Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Prawo Oświatowe

Simpson Millar jest wiodącą kancelarią prawną w dziedzinie prawa oświatowego. Nasi adwokaci mogą pomóc jeśli Twoje dziecko napotyka jakiekolwiek trudności w szkole

Prawo Oświatowe - Simpson Millar jest wiodącą kancelarią prawną w dziedzinie prawa oświatowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących rekrutacji i wydaleń ze szkół oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka, jak również pomagamy w sprawach, gdy dziecko nie chodzi do szkoły lub nie otrzymuje indywidualnego nauczania z jakiegokolwiek powodu.

Zapewniamy szybką i przystępną pomoc prawną, aby jak najskuteczniej rozwiązać problemy naszych Klientów. Reprezentujemy również Klientów w sporach prawnych włącznie z apelacjami w sprawach przyjęcia lub wydalenia ze szkół oraz apelacjami dotyczącymi Education Health and Care Plans (Edukacji Zdrowotnej i Opieki Społecznej).

Reprezentujemy zarówno osoby prywatne jak i osoby uprawnione do bezpłatnej pomocy prawnej. Jesteśmy jedną z dwóch organizacji w kraju z rządową umową o pomoc prawną w zakresie edukacji i oświaty. Oznacza to, że możemy zapewnić bezpłatną pomoc prawną dla osób o niskich dochodach lub osób otrzymujących świadczenia socjalne.

Pracujemy również na zasadzie stawek z góry ustalonych.

Ponadto, w znacznej liczbie przypadków, w których rodziny nie kwalifikują się do uzyskania pomocy prawnej, możemy udzielić wstępnej płatnej porady prawnej. Jednak w odpowiednich okolicznościach, jeśli kwestia nie zostanie rozwiązana, możemy podjąć się dalszych czynności prawnych w ramach programu pomocy prawnej. Nasi eksperci mogą to wyjaśnić podczas konsultacji.

Reprezentujemy zarówno dzieci jak i rodziców. Nie działamy w imieniu władz lokalnych, szkół czy uczelni. Jesteśmy po stronie Naszych Klientów.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z naszym Polskim Departamentem pod numerem: 0800 634 1630