Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Jak Wzrost Opłat W Sprawach Imigracyjnych Może Wpłynąć Na Ciebie?

Prawo do… uczciwych opłat za aplikacje w zakresie prawa imigracyjnego

6 kwietnia 2017 Home Office wprowadził podwyżki opłat za różne usługi imigracyjne w Wielkiej Brytanii.

Arshia Hashmi, adwokat w naszym departamencie prawa imigracyjnego, wyjaśnia, co oznacza wzrost tych opłat dla osób indywidualnych, ich rodzin i pracodawców.

Prawo do... uczciwych opłat za aplikacje w zakresie prawa imigracyjnego

Aplikacje w zakresie prawa imigracyjnego złożone poza granicami Wielkiej Brytanii

Odnotowano znaczne podwyższenie opłat imigracyjnych za aplikacje składane poza terytorium Wielkiej Brytanii.

Osiedlenie się w Wielkiej Brytanii

Aplikacje o stałe osiedlenie się w Wielkiej Brytanii należą do tych aplikacji których koszty najbardziej wzrosły:

 • Koszt indywidualnej aplikacji będzie wynosił teraz £1,464 dla osób indywidualnych, mimo że kosztuje ona Home Office £423 za rozpatrzenie pojedynczej aplikacji
 • Krewni na utrzymaniu, którzy chcą aplikować o osiedlenie się na terenie Wielkiej Brytanii będą musieli teraz zapłacić £3,250 o gdzie koszty Home Office za rozpatrzenie pojedynczej aplikacji wynoszą £423

Przyjazd do Wielkiej Brytanii w celach turystycznych

Zostaną zwiększone opłaty za wnioski wizowe, jednakże nie są one tak drastyczne dla każdego kto chciałby tymczasowo przyjechać do Wielkiej Brytanii:

 • Opłata za 6 miesięczną wizę wzrośnie o £2
 • Opłata za 2-letnią wizę wzrośnie o £7
 • Opłata za 5-letnią wizę wzrośnie o £12
 • Opłata za 10-letnią wizę wzrośnie o £15

Praca na terenie Wielkiej Brytanii

Jeżeli zastanawiasz się nad pracą na terenie Wielkiej Brytanii, rząd również podwyższył opłaty za następujące aplikacje:

 • Tzw. Aplikacje Tier 1: będą one kosztowały od £5 do £31 więcej niż poprzednio.
 • Tzw. Aplikacje Tier 2: dla sponsorowanych pracowników: wzrost będzie stanowił od £9 do £23 więcej. Rząd również przedstawił w dniu 6 kwietnia nowe opłaty (Skills charge) w zakresie aplikacji Tier 2. Oznacza to, że pracodawcy którzy chcą zatrudnić pracowników spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą musieli zapłacić rządowi roczną opłatę w wysokości £1,000 za każdego migrującego pracowniką, którego rekrutują.
 • Tzw. aplikacje Tier 5 dla pracowników tymczasowych i pracujących charytatywnie: koszty za ten rodzaj aplikacji wzrosną o £5.

Aplikacje w zakresie studiów w Wielkiej Brytanii.

Koszt krótkoterminowej wizy studenckiej na okres do 6 miesięcy wzrośnie o £4.

Przeniesienie warunków aplikacji

Jeżeli aplikujesz o przeniesienie warunków aplikacji za granicę, będziesz musiał zapłacić £169 – jest to kwota o £20 niższa od wcześniejszej opłaty.

Aplikacjew zakresie prawa imigrcyjnego złożone na terenie Wielkiej Brytanii

Wzrosły również koszty składania aplikacji na terenie Wielkiej Brytanii:

 • Nieokreślone prawo pobytu na terenie Wielkiej Brytanii: jeżeli chcesz osiedlić się w Wielkiej Brytanii na stałe, Twoja aplikacja będzie kosztowała £2,297 o gdzie koszt Home Office za rozpatrzenie pojedynczej aplikacji wynosi £252
 • Naturalizacja jako obywatel brytyjski: musisz teraz wydać dodatkowe £46 podczas składania wniosku o naturalizację jako obywatel brytyjski

Praca w Wielkiej Brytanii:

 • Tzw. aplikacje Tier 1: będą teraz kosztować o £5 – £35 więcej za każdą aplikację.
 • Tzw. aplikacje Tier 2 dla sponsorowanych pracowników: opłata za każdą aplikację będzie o £9 – £26 wyższa niż poprzednio. Należy mieć na uwadzę, iż nowe opłaty (Skills charge) związane z aplikacją Tier 2 będą miały zastosowanie do pracodawców, kórzy zatrudniają pracowników spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Tzw. aplikacje Tier 5 dla pracowników tymczasowych i pracujących charytatywnie: opłata za ten rodzaj aplikacji wzrośnie o £5.

Studia na terenie Wielkiej Brytanii:

Tzw. aplkacje Tier 4 będą teraz kosztowały o £9 więcej.

Przeniesienie warunków aplikacji:

 • Przeniesienie warunków aplikacji o nieokreślone prawo pobytu: będzie teraz kosztowało £237, co jest kwotą o £29 niższą od poprzedniej.
 • Przeniesienie warunków aplikacji dla indywidualnej osoby i ich krewnych na utrzymaniu/ osób od nich zależnych: wynosi obecnie £168, w przeciwieństwie do kwoty £223, którą indywidualne osoby musiały zapłacić za ten rodzaj aplikacji przed dniem 6 kwietnia.

Nie zmieniono kosztów ubiegania się o biometryczne zezwolenie na pobyt.

Arshia komentuje:

“Jest niepokojące, że wzrosły koszty złożenia niektórych aplikacji imigracyjnych, co prawdopodobnie będzie miało znaczący wpływ czy ktoś posiada środki finansowe na złożenie wniosku.”

“Jeśli martwisz się, jak te zmiany wpłyną na ciebie lub kogoś kogo znasz, jak najszybciej skontaktuj się z naszym zespołem specjalizującym się w prawie imigracyjnym”.