Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Wymagania dotyczące języka angielskiego od 28 października 2013 roku

immigration-3Od października 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło zmiany wymagań dotyczące języka angielskiego na dwóch płaszczyznach wnoszenia aplikacji o stały pobyt w Wielkiej Brytanii oraz aplikacja dotycząca nadania obywatelstwa.

Aktualnie osoby prywatne mogą wykazać swoją wiedzę o życiu i języku w Wielkiej Brytanii poprzez:

 • Egzamin z wiedzy o życiu w UK;
 • Uzyskać kwalifikacje z mówienia i słuchania z języka angielskiego na poziomie B1 CEFR albo wyższe albo kwalifikacje na porównywalnym poziomie;

Czym jest the Life in the UK Test?

Jest to komputerowy test wielokrotnego wyboru, do którego przystępują osoby starające się o stały pobyt i obywatelstwo. Dodatkowe informacje możesz znaleźć na następującej stronie internetowej: https://www.gov.uk/life-in-the-uk-test

Kwalifikacje od października 2013 roku

Władze Wielkiej Brytanii akceptują różnego rodzaju potwierdzenia znajomości od imigrantów z innych krajów wykazujące, że aplikant jest na poziomie B1 (mówienia i słuchania).

Osoby dorosłe ubiegające się o stały pobyt, zarówno główny aplikant jak i osoby od niego zależne będą musiały wykazać kwalifikacje językowe.

Aktualnie następujące potwierdzenia są akceptowane:

 • Poziom B1 (mówienia i słuchania) albo wyższy od the secure English language test (SELT),
 • W przypadku osób dla których język angielski nie jest ojczystym (ESOL) potwierdzenie poziomu 3,1 oraz 2 (mówienie i słuchanie) według the Office of Qualifications and Examinations Regulations (OfQAL),
 • Według Scottish Qualifications Framework (ESOL), (ScQF) potwierdzenie poziomu 4,5,6 uzyskane w szkockim the Scotitish Qualifications Authority,

Natomiast te kwalifikacje nie muszą być potwierdzane przez osoby pochodzące z krajów, w których głównym językiem urzędowym jest język angielski albo osoby prywatne z uzyskanym tytłem naukowym w języku angielskim.

Krajami z urzędowym językiem angielskim są: Antigua i Barbuda, Australia, Bahamy, Barbados, Belize, Kanada, Dominika, Gujana, Jamajka, Nowa Zelandia, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Grenady, Trynidad i Tobago oraz Stany Zjednoczone Ameryki.

Następujące osoby są wyłączone z kręgu osób zobowiązanych do wykazania kwalifikacji językowych:

 • Dzieci poniżej 18 lat i dorośli powyżej 65
 • Osoby z fizycznymi i psychicznymi problemami, które ograniczają ich zdolności do uczenia się języka
 • angielskiego oraz/albo komunikacji albo podejścia do the Life in the UK Test;

 • Osoby zależne od dorosłych
 • Aplikanci starający się o stały pobyt ze względu na przemoc domową albo śmierć byłego małżonka;
 • Uchodźcy i osoby poszukujący humanitarnego wsparcia
 • Według uznania inne osoby

Podczas, gdy bez wymaganego wyjątku niektóre kategorie osób zostaną dopuszczone przez the Home Office do ubiegania się o stały pobyt:

 • Rodzice i dzieci ubiegający się na podstawie załącznika FM albo innych przejściowych ustaleń w związku z Part 8 w the Immigration Rules
 • Osoby przebywające w UK przez długi okres czasu (10 albo 20 lat)
 • Osoby zależne od osób należących do personelu sił zbrojnych ‘HM Forces Personnel’
 • Osoby zależne od osób, które przebywają w UK w związku z uzyskanym pozwoleniem na pracę;

Jako wyjątek osoby prywatne określonych kategorii, które mieszkają w Wielkiej Brytanii przez 15 lat mogą starać się o potwierdzenie stałego pobytu bez dokumentowaniu znajomości języka angielskiego.

Przewiduje się w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych zmian dotyczących potwierdzenia kwalifikacji językowych.

Uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa

Każdy ubiegający się o brytyjskie obywatelstwo po 28 października 2013 roku musi spełnić wymagania the Knowledge of Life and Language requirement. Wyjątkami są osoby powyżej 65 roku życia oraz każda osoba z fizycznymi albo psychicznymi problemami uniemożliwiającymi komunikację i przystąpienie do the Life in the UK Test.

Aby upewnić się czy spełniasz wymagania dotyczące znajomości języka angielskiego i the Life in the UK skontaktuj się z kancelarią Simpson Millar LLP. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących powyższych procedur.