdy pracodawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej a należne odszkodowania są wypłacane przez firmę ubezpieczeniową pracodawcy.

W tego rodzaju sprawach należy udowodnić przede wszystkim dwie kwestie. Pierwsza, że pracodawca ponosi winę całkowitą lub częściową za wypadek poprzez swoje działanie lub zaniechanie. A druga jest to związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zaniedbaniem pracodawcy a wypadkiem w miejscu pracy.

Wartość odszkodowania jest zależna od rodzaju doznanego urazu, poniesionych w związku z wypadkiem strat finansowych, rodzaju odbytego leczenia. W kwocie odszkodowania uwzględniane są również utracone zarobki z powodu nieobecności w pracy oraz dodatkowe koszty oraz wydatki poniesione w bezpośrednim związku z wypadkiem, takie jak dojazdy do szpitala czy leki.

Nasi doświadczeni prawnicy postarają się wynegocjować dla Ciebie jak najwyższe odszkodowanie.