Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Ugoda – Prawo Pracy

Zakończenie stosunku pracy może być stresujące – skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej!

Adwokaci Kancelarii Simpson Millar specjalizujący się w prawie pracy, pomagają w zawieraniu korzystnych porozumień prawnych z pracodawcą w sytuacji zakończenia stosunku pracy.

Zakończenie stosunku pracy może być stresujące – skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej!

Co oznacza ugoda z pracodawcą?

Ugoda jest to prawnie wiążące porozumienie między pracownikiem a pracodawcą zawarte w formie pisemnej.

Pracodawca ma prawo wymagać od pracownika podpisania ugody, kiedy stosunek pracy zostanie rozwiązany lub w celu zakończenia sporu podczas trwania stosunku pracy.

Ugoda jest narzędziem prawnym do rozwiązywania sporów w sytuacji, gdy zarówno pracodawca, jak i pracownik chcą uniknąć postępowania sądowego przed Trybunałem Pracy.

Skutkiem podpisanenia ugody jest, co do zasady, zrzeczenie się prawa do wniesienia sprawy do sądu pracy w zamian za wypowiedzenie umowy o pracę lub rekompensatę pieniężną.

Warunkiem ważności takiego porozumienia prawnego jest zasięgnięcie przez pracownika niezależnej porady prawnej przed podpisaniem ugody z pracodawcą.

Porada prawna

Przepisy prawa stanowią, że pracownik przed zrzeczeniem się swoich praw gwarantowanych przez prawo pracy, musi zasięgnąć niezależnej porady prawnej dotyczącej zawarcia ugody z pracodawcą w celu upewnienia się, że ugoda spełnia wymogi prawne. Wymóg skorzystania z niezależnej porady prawnej ma za zadanie ochronić pracowników oraz pomóc im zrozumieć warunki zawieranej ugody. Pracodawca pokrywa część kosztów porady prawnej, zazwyczaj w granicach £350.00-1,000.00 plus VAT w zależności od złożoności sprawy.

Czy warto zrezygnować z ugody, aby złożyć roszczenie do sądu?

To zależy od treści ugody z pracodawcą. Czy oferta przedstawiona przez pracodawcę jest wystarczająca, aby zrezygnować z prawa złożenia roszczenia? Warto rozważyć następujące kwestie przed podjęciem decyzji:

  • Proponowana kwota rekompensaty
  • Czas potrzebny do znalezienia podobnej pracy
  • Szanse na skuteczne dochodzenie roszczenia przed sądem pracy
  • Potencjalny czas i koszty prawne związane z wniesieniem sprawy do sądu pracy

Nasi adwokaci doradzają we wszystkich aspektach związanych z ugodą z pracodawcą. Decydując się na naszą pomoc, otrzymasz jasną i profesjonalną poradę prawną dotyczącą skutków ugody z pracodawcą oraz wybierzesz opcję najlepszą dla siebie.

Dlaczego warto wybrać Kancelarię Simpson Millar?

  • Zespół adwokatów specjalizujących się w prawie pracy jest rekomendowany zarówno przez Legal 500 jak i Chambers & Partners’ Best of the UK
  • Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy przed Trybunałem Pracy i sądami wyższej instancji
  • Jasne, przystępne i profesjonalne porady z zakresu porozumień ugodowych z pracodawcą oraz prawa pracy
  • Reprezentacja podczas negocjacji z pracodawcą, aby uzyskać dla Klienta najlepszą ofertę
  • Polski Departament zapewniający pomoc w kontakcie z adwokatem po uprzednim porozumieniu