Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Niezbędnik każdego pracownika. Prawo pracy.

consumer-money
W razie problemu prawnego dotyczącego sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą należy zapoznać się z poniższym zbiorem najważniejszych informacji a następnie zdecydować o najlepszym rozwiązaniu w konkretnej sprawie. Jeśli po zapoznaniu się z poniższym sytuacja nadal nie będzie jasna proponujemy Państwu kontakt z naszą Kancelarią albo jedną ze wskazanych poniżej instytucji.

1. ACAS

ACAS jest organizacją, która prowadzi postępowanie pojednawcze w sporach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą bez pobierania żadnych opłat. Ten serwis jest dostępny zarówno przed jak i po złożeniu skargi do Trybunału. Numer do ACAS to 08457474747, jest dostępny w godzinach od 8 am do 8 pm od Pn-Pt i w sobotę od 9am do 1 pm. Aby uzyskać bezpłatną i poufną poradę należy zgłosić i czekać na kontakt zwrotny do 2 dni roboczych. Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej ACAS: http://www.acas.org.uk/media/pdf/t/1/Conciliation_explained__Jan_2010__Polish.pdf.

Informujemy, że od 6 kwietnia 2014 roku każdy, kto planuje złożyć skargę do Trybunału jest zmuszony kontaktować się w pierwszej kolejności z ACAS. Mowa tutaj o Early Conciliation, czyli wstępnym posiedzeniu pojednawczym. Osiągnięcie porozumienia na tym posiedzeniu stworzy możliwość do szybkiego, tańszego i mniej stresującego rozwiązania problemu.

Procedura polega na odebraniu wniosku o przeprowadzenie wstępnego posiedzenia przez ACAS a następnie za pośrednictwem rozmowy telefonicznej zostaną ustalone szczegóły i zebrane podstawowe informacje na temat sporu. Następnie sprawa zostaje przekazana do organu pojednawczego, który kontaktuje się z obiema stronami sporu. Wstępne Posiedzenie Pojednawcze może pomóc rozwiązać większość sporów dotyczących stosunków pracy, które mogą zostać rozwiązane w dalszej kolejności przez Trybunał Pracy tj. niesłuszne zwolnienie, dyskryminacja w miejscu pracy, redukcja wynagrodzenia albo spory dotyczące kwestii proceduralnych, potrącenie wynagrodzenia, niewypłacenie wynagrodzenia za urlop, prawo do dni wolnych albo do elastycznego systemu pracy.

Należy skontaktować się z ACAS i złożyć wniosek o zorganizowanie Wstępnego Posiedzenia Pojednawczego w jeden z poniższych sposobów:

  • wypełnić wniosek online, który jest dostępny na stronie internetowej ACAS
  • wysłać wniosek na adres wskazany we wniosku
  • poprzez kontakt telefoniczny z ACAS na numer telefonu 0845 747 4747

2. Trybunał Prawa Pracy

Trybunał Pracy rozstrzyga w sprawach roszczeń pomiędzy pracownikiem a pracodawca dotyczących praw pracowniczych. Trybunał zajmuje się sprawami z zakresu:

  • niesłusznego zwolnienia
  • redukcji wynagrodzenia
  • dyskryminacji

Trybunał zajmuje się także sprawami dotyczącymi wypłat i innych dodatkowych świadczeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zadzwonić do Trybunału Pracy pod numer 0845 795 9775.

Za złożenie pozwu do Trybunału ustalona została opłata, jeżeli macie Państwo niskie dochody to mogą Państwo ubiegać się o zwolnienie z opłaty (remission), więcej informacji znaleźć można pod tym linkiem:
http://hmctsformfinder.justice.gov.uk/HMCTS/GetForms.do?court_forms_category=Fees%20and%20fee%20remissions.

Tutaj znajduje się link do informacji o opłatach wnoszonych do Trybunału:
http://www.justice.gov.uk/downloads/tribunals/employment/et-fees-factsheet.pdf.

Na złożenie pozwu do Trybunału są ścisłe limity czasowe, najczęściej jest to 3 miesiące. Więcej informacji znajduje się pod tym linkiem:
http://www.justice.gov.uk/tribunals/employment/claims/making-a-claim.

Od 6 kwietnia 2014 roku wymagane jest posiadanie Early Conciliation Certificate z ACAS przed wniesieniem sprawy do Trybunału Pracy.

3. Egzekwowanie prawa

Jeżeli został zasądzony powrót pracownika do pracy i pracodawca nie stosuje się do tego albo nie płaci zasądzonej sumy odszkodowania to można wypełnić N471, aby to wyegzekwować. Formularz N471 znajduje się pod poniższym linkiem: http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/forms

Należy go wysłać na adres wskazany na formularzu. Procedura “Fast Track Scheme“ została wdrożona, aby usprawnić uzyskiwanie zasadzonego odszkodowania i uprościć cały proces. Opłata za formularz to £60, by uzyskać „Fi Fa” co oznacza egzekucje dóbr majątkowych.

Fieri facias (writ of fi fa) jest nakazem sądowym, by odebrać i sprzedać dobra majątkowe, aby zaspokoić roszczenie. Opłata sadowa jest dodana do sumy uzyskanej ze sprzedaży dóbr, jeżeli egzekucja dóbr jest pomyślna wtedy do odszkodowania są także naliczone odsetki w wysokości 8%.
Możesz również użyć Money Claim Online, który jest wyjaśniony poniżej, aby uzyskać sumę do £100,000.

4. Redukcja wynagrodzenia

Jeżeli należy się wypłata a pracodawca jej nie wypłaca to należy zadzwonić do Redundancy Payments Helpline pod numerem telefonu 0845 145 0004.

5. Dyskryminacja

Aby ustalić, czy należy się darmowa telefoniczna porada prawna ze strony rządowej należy skontaktować się z Civil Legal Advice pod numerem 0845 3454 345 lub na stronie https://www.gov.uk/civil-legal-advice

Pod tym linkiem można sprawdzić czy należy się rządowa pomoc prawna: https://www.gov.uk/check-legal-aid

Pozwy mogą być składane przez Internet na stronie https://www.gov.uk/apply-employment-tribunal lub pocztą na adres Tribunal Central Office (England and Wales) PO Box 10218, Leicester, LE1 8EG.

6. Money Claim on line www.moneyclaim.gov.uk

Ten service jest używany, aby odzyskać dług do wysokości £100,000 od 2 podmiotów lub organizacji. Serwis może być używany z dowolnego miejsca w Anglii i Walii.

Jeżeli obie strony zgadzają się na mediacje, Small Mediation Service zostanie poinformowany i będzie się kontaktował z Państwem.

Ta procedura może zostać użyta w typowych małych sprawach o wypłatę zaległego wynagrodzenia lub zapłatę należnych świadczeń. Opłata od pozwu zależy od wysokości roszczenia. Przykładowo:

  • Jeżeli roszczenie nie przekracza £300 – opłata wynosi £35
  • powyżej – £300 ale do £500 – opłata wynosi £50
  • powyżej £500 ale do £1000 – opłata wynosi £70
  • powyżej £1000 ale do £1500 – opłata wynosi £80

Stronom będzie proponowana mediacja. Jeśli obie strony zaakceptują mediację następnie będą przekierowani do Small Claims Mediation Service, które zajmuje się sprawami dotyczącymi żądań poniżej £10,000. Od mediacji pobierana jest opłata. Wysokość mediacji zależy od przewidywanej długości trwania i od wysokości dochodzonej sumy.

Więcej informacji znaleźć można na stronie: www.moneyclaim.gov.uk

7. Roszczenie dotyczące National Minimum Wage ( Minimalna stawka godzinowa)

Jeżeli pracodawca nie wypłaca minimalnej stawki godzinowej jest kilka sposobów, by odzyskać niedopłatę. Możesz złożyć sprawę do Trybunału lub do County Court, aby uzyskać różnice. Możesz także zgłosić to do HM Revenue and Customs, aby przeprowadzili śledztwo w sprawie zgłoszonej skargi.

Jeżeli chcecie Państwo, aby HM Revenue and Customs przeprowadzili śledztwo to proszę zadzwonić pod numer 0845 6000 678.

8. Citizens Advice Bureau

Citizens Advice Bureau pomaga ludziom rozwiązywać ich prawne, finansowe i inne problemy przez dostarczanie niezależnej, bezpłatnej i poufnej porady.

Pod tym linkiem można odwiedzić ich stronę http://www.citizensadvice.org.uk/ lub możesz zadzwonić w Anglii na numer 08444 111 444 lub sprawdź, gdzie jest najbliższe biuro CAB właściwe ze względu na twoje miejsca zamieszkania.

9. Okres przedawnienia

Proszę pamiętać, że okres przedawnienia roszczenia wynosi zazwyczaj 3 miesiące – jest to czas na wniesienie skargi do Trybunału. Jeżeli jest to zachowanie trwające od dłuższego czasu to okres 3 miesięcy rozpoczyna się od ostatniego takiego zachowania. Najlepiej złożyć skargę tak szybko jak to jest możliwe, aby okres 3 miesięcy (należy odjąć jeden dzień) nie upłynął.

W sprawach o molestowanie/nękanie według Harassment Act 1997, okres przedawnienia wynosi 6 lat od zarzucanego zachowania. Jeżeli chodzi o sprawy wnoszone do sądu Civil courts to okres przedawnienia wynosi 6 lat od ostatniego wypłacenia wynagrodzenia w stawce godzinowej niższej niż minimalna.

Okres przedawnienia wynosi 3 miesiące w sprawach o niedopełnienie obowiązku dostarczenia dokumentów odnośnie zatrudnienia/ potwierdzenia wypłat ( payslipów) po upływie 14 dni od wysłania prośby o takie dokumenty.
Po 3 miesiącach również przedawnia się roszczenie o tzw flexible working, czyli od daty odmowy.

W razie pytań dotyczących powyższych informacji prosimy o kontakt z Polskim Departamentem Kancelarii Simpson Millar LLP, Solicitors pod numerem telefonu 0800 634 1630 lub wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.