Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Brexit – Jakie ma znaczenie dla imigracji?

Znaj swoje prawa po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

W referendum została podjęta decyzja przez Brytyjczyków o wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Sytuacja ta niesie ze sobą wiele pytań, na które należy odpowiedzieć.

Emma Brooksbank wyjaśnia konsekwencje, jakie niesie za sobą Brexit.

 Co teraz?

Brexit

Na tym etapie, nie wiemy jak zmienią się przepisy angielskiego prawa imigracyjnego. Zmiany prawdopodobnie nie nastąpią szybko, jednak wielu obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego wolałoby uzyskać status stałego rezydenta lub obywatelstwo brytyjskie, aby zabezpieczyć się przed przyszłymi zmianami.

Prawo do swobodnego przepływu osób dla obywatelii Europejskiego Obszaru Gospodarczego zamieszkujących i pracujących w Wielkiej Brytanii może zostać uchyone. To powoduje, że wielu obywateli EOG będzie ubiegać się o obywatlestwo – jak skuteczne będę takie aplikacje?

Obecne przepisy pozwalają obywatelom Unii Europejskiej oraz ich rodzinom mieszkać w Wielkiej Brytanii, tak długo jak tylko są tzw. „osobą wykwalifikowaną” lub są rodziną takiej osoby. Rozumiemy przez to obecnie:

  • Osoby poszukujące pracy i studentów (jeśli posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne)
  • Pracowników
  • Osoby samozatrudnione

Zastosowanie regulacji prawa Unii Europejskiej jest niezwykle ważne, tak jak sprostanie standardom uznawanym za zasady prawa, jest to jedyna droga do przejścia skutecznie przez aplikacje.

Przykładem są studenci UE – którzy podlegali zasadom rekrutacyjnym oraz posiadają pełne ubezpieczenie zdrowotne, bez którego nie zdołaliby sprostać określonym wymaganiom. Niektóre państwa członkowskie UE są (lub były) związane poprzez program rejestracji pracowników.

Proces uzyskiwania statusu stałego rezydenta lub brytyjskiego paszportu stał się niezywkle skomplikowany w ciągu ostatnich lat. Aplikanci muszą zmierzyć się z 85-stronnicową aplikacją, która nie jest w całości objaśniona.

Obecnie, wielu obywateli UE nieświadomie przebywa w Wielkiej Brytanii nielegalnie i bez jasnych wskazówek jak to będzie wyglądało po Brexicie – dowiedzenie się, że przebywa się na terenie Wielkiej Brytanii nielegalnie po wielu latach pobytu, może być szokiem.

Przepływ aplikacji dotyczących stałej rezydentury i obywatelstwa

W okresie poprzedzającym referendum, Departament Prawa Imigracyjnego Kancelarii Simpson Millar otrzymał wiele zapytań od osób pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz od imigrantów szukających zapewnienia, że będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii w przypadku Brexitu. Liczba tego rodzaju zapytań będzie tylko wzrastać, po tym jak wynik referendum stanowiący o wyjściu z EU został potwierdzony.

Emma wyjaśnia:

“Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ubieganie się o Status Permanentnego Rezydenta lub Brytyjskie Obywatelstwo, jest niezwykle istotne. Nieprawidłowe wypełnienie aplikacji może przysporzyć tylko niepotrzebnych wydatków, może to być również bardzo stresujące doświadczenie, zwłasza, że nie wiemy jak zmieni się prawo imigracyjne w stosunku do obywateli UE.”

“Obecnie, nie ma powodu prawnego dla obywateli Unii Europejskiej do posiadania brytyjskiego paszportu, ale w świetle decyzji o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE zmienia się znacząco sytuacja dla tych, którzy w przyszłości mogą nie mieć automatycznego prawa do zamieszkania i pracy w Wielkiej Brytanii. Udzielamy porad także osobom, które są w związku małżeńskim z obywatelem UE, a sami pochodzą spoza Unii Europejskiej.”

Simpson Millar może Ci pomóc

Jeśli wiadomość o Brexicie zaniepokoiła Ciebie lub Twoją rodzinę, prawnicy z Simpson Millar służą jasną i precyzyjną poradę w zakresie prawa imigracyjnego, abyś wiedział jakie masz możliwości.

Śledzenie każdorazowej zmiany dotyczącej prawa imigracyjnego może być niezwykle trudne – zwłaszcza w sytuacji niepewności czy zasady i przepisy UE znajdą zastosowanie w angielskim prawie imigracyjnym po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Udzieliliśmy dotychczas wielu porad obywatelom Unii Europejskiej, a nasz zespół współpracuje z Polskim Departamentem Simpson Millar udzielającym porad dla osób polsko-języcznych. Porada prawna w języku ojczystym jest z pewnościa łatwiejsza do zrozumienia i bardziej przystępna.