Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Jak można aplikować o stałą rezydenturę w Wielkiej Brytanii?

Prawo… pobytu w Wielkiej Brytanii

Zdezorientowani i niepewni przyszłości obywatele UE mieszkający i pracujący w Wielkiej Brytanii pozostali zostawieni w stanie zawieszenia od czasu referendum.

Chociaż Rząd potwierdził, że prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii pozostaną takie same do czasu formalnego wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur UE, to nadal brak jest odpowiedzi na pytanie co może wydarzyć się po Brexicie.

Prawo... pobytu w Wielkiej Brytanii

Emma Brooksbank, partner i szefowa działu imigracyjnego (Leeds), wyjaśnia jak obywatele UE mogą aplikować o stałą rezydenturę, żeby zabezpieczyć swoje prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii.

Czym jest stała rezydentura?

Gdy obywatel UE mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii przez nieprzerwany okres 5 lat, wtedy automatycznie nabywa prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii – które to znane jest jako stała rezydentura.

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i należysz do jednej z poniższych kategorii będziesz mógł uzyskać stałą rezydenturę:

  • Pracownik
  • Samo – zatrudniony
  • Student posiadający kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne
  • Osoba posiadająca własne środki utrzymania oraz posiadająca kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli byłeś przez krótki okres czasu osobą poszukującą pracy, nadal możesz uzyskać stałą rezydenturę.

Czy muszę aplikować o kartę stałego rezydenta?

Karta stałego rezydenta jest opcjonalna dla obywateli UE i potwierdza ona status stałego pobytu danej osoby.
Jeżeli chciałbyś pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie, wtedy warto rozważyć ubieganie się o tę kartę, aby upewnić się że nie będziesz mieć problemów w zakresie zapewnienia stałego pobytu.

“Jeśli pojawiają się jakiekolwiek problemy podczas procesu, nie należy panikować”, wyjaśnia Emma.

“Na ogół lepiej jest wcześniej dowiedzieć się więcej na temat tych kwestii problematycznych i podjąć właściwe kroki, aby je rozwiązać zanim Wielka Brytania opuści UE”.

W jaki sposób mogę stać się obywatelem Wielkiej Brytanii?

Nasz zespół zajmujący się prawem imigracyjnym zauważa, że wiele osób nie chce uzyskiwać stałej rezydentury – chcą aplikować o Brytyjskie obywatelstwo.
Zanim możesz ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo, musisz posiadać status stałego rezydenta przez conajmniej 12 miesięcy jak również musisz spełnić pozostałe wymagania.

Od listopada 2015 roku, jest obowiązkowe, aby każdy ubiegający się o obywatelstwo brytyjskie załączył kartę stałego pobytu do wniosku o obywatelstwo.

Ponieważ wspieramy coraz większą liczbę klientów w tego rodzaju aplikacjach, możemy zaoferować Państwu indywidualną poradę i wskazówki, aby upewnić się, że proces będzie przebiegał tak płynnie, jak to jest możliwe.

Jakich problemów mogą doświadczyć osoby podczas ubiegania się o stałą rezydenturę?

Istnieją trzy główne kwestie, które pojawiają się podczas procesu składania wniosku:

1. Kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne

Kiedy Urząd Imigracyjny (Home Office) wysyła różne komunikaty w tej kwestii, pojawiło się ostatnio wiele zamieszania czy obywatele UE potrzebują kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego, aby móc pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Jeśli jesteś studentem lub tzw. „osobą samowystarczalną”, musisz posiadać kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne w ramach przepisów prawa imigracyjnego (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) z 2016 roku (EEA Regulations).

Jeżeli nie posiadasz tego ubezpieczenia, nie będziesz w stanie uzyskać stałej rezydentury.

Dotyczy to szczególnie studentów, rodziców pozostających w domu oraz opiekunów. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnej od jednego z naszych ekspertów z zakresu prawa imigracyjnego.

2. Trudny proces aplikacji

Urząd Imigracyjny (Home Office) sprawił, że proces stał się znacznie trudniejszy poprzez zwiększenie rozmiarów aplikacji do niemal 90 stron.
Jeśli nie prześlesz prawidłowej dokumentacji, o którą prosi Urząd Imigracyjny (Home Office), jest bardzo prawdopodobne, że Twoja aplikacja zostanie odrzucona.

3. Brak zezwolenia na pracę – Worker Authorisation

W latach 2004-2011 pracownicy z krajów, które były w trakcie przystąpienia do UE (znane jako kraje przystępujące), musieli posiadać pozwolenie na pracę (Worker Authorisation) przez pierwsze 12 miesięcy pobytu w Wielkiej Brytanii jako pracownicy.

Pracowaliśmy z wieloma klientami, którzy nie wiedzieli o wymogu posiadania pozwolenia na pracę lub którzy posiadali pozwolenie, ale przez okres krótszy niż 12 miesięcy, lub nie sądzili, że potrzebują tego, ponieważ myśleli, że prowadzą działalność na własny rachunek.

W tych okolicznościach, jakikolwiek okres czasu który spędziłeś mieszkając w Wielkiej Brytanii do 2011 roku nie będzie wliczany do okresu stałej rezydentury.

Może to niekoniecznie być problemem dla wszystkich, ponieważ niektóre osoby mogły uzyskać pobyt stały od 2011 roku, ale jeśli teraz starasz się o stałą rezydenturę i myślisz, że może to mieć wpływ na Ciebie, ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnej.

Emma komentuje:

“Wniosek o pobyt stały jest teraz bardzo skomplikowany, dlatego zalecamy uzyskanie pomocy i porady od jednego z naszych prawników z departamentu prawa imigracyjnego”.

“Jeśli w aplikacji zostaną popełnione jakiekolwiek błędy, opłata nie będzie podlegać zwrotowi i będziesz musiał poczekać kilka miesięcy na decyzję”.

“Gdy wybierasz doradcę prawnego, ważne jest, abyś sprawdził, czy jest specjalistą i czy jest regulowany albo przez Stowarzyszenie Prawników (The Law Society), jak Simpson Millar czy poprzez OISC dla doradców niebędących adwokatami”.