Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Osiedlenie się w Wielkiej Brytanii lub Pozwolenie na Pobyt Stały

Wnioski Imigracyjne – Co Musisz Wiedzieć

Wielka Brytania może być miejscem, w którym znalazłeś przyjaciół, rozwinąłeś karierę i założyłeś rodzinę. Życie bez prawa do stałego osiedlenia może powodować, że będziesz znajdować się w ciągłym stanie zawieszenia i niepewności, zawsze dręczony wątpliwościami na temat twojego statusu imigracyjnego.

Osiedlenie się w Wielkiej Brytanii lub Pozwolenie na Pobyt Stały

Osiedlenie lub zewolenie na pobyt nieokreślony (indefinite leave to ramain) mogą dać Ci wolność życia w pełnym bezpieczeństwie i spokój umysłu, że nie będziesz poddawany kontrolom imigracyjnym.

Dlaczego chcemy pomóc?

Prawo imigracyjne jest zbiorem przepisów i regulacji- ale te kompleksowe reguły mogą całkowicie zmienić codzienne życie ludzi. System imigracyjny w Wielkiej Brytanii może wydawać się skomplikowany i niemożliwy do samodzielnego poruszania się w jego obszarze. Chcemy Ci pomóc zrozumieć te skomplikowane reguły i osiągnąć wynik, którego potrzebujesz.

Upewnimy się, że zapewnimy Ci zezwolenie na pobyt nieokreślony, wolny od stresu i niepewności.

W sprawie wniosków o pozwolenie na pobyt nieokreśony bardzo ważnym jest, aby właściwie złożyć wniosek za pierwszym razem. Pomagamy na każdym etapie precudury, od doradzania w kwestii początkowych szans na osiągnięcie sukcesu do pomagania przy wniosku i apelacji, jeżeli to konieczne.

Nasz zespół zajmujący się prawem imigracyjnym składa się z najlepszych ekspertów w sprawach wniosków o pozwolenie na pobyt stały. Wiemy, że potrzebujesz jasnej porady i prostych rozwiązań.

Czym jest pozwolenie na pobyt nieokreślony?

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii, ale jesteś poddany kontrolom imigracyjnym, możesz wnioskować o prawo do stałego osiedlenia, jeżeli spełnisz pewne warunki. Nazywa się to pozwoleniem na pobyt nieokreślony lub prawem do osiedlenia.

Jeżeli Twój wniosek o pozwolenie na pobyt nieokreślony spełnia wymogi formalne i jest skuteczny, nie będziesz musiał dłużej być poddawany ograniczeniom imigracyjnym, będziesz mieć prawo do nieokreślonego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Powody, dlaczego warto szukać pomocy przy procedurze wnioskowej

1. Wymagania są surowe
Musisz być dobrze poinformowany kiedy składasz wniosek, aby upewnić się, że jest niepodważalny. Jeżeli zaryzykujesz złożenie błędnego wniosku, ryzykujesz nie tylko stratę pieniędzy, ale także utratę szans na uzyskanie pozwolenia na pobyt nieokreślony. Specjalistyczna pomoc prawna jest sposobem na uzyskanie jasnej odpowiedzi, czy spełniasz odpowiednie wymogi.

2. Procedura może być myląca
Jest wiele różnych sposobów na uzyskanie zezwolenia na pobyt nieokreślony, a ta decyzja może całkowicie zaważyć na Twojej sytuacji. System jest bardzo kompleksowy i wypełnienie wszystkich punktów procedury może być niezwykle trudne.
Prawnicy Simpson Millar zajmujący się prawem imigracyjnym poprowadzą Cię przez tę procedurę krok po kroku, bez prawniczego żargonu, tak że będziesz w pełni poinformowany.

3. Specjalistyczne porady pozwolą oszczędzić Ci czas i pieniądze
Profesjonalna pomoc pozwoli Ci się upewnić, że nie doświadczysz żadnych zbędnych opóźnień podczas procedury wnioskowej i zapobiegniesz wszelkim błędom, które mogłyby Cię dużo kosztować na dalszych etapach sprawy. Upewnimy się, że dokładnie wiesz, na jakim etapie procedury się znajdujesz i pomożemy przebiec Twojej aplikacji tak łatwo, jak to tylko możliwe.

Finansowanie pomocy prawnej dotyczące postępowania imigracyjnego

Kiedy doświadczasz już presji zbliżających się terminów na ubieganie się o wizę i terminów uiszczania opłat związanych z wnioskiem, znalezienie pieniędzy, aby zapłacić za pomoc prawną może być ostatnią rzeczą, o której chcesz myśleć.

Ze sprawami imigracyjnymi może wydawać się, że opłaty za złożenie wniosku pojawiają się z każdej strony. W Simpson Millar upewniamy się, że nasze opłaty za usługi prawne są całkowicie jasne i zrozumiałe. Nie ukrywamy kosztów a Ty będziesz w pełni świadomy opłat przez nas pobieranych- przez co będziesz mieć o jedną rzecz mniej to załatwienia.

Nasi specjaliści od prawa imigracyjnego oferują:

 • Stałe stawki- oferujemy liczne pakiety stałych stawek dostosowane do Twoich potrzeb. Będziesz całkowicie pewny jakie koszty poniesiesz od samego początku.
 • Uzgodnionne opcje płatności- nasi specjaliści dostosowują obsługę, której potrzebujesz dokładnie do Twoich potrzeb. Dla niektórych osób, opcje stałych stawek nie są odpowiednie z różnych powodów. W takich sytuacjach możemy zaoferować uzgodnione opcje płatności lub stawki godzinowe.
 • Chcemy być pewni, że masz dostęp do pomocy, której potrzebujesz bez niepewności na temat opłat, która pogarsza i tak już stresującą sytuację.

Jak wygląda procedura aplikacji

Aplikowanie o zezwolenie na pobyt stały może być skomplikowane, musisz dotrzymać terminów, dokonać płatności i spełnić określone kryteria. Specjalizujemy się we wnioskach o zezwolenie na pobyt stały i dogłębnie znamy tę procedurę. Podczas gdy my przeprowadzimy Cię szczegółowo przez Twoją indywidualną aplikację, tutaj znajdziesz kilka informacji jak funkcjonuje cała procedura.

Zdanie testu na temat życia w Wielkiej Brytanii

Zanim będziesz mógł złożyć swoją aplikację o zezwolenie na pobyt nieokreślony, musisz zdać następujące testy:

Aplikowanie o zezwolenie na pobyt nieokreślony

Ważnym jest, aby być świadomym od samego początku, że jakakolwiek aplikacja zależy od wielu czynników. Twój wniosek może zostać odrzucony jeżeli poprzednio złamałeś prawo imigracyjne, posiadasz nieodbyte skazujące wyroki sądowe, spędziłeś zbyt wiele czasu poza granicami Wielkiej Brytanii albo udzieliłeś fałszywych informacji w Twoim wniosku.

Czas, w którym musisz aplikować o pozwolenie na pobyt nieokreśony zależy od rodzaju wizy, którą posiadasz i kiedy ona wygasa.

Zdążyć przed terminem wygaśnięcia

Wnioski muszą być złożone przed terminem wygaśnięcia obecnej wizy, w przeciwnym razie możesz zostać zaklasyfikwoany jako nielegalnie przebywający (over stayer) i Twój wniosek może zostać odrzucony z tego powodu. Zalecane jest szukanie pomocy prawnej i przygotowanie wniosku wcześniej przed tą datą.

Twoja wiza i kiedy możesz złożyć wniosek

Istnieją 2 podstawowe kryteria do osiedlenia:

 • 5 lat pobytu
 • Długi okres zamieszkiwania (10 lat)

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii przynajmniej od 5 lat

Po 5 latach zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii, niektórzy migranci posiadający rodziny w Wielkiej Brytanii i migranci kwalifikujący się na podstawie systemu punktowego i ich osoby od nich finansowo zależne mogą aplikować o prawo do zamieszkania w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli otrzymałeś ochronę międzynarodową jako uchodźca lub pomoc humanitarną, możesz również aplikować o prawo do osiedlenia się po 5 latach zamieszkania na terytorium Wielkiej Brytanii.

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii od 10 lat

Jeśli spędziłeś 10 lat ciągłego i legalnego zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii pod jakąkolwiek kombinacją kategorii wizowych, możesz wnioskować o pozwolenie na pobyt nieokreślony.

Ważne jest, aby szukać pomocy prawnej przed złożeniem swojej aplikacji. Nasi prawnicy doradzają od początku na temat szans powodzenia i oferują wsparcie na temat tego, jak najlepiej przygotować wniosek.

Pracujemy również z Tobą, aby znaleźć najlepsze dla Twojej sytuacji rozwiązanie. Jeżeli nie jesteś gotowy, aby ubiegać się o zezwolenie na pobyt nieokreślony, możemy zapewnić pomoc w znalezieniu alternatywnych opcji dostępnych dla Ciebie.

Czy muszę przedłużyć swoją wizę?

Osiedlenie się jest często postrzegane jako problem a zarazem cel dla wielu osób.

W przypadku pewnych rodzajów wizy nie masz innego wyboru niż postarać się o inny rodzaj wizy albo spędzić więcej czasu w Wielkiej Brytanii zanim możesz postarać się o pozwolenie na pobyt nieokreślony, ale niektórzy wnioskujący którzy mają poczucie, że spełniają wymogi, mogą pomylić się podczas procedury. W takich sytuacjach bardziej odpowiednie może okazać się przedłużenie wizy.

Powody tego to:

 • Nie upłynęło wystarczająco dużo czasu po skazaniu- jeżeli zostałeś ukarany skazującym wyrokiem sądowym, może to być podstawa odmowy udzielenia zezwolenie na pobyt stały. Ludzie są często wykluczeni, ponieważ wymóg upływu czasu ma zastosowanie nawet do wykroczeń takich jak przekroczenie prędkości lub używanie telefonu komórkowego podczas jazdy samochodem. W tych sytuacjach musisz odczekać 3 lata, aby aplikować o zezwolenie na pobyt nieokreślony.
 • Potrzebujesz swojego paszportu- musisz przedstawić swój paszport podczas toku procedury a to może czasem zająć nawet 6 miesięcy, więc może nie być wygodnym aplikowanie o zezwolenie na pobyt stały w tym czasie. Możesz uprawniony do aplikowania o decyzję w tym samym dniu, ale może istnieć lista oczekujących na zapisanie się i nie jest to dostępne dla wszystkich kategorii aplikujących.
 • Jeżeli nie zdałeś testu językowego ani testu o życiu w Wielkiej Brytanii, musisz ponownie do nich przystąpić i je zdać. Najlepiej być przygotowanym na to, że ośrodki przeprowadzające testy często się zmieniają, więc nie warto przystępować do testów wtedy gdy nie jesteś jeszcze gotowy, aby złożyć wniosek.

Planowanie naprzód i szukanie pomocy prawnej zanim złożysz wniosek może zapobiec odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt nieokreślony, jeśli pojawią się poważne przeszkody na Twojej drodze.

Nasz zespół do spraw z zakresu prawa imigracyjnego rozważy wszystkie okoliczności i poinformuje Cię, czy masz szanse na osiągnięcie sukcesu i uzyskania zezwolenia na pobyt nieokreślony albo czy powinieneś przedłużyć swoj wizę i zaplanować ubieganie się o zezwolenie na pobyt nieokreślony w późniejszym czasie.

Jak długo trwa ubieganie się o zezwolenie na pobyt nieokreślony?

Czekanie, aby dowiedzieć się czy Twój wniosek o pozwolenie na pobyt nieokreślony został uwzględniony może być stresujące. Rozpatrzenie Twojego wniosku może zająć Ministerstwu do Spraw Wewnętrznych do 6 miesięcy a podczas tego okresu będziesz musiał przedłożyć swój paszport. Twój wniosek może zostać rozpatrzony wcześniej, ale mogą również nastąpić opóźnienia np. gdy będziesz musiał udać się na rozmowę lub jeśli dokumenty będą musiały być zweryfikowane.

Możesz złożyć wniosek o wydanie decyzji w tym samym dniu i udać się do centrum obsługi visa premium- kosztuje to dodatkowe £500 i musisz umówić się na wizytę z wyprzedzeniem. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

https://www.gov.uk/ukvi-premium-service-centres/book-an-appointment.

Jeżeli Twój wniosek został odrzucony

Twój wniosek o pozwolenie na pobyt nieokreślony może zostać odrzucony, jeżeli okaże się, że:

 

 

 • 1. Ministerstwo do Spraw Wewnętrznych popełniło błąd w danym przypadku,
 • 2. Nie spełniasz wymogów prawa imigracyjnego,
 • 3. Złożyłeś błędny wniosek lub załączyłeś fałszywe dokumenty,
 • 4. Został wydany nakaz deportacji,
 • 5. Zostałeś skazany za przestępstwo.

 

 

Jeżeli Twój wniosek został odrzucony, otrzymasz pisemne powiadomienie z wyjaśnieniem przyczyn odmowy i wskazaniem prawa do odwołania od decyzji. Istnieje możliwość, że nie będziesz mógł złożyć apelacji albo prawa do odwołania będą ograniczone.

Gdy aplikacja zostanie odrzucona, możesz być bardzo zaskoczony i zakłopotany swoją przyszłością oraz nie wiedzieć jak postąpić w tej sytuacji.
Mamy doświadczenie w udzielaniu pomocy klientom w składaniu apelacji, działamy skutecznie, aby obalić niewłaściwe odmowy i walczymy niestrudzenie jeśli sprawa trafia do Trybunału Imigracyjnego.

Czy możesz utracić pozwolenie na pobyt nieokreślony?

Jeżeli uzyskałeś pozwolenie na pobyt nieokreślony, masz prawo do stałego osiedlenia się w Wielkiej Brytanii. Ale nie oznacza to, że pozwolenie to nie może zostać odwołane. W niektórych nielicznych sytuacjach status ten można utracić. Obejmuje to przypadki:

 • Jeżeli opuściłeś Wielką Brytanię na ponad 2 lata- status może być odebrany, ale można ponownie o niego wnioskować,
 • Jeżeli później okazało się, że status został uzyskany poprzez oszustwo,
 • Jeżeli popełniłeś przestępstwo, które może prowadzić do deportacji.

Prawo do apelacji może być ograniczone, jeżeli zezwolenie na pobyt stały zostało odwołane. Jeżeli status Twojego pozwolenia jest poddany w wątpliwość, istotnym jest, aby szukać natychmiastowej pomocy, by rozwiązać ten problem.

 

Ludzie, którym pomogliśmy

Poniżej znajdują się przykłady spraw klientów, którym pomogliśmy uzyskać pozwolenie na pobyt nieokreślony i prawo stałego pobytu zarówno w składaniu wniosków, jak i w odwołaniach:

Uzyskanie zezwolenia na pobyt nieokreślony pomimo trudności w spełnieniu wymogów finansowych
Pomagaliśmy rodzinie, w której mąż był Brytyjczykiem, a żona pochodziła z Iraku. Mieli 4 dzieci (wszystkie z nich to obywatele Wielkiej Brytanii). Żona posiadała bardzo skomplikowaną historię imigracyjną i napotkali oni trudności w spełnieniu wymogów finansowych zgodnie z Regułami Imigracyjnymi (Immigration Rules). Doradziliśmy w kwestii jej sytuacji finansowej, dokumentów które powinny być dostarczone i terminu, w którym wniosek powinien zostać złożony. Przygotowaliśmy wniosek silnie uzasadniony argumentami prawnymi.

Dzięki naszej profesjonalnej pomocy jej wniosek został uwzględniony i zezwolenie na pobyt nieokreśony zostało przyznane. Po tym, wróciła ona do nas a my pomogliśmy w uzyskaniu naturalizacji jako obywatelka brytyjska.

Skuteczne uzyskanie zezwolenia na pobyt nieokreślony osobie z przynaną ochroną humanitarną
Nasz klient był obywatelem Zimbabwe, który mieszkał w Wielkiej Brytanii od wielu lat. Miał dosyć złożoną historię imigracyjną a po mieszkaniu w Wielkiej Brytanii z przyznaną ochroną humanitarną, chciał uzyskać zezwolenie na pobyt nieokreślony.

Udzieliliśmy porady na temat jego sytuacji i pomogliśmy sporządzić wniosek- został on pozytywnie rozpatrzony a później pomogliśmy mu w uzyskaniu obywatelstwa brytyjskiego.

 

Pomoc po odmowie udzielenia prawa stałego pobytu

Ostatnio pomogliśmy członkowi rodziny obywatela Unii Europejskiej mieszkającego w Wielkiej Brytanii. Nasz klient był obywatelem Iraku, który mieszkał w Wielkiej Brytanii przez wiele lat zanim poślubił obywatelkę UE. Jako członek rodziny obywatela UE, mógł wnioskować o prawo stałego pobytu mieszkając w Wielkiej Brytanii przez 5 lat razem ze swoją żoną. Złożył wniosek, ale został on odrzucony. Prawo stałego pobytu jest przyznawane zgodnie z tą samą procedurą, co zezwolenie na pobyt nieokreślony, jednak stosuje się to do obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podany został powód, że nie dostarczyli oni wystarczjących dowodów by wykazać, że jego żona jako obywatelka UE mieszkała w Wielkiej Brytanii przez 5 lat zgodnie z regułami. Nie byli oni także usatysfakcjonowani informacjami na temat czasowego ubezwłasnowolnienia w danym czasie. Ta sprawa była skomplikowana i klient skorzystał z naszej pomocy w sprawie odwołania od odmownej decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Z naszą pomocą jego sprawa nawet nie dotarła do sądu apelacyjnego- przekonaliśmy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, aby wycofało odmowę i udzieliło prawo stałego pobytu naszemu klientowi.

Wybór odpowiedniego prawnika, aby z Tobą pracował jest bardzo ważny, prawo imigracyjne jest niezwykle złożone i jest przedmiotem wielu zmian. Pomoc odpowiedniej osoby w Twojej sprawie czyni wielką różnicę.

Emma Brooksbank jest prawnikiem, wspólnikiem i szefem działu imigracyjnego w Simpson Millar. Emma słynie ze skuteczności w radzeniu sobie z wnioskami o zezwolenie na pobyt nieokreślony i skutecznego udzielania pomocy klientom w skomplikowanych sprawach imigracyjnych.

 

Klienci Emmy opisują swoje doświadczenie z pracy z nią:

“Emma skutecznie mnie reprezentowała w uzyskaniu pozwolenia na pobyt określony i nieokreślony. Pierwszy etap sprawy był bardzo długi i trudny, a Emma pomogła mi walczyć o wygraną w sprawie. Bardzo starała się, abym był zawsze na bieżąco ze wszelkimi zmianami w sprawie i wielokrotnie kontaktowała się z Ministerstwem do Spraw Wewnętrznych.

Biorąc pod uwagę jak bardzo złożona była sprawa, Emma zawsze udzielała mi pomocnych porad, które były przystępne i pomogła mi zająć najlepszą drogę. Emma zawsze była empatyczna i dostępna. Kiedy pierwszy raz zajęła się moją sprawą wciąż mieszkałem w Leeds, ale później przeprowadziłem się do Manchesteru i wciąż korzystałem z jej pomocy. Jej profesjonalizm i znajomość prawa imigracyjnego dały mi pewność, że moja sprawa zakończy się pozytywnie. Byłem zadowolony podróżując pomiędzy dwoma miastami na spotkania informacyjne, ponieważ wiedziałem, że moja sprawa jest w dobrych rękach.

Mogę SERDRECZNIE polecić usługi Emmy każdemu, kto potrzebuje reprezentacji prawnej, także moim przyjaciołom i rodzinie. Dziękuję Ci Emmo za Twoją ciężką pracę, bez Ciebie nie byłbym teraz w takiej sytuacji, w jakiej się znajuję.”

Jonathan Banda

“Byłam zadowolona z usług świadczonych przez Emmę. Bardzo dobrze się komunikowaliśmy na temat mojej sprawy, czego oczekiwałam. Został osiągnięty wynik, jakiego oczekiwałam. Emma jasno poinformowała mnie co muszę rozważyć i wiedzieć na różnych etapach sprawy. Pozwoliło mi to zrozumieć, co się działo, co musiałam wiedzieć i jak długo musiałam czekać na wynik.

Bardzo mocno doceniam profesjonalizm Emmy. Była bardzo cierpliwa, rozważna i pomocna odpowiadając na moje pytania i problemy podczas zajmowania się moją sprawą. Jako klient, który nie miał żadnej wiedzy na temat prawa imigracyjnego i procedur, było to bardzo ważne, ponieważ wskazało mi kierunek postępowania. Z drugiej strony, jej poczucie obowiązku wywarło na mnie duże wrażenie. Uzyskiwałam nawet odpowiedzi na e-maile poza godzinami pracy. Zdecydowanie polecam ją wszystkim, kogo znam i kto potrzebuje pomocy.”

Brenda

Wybierając Simpson Millar, aby pomóc Ci z Twoją sprawą, możesz liczyć na pomoc w zwykle trudnym procesie i uczynienie go dużo bardziej przystępnym i ławtwym do zrozumienia. Stosujemy jasne działalnia abyś wiedział, w jakiej sytuacji się znajdujesz i był w pełni poinformowany o wszystkim.
Po skontaktowaniu się z nami, spotkamy się na początkową rozmowę na temat Twojej historii imigracyjnej i tego, jak możemy Ci pomóc uzyskać wynik, którego oczekujesz.

 • Posiadamy biura w całym kraju, które możesz odwiedzić, możemy umówić się na wizytę domową albo możemy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną, jakkolwiek jest bardziej dogodne dla Ciebie.
 • Sporządzimy opinię prawną, która wskazuje Twoje opcje i jak możemy Ci pomóc.
 • Przygotowując wniosek, pomożemy Ci uzyskać dokumenty i udzielić dalszej porady na temat pomocnych informacji.
 • Sporządzimy solidne uzasadnienie poparte argumentami, aby poprzeć Twój wniosek.
 • Złożymy wniosek o zezwolenie na pobyt nieokreślony i będziemy zajmować się Twoją sprawą i wszystkimi trudnościami, które mogą pojawić się zanim decyzja zostanie osiągnięta.

Skontaktuj się z ekspertami od prawa imigracyjnego w Simpson Millar

Nasz zespół zajmujący się prawem imigracyjnym ma na celu osiągnięcie pozytywnych rezultatów dla klientów. Reprezentowaliśmy wielu klientów w skomplikowanych sprawach imigracyjnych i mamy doświadczenie w radzeniu sobie z trudnościami i stresem spowodowanym niepewnością na temat Twojego prawa do stałego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Przez udzielanie pomocy w sprawach wniosków o pozwolenie na pobyt nieokreślony, jesteśmy w stanie pomóc ludziom, osiągnąć spokój umysłu odnośnie posiadanego statusu imigracyjnego.

Jeżeli masz nadzieję na uzyskanie zezwolenia na pobyt nieokreślony, nasi specjaliści poprawadzą twoją sprawę, wskażą Ci dostępne opcje i pomogą osiągnąć rezultat, któego oczekujesz. Udzielamy jasnych, przystępnych porad prawnych i profesjonalną reprezentację, aby wesprzeć Twoją aplikację.


Skontaktuj się już teraz z naszymi prawnikami aby uzyskać poradę imigracyjną, której potrzebujesz. Wypełnij nasz niezobowiązujący formularz online a my oddzwonimy do Ciebie lub zadzwoń bezpośrednio na bezpłatną infolinię : 0808 129 3320.