Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Wyrokiem sądu Klientowi przyznane zostało odszkodowanie w wysokości £6,860.88

Szef Polskiego Departamentu naszej Kancelarii Adrian Fawden zakończył sukcesem kolejną sprawę odszkodowawczą z tytułu obrażeń ciała poniesionych w wyniku wypadku w pracy. Sprawy nie udało zakończyć się satysfakcjonującą dla Klienta ugodą ze Stroną Pozwaną, więc wynik jej musiał zostać rozstrzygnięty w postępowaniu sądowym.

Adrian Fawden

Nasz Klient pracował jako kierowca od 2008 roku, jego głównym zadaniem było odbieranie pojazdów do naprawy i odstawianie ich do warsztatu. Wypadek wydarzył się w 2013 roku, kiedy nasz Klient przechodził przez warsztat do magazynu, został on wtedy poproszony o pomoc przy naprawie jednego z samochodów. Klient zakręcił koło kilkukrotnie ręką, wtedy palec jego lewej ręki został zatrzaśnięty między zacisk hamulca a koło aluminiowe. Nasz Klient nie został poinstruowany w jaki sposób powinien kręcić kołem. Na skutek wypadku nasz Klient doznał bardzo poważnego urazu palca lewej ręki. Część kości palca została uszkodzona i konieczny był zabieg chirurgiczny.

Dopiero po wypadku zostały wprowadzone odpowiednie wytyczne dla kierowców stanowiące, że kierowcy nie są uprawnieni do jakiejkolwiek asysty przy naprawianiu pojazdów, bez wcześniejszej zgody managera warsztatu. W wyniku doznanych obrażeń Klient przebywał na zwolnieniu chorobowym przez kilka tygodni i w tym czasie nie otrzymywał pełnego wynagrodzenia. Po skierowaniu do ubezpieczyciela Strony Pozwanej roszczenia w sprawie, uzyskaliśmy odpowiedź przyznającą odpowiedzialność za wypadek. Jednak Strona Pozwana stwierdziła, że nasz Klient w znacznym stopniu współuczestniczył w wypadku i ponosi 40% winy. Strona Pozwana twierdziła, że Klient kręcił kołem zbyt szybko i nie było to trudne zadanie do wykonania, biorąc pod uwagę miejsce jego pracy. Strona Powodowa nie zaakceptowała współodpowiedzialności Klienta za wypadek. Każdy ma obowiązek zachować zdrowy rozsądek w miejscu pracy, ale nie ma obowiązku znajomości zakresu czynności innych pracowników i wykonywania ich obowiązków bez odpowiedniego nadzoru i instrukcji.

Następnie Strona Pozwana wystąpiła z ofertą ugody w kwocie £3,328.00 jako ostateczne porozumienie kończące sprawę. Należy pamiętać, że akceptacja oferty ugodowej na jakimkolwiek etapie postępowania, kończy sprawę i nie będzie możliwości ponownego jej otwarcia, nawet w sytuacji, gdy pojawią się w sprawie nowe fakty czy gdy doznane obrażenia ciała ulegnom pogorszeniu. Opierając się na uzyskanych dowodach medycznych, nie doradziliśmy wówczas akceptacji niniejszej oferty Klientowi. Według naszego oszacowania, była ona zaniżona i uwzględniała częściową współodpowiedzialność Klienta za wypadek.

Następnie Strona Powodowa wystąpiła z ofertą ugody w kwocie £6,000.00 co nie zostało zaakceptowane przez Stronę Pozwaną. Przeprowadzone negocjacje nie przyniosły satysfakcjonującego rezultatu dla obu Stron. Następnym krokiem było wszczęcie postępowania sądowego.

Wyrokiem sądu Klientowi przyznane zostało odszkodowanie w wysokości £6,860.88 a odpowiedzialnością za wypadek została w całości obciążona Strona Pozwana.

Komentarz Klienta w powyższej sprawie:

“Jestem bardzo zadowolony z kwoty jaką otrzymałem za wypadek, bardzo dziękuję firmie Simpson Millar za wspaniałe prowadzenie sprawy od początku do końca i asystę w sprawach prawnych. Z Całym zadowoleniem polecam firmę Simpson Millar.”