Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Przewodnik w zakresie kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego dla obywateli Unii Europejskiej.

Prawo … do zrozumienia kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy ogłoszenie dokonane przez Home Office, odnośnie posiadania kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego (CSI) może być bardziej techniczną i mylącą informacją dla obywateli UE obecnie mieszkających i pracujących w Wielkiej Brytanii?

Europe

Emma Brooksbank, partner i szefowa działu imigracyjnego wyjaśnia, czym jest kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne (CSI) i dlaczego nadal ma zasadnicze znaczenie dla obywateli UE, którzy chcą pozostać na stałe w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Czym jest kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne (CSI)?

Zgodnie z przepisami prawa imigracyjnego dotyczącymi Europejskiego Obszaru Gospodarczego z 2016 roku (zwanymi również jako EEA Regulations), CSI jest rodzajem ubezpieczenia, które niektórzy obywatele UE muszą posiadać podczas stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, aby mieć pewność, że spełniają wymogi prawne zawarte we wspomianym powyżej akcie prawnym.

Obywatele UE mogą posiadać European Health Insurance Card (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego) z kraju pochodzenia lub prywatną polisę ubezpieczenia zdrowotnego.

Jaki jest obecny problem związany z kompleksowym ubezpieczeniem zdrowotnym?

Obywatele UE i członkowie ich rodzin mają prawo mieszkać w Wielkiej Brytanii, zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób na terenie UE. Ta zasada będzie obowiązywać dopóki nie dojdzie do zmiany prawa po Brexicie.

Aby móć mieszkać w Wielkiej Brytanii przez ponad 3 miesiące Home Office wskazuje, że obywatele UE muszą spełniać wymogi zawarte w EEA Regulations.
Oznacza to, że obywatele UE powinni być zakwalifikowani do jednej z poniższych kategorii:

  • Osoba pracująca
  • Osoba samozatrudniona
  • Osoba poszukująca pracy
  • Osoba ‘samowystarczalna’ (posiadająca własne środki finansowe) posiadająca kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne
  • Student posiadający kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne

Jeżeli jesteś studentem lub osobą ‘samowystarczalną’ i nie posiadasz kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego (CSI) nie spełniasz wymagań zawartych w EEA Regulations. Oznacza to, iż jakikolwiek czas spędzony na terenie Wielkiej Brytanii bez CSI nie będzie się liczył do okresu na pobyt stały, jeżeli zdecydujesz się pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Jednakże to nie oznacza, że jesteś narażony na ryzyko deportacji z Wielkiej Brytanii lub będziesz odpowiedzialny karnie lub cywilnie za nie posiadanie kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak długo należy mieszkać w Wielkiej Brytanii, aby kwalifikować się do aplikowania o stałą rezydenturę?

Aby móc ubiegać się o stałą rezydenturę, należy mieszkać na stałe w Wielkiej Brytanii przez okres minimum 5 lat.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, powinienieś zgłosić się po poradę prawnę do jednego z naszych ekspertów zajmujących się prawem imigracyjnym.
Można wykupić CSI, żeby w chwili obecnej zostać objętym kompleksowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Niestety nie będzie to miało znaczenia, jeżeli zamierzasz ubiegać się o stałą rezydenturę, gdyż ubezpieczenie nie może zostać zawarte z datą wsteczną.

Jeżeli jesteś studentem lub osobą ‘samowystarczalną’, a nie jesteś pracownikiem lub osobą samozatrudnioną wtedy musisz posiadać ubezpieczenie przez conajmniej 5 lat.

Są pewne kroki, które rząd mógłby podjąć, aby rozwiązać problem:

  • mógłby potwierdzić, że dostęp do NHS będzie traktowany retrospektywnie jako kompleksowe ubezpieczenie zdrowotne (CSI)
  • mógłby ogłosić amnestię dla wszystkich obywateli UE i członków ich rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii jako studenci lub osoby ‘samowystarczalne’, które w przeszłości nie miały CSI, a rząd mógłby oświadczyć, że nie jest to wymagane

Emma Brooksbank, partner i szefowa działu imigracyjnego komentuje obecną sytuację:

“Rzeczywistość jest taka, że Home Office nie zamierza usuwać osób z Wielkiej Brytanii wyłącznie ze względu na to, że nie posiadaja CSI.”

“Jednak codziennie odbieramy telefony od obywateli europejskich, którzy od wielu lat mieszkają w Wielkiej Brytanii i mają tu rodziny, zakupili nieruchomości, wnieśli wkład do systemu podatkowego i krajowego ubezpieczenia, zdobyli kwalifikacje i zatrudnienie, ale jeszcze nie mają możliwości zabezpieczenia swojego statusu w Wielkiej Brytanii, ponieważ nie mają CSI “.

“Szczególnie dotyczy to studentów, opiekunów starszych rodziców lub innych członków rodziny, osób, które nie pracowały, a zajmowały się prowadzeniem domu czy wychowaniem dzieci – a w szczególności małżonków obywateli brytyjskich – czy też osób będących na emeryturze”.

“Mimo że rząd stanowi, że będzie wspierał obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywających obecnie w Wielkiej Brytanii i ma nadzieję, że inne kraje UE będą wspierać obywateli brytyjskich żyjących w Europie, sposób w jaki ta kwestia jest traktowana ujawnia znaczne rozbieżności między narracją a rzeczywistością”.

“To mogłoby zagrozić przyszłości obywateli UE w Wielkiej Brytanii, a tym samym może utrudnić życie obywatelom Brytyjskim mieszkającym w Europie”.