Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Brytyjskie i niemieckie zmiany prawie imigracyjnym

immigration-3Z dniem 1 marca 2014 roku rząd brytyjski ustanowił minimalny próg uzyskiwanych zarobków ubiegającym się o zasiłki imigrantom z państw członkowskich UE. Jak donoszą ostatnio brytyjskie dzienniki Davida Camerona, Premiera Wielkiej Brytanii cieszą doniesienia o propozycjach zmian w prawie imigracyjnym w Niemczech, które idą jeszcze dalej niż brytyjskie zmiany. Kluczową zmianą będzie to, że przewiduje się odmowę prawa zamieszkiwania na terytorium Niemiec, jeśli imigrant nie zostanie zatrudniony w czasie 3 miesięcy od przyjazdu.

Jak podaje the Open Europe think-tank, Brytyjczycy planują odmówić prawa ponownego przyjazdu osobom, które nie znalazły pracy w ciągu 12 miesięcy. Natomiast Niemcy będą stosować taką metodę tylko wobec tych, którzy zamieszani byli w oszustwo.

Od 1 marca 2014 r. wszyscy imigranci z krajów unijnych ubiegający się o zasiłki muszą wykazać, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed ubieganiem się zasiłek osiągnęli zarobki na poziomie, od którego rozpoczyna się obowiązek opłacania national insurance w Wielkiej Brytanii. To jest około 149 funtów tygodniowo, czyli ekwiwalent 24 godzin średniego krajowego wynagrodzenia. Nowe zasady dotyczą również obywateli Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.

Ponadto, ustalono, że próg otrzymywanych zarobków będzie się zwiększał w kolejnych latach. Zgodnie z ostatnio podawanymi prognozami próg w latach 2013/2014 wynosił będzie 149 funtów/tygodniowo oraz 7755 funtów/rocznie natomiast w latach 2014/2015 będzie to już 153 funtów/tygodniowo oraz 7956 funtów/rocznie.

Jak stwierdza Reuters „brytyjski Premier poszukuje sposobu, aby ograniczyć imigrację do Wielkiej Brytanii i czyni starania, aby tłumić zjawisko tzw. „turystki zasiłkowej”.

Słychać również głosy krytyki. Jeden z członków Partii Konserwatywnej Douglas Carswell oświadczył, że „dopóki Wielka Brytania nie opuści Unii Europejskiej, nie może znacząco ograniczyć dostępu do zasiłków. Dodaje również, że członkowie rządu mogą szukać poparcia u urzędników unijnych ale według niego powinni się wycofać.”

Zgodnie z tym co podawał The Telegraph „Bruksela ostrzegała rząd brytyjski przed planem wprowadzenia zmian w uregulowaniach prawnych w stosunku do imigrantów z krajów UE i stwierdza, że niemalże pewna jest niezgodność tych planowanych zmian z prawem UE.

Zatem imigrantom z krajów europejskich pozostaje jedynie obserwacja poczynania władz brytyjskich i niemieckich oraz oczekiwanie na odpowiednią reakcję UE, która wpłynęłaby na przyszłe decyzje w tych kwestiach.