Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Prawa pracownicze – przewodnik po zasiłku chorobowym

Prawa pracowniczeIstnieją dwa odmienne rodzaje ‘sick pay’, czyli zasiłku chorobowego:

 • Contractual/occupational sick pay, który jest wypłacany na podstawie umowy o pracę oraz
 • Statutory Sick Pay, czyli ustawowo przewidziany zasiłek chorobowy

Contractual Sick Pay

Jeśli Twój pracodawca uzgodnił wcześniej, że będzie Ci płacił w razie nieobecności w pracy to wypłacana suma i czas trwania powinny zostać określone w umowie o pracę, regulaminie pracy albo innych dokumentach określających szczegółach zatrudnienia.

Wypłacana na podstawie contarctual sick pay scheme suma może zostać wypłacona również na podstawie the statutory scheme (poniższe limity) ale nie może być niższa od wartości the Statutory Sick Pay.

W razie choroby, Twoja umowa powinna określić co należy zrobić, aby ubiegać się o contractual sick pay.

Statutory Sick Pay (‘SSP’)

Uprawnienie do SSP nie jest automatyczne a płatne jest tylko w odniesieniu do ‘Qualifying Days’.
Aby kwalifikować się do ‘SSP’ musisz:

 • Być nieobecny w pracy przez 4 i więcej kolejnych dni (zawierają się w tym weekendy i inne dni, kiedy normalnie nie byłoby Cię w pracy) oraz
 • Mieć średni dochód, którego poziom aktualnie wynosi tygodniowo minimalnie £111 (przed odliczeniem podatku i the National Insurance)
 • Zgłoszenie choroby Twojemu pracodawcy

SSP nie jest płatny w ciągu pierwszych trzech dniach tego okresu.

Jeśli Twój pracodawca posługuje się Statutory Sick Pay musisz stosować się do zobowiązań wskazanych w umowie, aby uzyskać SSP. Jeśli nie jesteś pewien swojego stanowiska zapytaj o to Twojego pracodawcę.

Co powinienem zrobić jeśli mój pracodawca nie ustanowił zasad uzyskiwania zasiłku?

Jeśli Twój pracodawca nie ustalił tych zasad to powinieneś:

 • Zgłosić chorobę w ciągu 7 dni (jeśli tego zaniechasz pracodawca nie będzie musiał wypłacić Ci zasiłku),
 • Wypełnić i przesłać ‘a self-certificate form’ w ciągu pierwszych 7 dni choroby i przekazać go pracodawcy
 • Jeśli jesteś chory powyżej 7 dni to Twój pracodawca może poprosić Cię o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego

W jaki sposób i ile będą mi płacić?

Standardowo wypłata SSP wynosi aktualnie £87.55 tygodniowo i jest płatne przez maksymalnie 28 tygodni choroby.

Co mam zrobić jeśli mój pracodawca nie wypłaca mi chorobowego?

 • Sprawdź czy spełniłeś wszystkie wymagania
 • Zapytaj pracodawcę i poproś o wytłumaczenie
 • Rozważ wniesienie sprawy sądowej celem odzyskania należności

Działania prawne

Jeśli spełniłeś wszystkie wymagania stawiane przy ubieganiu się o zasiłek chorobowy, możesz wnieść ‘a calim for Unlawful Deduction from Wages and/or breach of contract. Przy czym okres przedawnienia tego typu roszczeń wynosi 3 miesiące od czasu, gdy powinieneś mieć wypłacone nalezności.

Alternatywnie możesz wnieść sprawę o złamanie postanowień umowy w odniesieniu do zapłaty zasiłku chorobowego. Tego typu sprawy nie mogą trafić do Trybunału Pracy dopóki pracujesz u tego pracodawcy. Okres przedawnienia takich roszczeń wynosi 6 lat od zaniechania wypłaty zasiłku (sprawa w sądzie cywilnym).

W razie pytań i wątpliwości może skontaktować się z the HM Revenue & Customs Disputes Team pod numerem telefonu 0191 22 55 221.

Co mam zrobić jeśli nie kwalifikuję się do SSP?

Jeśli nie kwalifikujesz się do SSP to Twój pracodawca powinien dostarczyć Ci wypełniony formularz SSP1, który możesz użyć w celu uzyskania wsparcia z Jobcentre Plus. Informacje uzyskasz pod numerem telefonu 0800 055 66 88.