Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Co Oznacza Dla Obywateli Unii Europejskiej Nowy Przewodnik Przygotowany Przez Rząd Odnośnie Brexitu?

Prawo do… określenia statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej

Podczas gdy rząd ostatnio przedstawił nowe propozycje odnośnie praw obywateli Unii Europejskiej po Brexicie, Emma Brooksbank, partner i szegowa Działu Imigracyjnego (Leeds), wyjaśnia jaki to może mieć wpływ na obywatelii Unii Europejskiej mieszkających, pracujących lub studiujących na terenie Wielkiej Brytanii.

Prawo do... określenia statusu prawnego obywateli Unii Europejskiej

Czy moje prawa zostaną zmienione po Brexicie?

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej wraz z ich członkami rodzin, którzy mieszkają, pracują lub studiują na terenie Wielkiej Brytanii podczas gdy Wielka Brytania jest ciągle częścią Unii Europejskiej będą w dalszym ciągu posiadali takie sama prawa na podstawie prawa Unii Europejskiej, które posiadali przed referendum. Nic nie ulegnie zmianie dopóki Wielka Brytania nie wyjdzie z Unii Europejskiej.

Jakie prawa będę posiadał po opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej?

Rząd ostatnio opublikował niektóre z ich propozycji odnośnie praw obywateli UE i ich członków rodzin po tym jak Wielka Brytania opuści Unię Europejską w marcu 2019 roku.

Niektóre z propozycji przedstawionych przez rząd obejmują stworzenie nowych praw dla obywateli UE którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii przed Brexitem. Również zawarto informację, iż obywatele UE i członkowie ich rodzin będą musieli złożyć aplikację, aby zabezpieczyć ich status rezydenta, właczając w to osoby, kóre posiadają kartę stałego rezydenta.

Status został nazwany przez rząd jako status osoby osiedlonej (‘settled status’), który to prawdodobnie będzie znany jako nieograniczone prawo pobytu (‘indefinite leave to remain’)

Czy prawo swobodnego przepływu osób zakończy się Brexicie?

Prawo do swobodnego przemieszczania przestanie istnieć, kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską, ale rząd potwierdził że “migracja pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie kontynuowana.”

Z uwagi na niemożność zaoferowania dalszych szczegółów rząd wskazał, iż obecnie decyduje jak migracja będzie działać dla obywateli Unii Europejskiej po Brexicie i te propozycje zostaną opublikowane “tak szybko jak to jest możliwe, umożliwiając przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym zaoferowanie wystarczającego czasu na planowanie i przygotowanie.”

Emma komentuje:

‘To jest niepokojące dla wielu przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, które polegają na zatrudnianiu pracowników z UE, którzy wciąż stoją przed niestabilną przyszłością. Pewne zapewnienia przez rząd w tym momencie są po prostu nie wystarczające.’

Kto będzie mógł aplikować o status osoby osiedlonej (Settled Status)?

Żeby zakwalifikować się do statusu osoby osiedlonej, rząd wskazał, iż obywatele UE i członkowie ich rodzin muszą mieszkać na terenie Wielkiej Brytanii legalnie przed “określonym terminem” przez co najmniej 5 lat.

Jednakże rząd nie potwierdził jeszcze jaki będzie określony termin, ale potwierdził że będzie to termin pomiędzy marcem 2017 a marcem 2019, po którym prawa obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii są niejasne.

Obywatele UE i członkowie ich rodzin, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii przed określonym terminem, ale którzy nie mieszkali legalnie w Wielkiej Brytanii przez ostatnie 5 lat, będą musieli aplikować o tymczasową rezydenturę, aby przebywać w Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem. Będzie możliwość tymczasowego przebywania w Wielkiej Brytanii, aby osiągnąć 5-letni punkt kwalifikacyjny, który będzie potrzebny do zakwalifikowania się do statusu osoby osiedlonej.

Jeżeli przyjedziesz po określonej dacie, będziesz mógł mieszkać w Wielkiej Brytanii na podstawie prawa UE do dnia kiedy Wielka Brytania opuści Unię Europejską.

Od marca 2019 roku Twoje prawa będą niepewne – może będziesz mógł pozostać tymczasowo w Wielkiej Brytanii a nawet mieć możliwość stałego pobytu w Wielkiej Brytanii. Ale rząd oświadczył, że będzie to zależało od Twojej sytuacji i na chwilę obecną nie zaoferował żadnych gwarancji.

Co się wydarzy jeżeli określona data jest przed opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej?

Wiele problemów i zamieszania mogłoby zostać utworzone dla obywateli UE żyjących w Wielkiej Brytanii, jeśli określona data jest przed terminem kedy Wielka Brytania będzie opuszczać Unię Europejską w 2019 roku. Jedną z największych kwestii, jest to że możemy skończyć z dwustopniowym systemem gdzie obywatele UE, którzy przyjechali do Wielkiej Brytanii przed określonym terminem mają długoterminowe prawa, podczas gdy osoby które przyjadą po tej dacie mogą mieć ograniczone prawa.

Jak mogę aplikować o status osoby osiedlonej?

Jeżeli kwalifikujesz się i chcesz aplikować o status osoby osiedlonej, musisz przejść przez nowy process aplikacji, który zostanie przedstawiony przez rząd w momencie sfinalizowania propozycji, aby zabezpieczyć swój status.
Należy pamiętać, że ten proces będzie różny od istniejącego procesu ubiegania się o stałą rezydenturę.

Czy powinienien aplikować teraz o stały pobyt?

Na ten moment rząd oświadczył, że zamierza przejść do bardziej sprawnego procesu dla przyszłych aplikacji o status osoby osiedlonej przechodząc od istniejącego statusu stałego pobytu.

Emma komentuje:

“Home Office proponuje, aby zająć się około 3 milionami aplikacji, przyszłość pokaże jak sprawny okaże się ten proces w praktyce.”

Tymczasem obywatele UE i członkowie ich rodzin w Wielkiej Brytanii mogą wybrać aplikowanie o stałą rezydenturę a następnie mogą przejść do uregulowania statusu osoby osiedlonej w późniejszym czasie. Jest również możliwość poczekania do momentu, gdy rząd przedstawi więcej szczegółów odnośnie określonego terminu i procesu aplikowania o status osoby osiedlonej.

Obywatele spoza Unii Europejskiej, tacy jak członkowie rodzin obywateli UE muszą nadal posiadać dokument pobytowy, który potwierdza ich prawo pobytu w Wielkiej Brytanii, mogą aplikować o stałą rezydenturę teraz, jeżeli kwalifikują się.

Czy propozycje rządowe poprawią pozycję obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii?

Wprowadzenie wymogu, aby obywatele UE mieszkający w Wielkiej Brytanii aplikowali o status osoby osiedlonej zwiększy jeszcze niepewność co do ich przyszłej pozycji w Wielkiej Brytanii.

Są też dobre wiadomości dla obywateli UE, którzy zostali sklasykowani przez rząd jako „nieaktywni ekonomicznie” (np.: uczniowie, osoby samowystarczalne, rodzice pozostający w domy i opiekunowie). Te osoby nie będą musiały przedstawiać rządowi dowodów, że posiadali kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne podczas ich kwalifikowanego okresu pobytu, aby zaakwalifikować do ubiegania się o status osoby osiedlonej.

Jaki okres czasu będę posiadał, żeby aplikować o status osoby osiedlonej po Brexicie?

Obywatele UE w Wielkiej Brytanii, którzy kwalifikują się do statusu osoby osiedlonej będą mieli “odpowiednią ilość czasu” do aplikowania o status rezydenta po Brexicie, zgodnie z wytycznymi. Nie zostały przedstawione dalsze szczegóły ani jasności w tym zakresie.

Jeżeli otrzymam status osoby osiedlonej, jakie prawa będę miał?

Jeżeli jesteś obywatelem UE i otrzymałeś status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii, będziesz:

  • miał takie same prawa jak obywatele brytyjscy aby mieszkać, pracować i mieć dostęp do świadczeń oraz opieki zdrowotnej
  • mógł aplikować o obywatelstwo brytyjskie
  • miał prawo ubiegania się o obywatelstwo brytyjskie – ale najprawdopodobniej musisz mieć status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii przez 12 miesięcy zanim będziesz mógł złożyć aplikację

Czy członkowie mojej rodziny będą mogli do mnie dołączyć w Wielkiej Brytanii?

Jeśli kwalifikujesz się do statusu osoby osiedlonej i członkowie Twojej rodziny dołączą do Ciebie w Wielkiej Brytanii przed opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, będą oni mogli aplikować o status osoby osiedlonej po 5 latach mieszkania w Wielkiej Brytanii.

Jeśli jednak twoi krewni dołączą do Ciebie w Wielkiej Brytanii po terminie określonym przez rząd, będą do nich miały zastosowanie inne przepisy.

Jeśli martwisz się, jaki to może mieć wpływ na Twoją rodzinę, nasi eksperci z Kancelarii Simpson Millar z zakresu prawa imigracyjnego będą mogli zaoferować poradę odnośnie twojej sytuacji, jeżeli skontaktujesz się z nami pod numerem telefonu 0808 129 3320 lub z naszym Polskim Departemantem ponumerem: 0800 634 1630.

Jak Brexit wpłynie na kredyty studenckie dla obywateli Unii Europejskiej?

Jeśli jesteś studentem z UE i obecnie studiujesz w Wielkiej Brytanii lub planujesz rozpocząć naukę w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019, możesz nadal ubiegać się kredyty studenckie na wyższe wykształcenie i dalszą edukację oraz o status „home fee” na czas trwania kursu. Będziesz mógł także ukończyć swój kurs w całości w Wielkiej Brytanii.

Emma wyjaśnia jak Kancelaria Simpson Millar może pomóc:

“Chociaż niniejsze wytyczne zawierają pewne uspakajające wiadomości odnośnie pozycji obywateli UE i członków ich rodzin po Brexicie, pozostaje nadal wiele pytań, na które rząd nie odpowiedział.”

“Prawdziwym punktem spornym w negocjacjacjach będzie porozumienia w sprawie organu sprawującego nadzór nad prawami obywateli europejskich w Wielkiej Brytanii, gdzie Theresa May preferuje sądy krajowe a ostatecznie Sąd Najwyższy, Unia Europejska preferuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a David Davidson sugeruje nowy Międzynarodowy Sąd.”

“Jasne ogłoszenia dotyczące zasad są pilnie potrzebne, na przykład zapewniające większą pewność co do przyszłego statusu członków rodziny obywateli UE, którzy nie są Europejczykami”.

“Zauważamy, że propozycje są uzależnione od wzajemnych uzgodnień odnośnie obywateli brytyjskich mieszkających w Europie. Z zadowoleniem przyjmiemy bezwarunkowe oświadczenie Pani Premier gwarantujące prawa europejczyków w Wielkiej Brytanii.”

“Innym istotnym problemem jest to, że oświadczenie nie daje wglądu w przyszłe plany rządu dotyczące kontroli imigracji obywateli europejskich”.

“Również nie zajmuje się jak brytyjscy przedsiębiorcy, w tym w kluczowych sektorach przemysłowych takich jak rolnictwo, przemysł wytwórczy, przemysł technologiczny zapewnią, że będą mogli oni utrzymać niezbędną siłę pracowników. Przedsiębiorstwa działające na terenie Wielkiej Brytanii potrzebują ogłoszenia jasnych zasad na tym etapie, aby umożliwić im zaplanowanie struktury swoich pracowników, jeżeli mają utracić dostępność wykwalifikowanych pracowników z UE.”

“Jeśli martwisz się, jak te wytyczne wpłyną na Ciebie i twoich krewnych, nasz dział imigracyjny który jest znany ze spajalistycznej wiedzy z zakresu prawa europejskiego może zaoferować szereg usług.”

Możesz także śledzić najnowsze aktualizacje dotyczące prawa imigracyjnego w naszym biuletynie odnośnie Brexitu, aby dowiedzieć się, jak może on wpłynąć na Twoją przyszłość.