Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Prawo Rodzinne Pomoc

ROZWÓD – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę rozwieść się w Anglii?

Szybka odpowiedź brzmi tak. Nadal należy spełnić pewne wymagania, ale ogólnie rzecz biorąc osoba z polskim obywatelstwem może rozwieść się w Anglii.

Jakie są podstawy do rozwodu?

Jest tylko jedna podstawa do rozwodu i jest to nieodwracalny rozpad małżeństwa. Musi być on oparty na jednym z pięciu fatków:-

• Zdradzie;
• Nieuzasadnionym zachowaniu małżonka/małżonki
• Dwóch latach separacji za zgodą małżonka/małżonki
• Pięciu latach separacji bez zgody małżonka/małżonki
• Badź dezercji

Możemy doradzić w pełni po uprzednim zapoznaniu się z Państwa sprawą, który z faktów najbardziej pasuje do Państwa sytuacji.

Co sąd robi z ustaleniami do co dzieci i majątku?

Postępowanie rozwodowe zajmuje się wyłacznie kwestią rozwodu.

Jeśli zdecydują się Państwo na wszczęcie postępowania w kwestii dzieci bądź podziału majątku, może być to załatwiane w tym samym czasie. Wszystko zależy od Państwa. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji w tych kwestiach, prosimy o kontakt pod numerem 0800 634 1630.

FINANSE / PODZIAŁ MAJĄTKU – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co jest robione z majątkiem podczas rozwodu?

Majątek nie jest automatycznie dzielony pół na pół. Na ostatniej stronie petycji rozwodowej umieszczona jest lista możliwych nakazów jakie sąd może wystawić zajmując się podziałem majątku po rozwodzie. Zazwyczaj będą miały miejsce wstępne negocjacje, aby rozwiązać kwestie finansowe za porozumieniem stron. Jeśli jednak nie jest to możliwe, każda ze stron może rozpocząć postępowanie sądowe.

Co dzieje się z naszym domem po rozwodzie?

Mogą Państwo zdecydować sprzedać dom bądź zdecydować, aby jedno z was w nim zostało i wykupiło drugą osobę. Może być to uzgodnione między wami, jeśli rozważacie taką opcję. Jeśli nie możecie się porozumieć, sąd będzie musiał postanowić jak podzielić wasz cały majątek.

Czy mam prawo do alimentów na mnie/ na dziecko?

Jest możliwość aplikacji o alimenty dla małżonka/małżonki na czas trwania postępowania (‘Maintenance Pending Suit’) bądź o alimenty po rozwodzie (‘Periodical Payments’). Alimenty dla dziecka można uzgodnić między sobą lub przekazać sprawę do Funduszu Alimentacyjnego (‘Child Maintenance Services’), który wyliczy kwotę alimentów za Państwa.

Co dzieje się z nieruchomościami / majątkiem w Polsce?

Wasz majątek w Polsce będzie również wzięty pod uwagę i podzielony przez sąd angielski.

DZIECI – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest ‘Child Arrangements Order’?

Child Arrangements Order zastąpił Residence (Rezydentura) i Contact (Widzenia) Orders dnia 22.04.2014. Nowa forma wyroku wyszczególnia z kim dziecko powinno mieszkać i z kim się widywać.

Mój były/Moja była nie pozwala mi widywać mojego dziecka, co mogę zrobić?

Możemy z tym pomóc. Możemy napisać pismo do drugiego rodzica tłumacząc wasze prawa. Jeśli to nie przyniesie pożądanego efektu, skierujemy was na mediację. Ostatnim krokiem jest wniesienie sprawy do sądu.

Czym są prawa rodzicielskie i w jaki sposób można je otrzymać?

Prawa rodzicielskie (‘Parental responsibility’) są zdefiniowane jako uprawnienia, powinności, władze, odpowiedzialności i upoważnienia, które prawnie ma rodzic dziecka w odniesieniu do dziecka i jego własności. Matka dziecka otrzymuje prawa rodzicielskie automatycznie.

Ojciec dziecka nabywa prawa rodzicielskie jeśli jest mężem matki w momencie narodzin dziecka bądź (po 1.12.2003) jeśli jego imię zostanie umieszczone na akcie urodzenia bądź poprzez podpisanie umowy nadającej prawa rodzicielskie bądź poprzez wyrok sądowy. Są również inne sposoby, dzięki którym inne osoby mogą zyskać prawa rodzicielskie, osoby takie jak dziadkowie, prawni opiekunowie, opieka społeczna czy sąd.

Jak mogę dostać paszport dla mojego dziecka jeśli nie wiem gdzie jest jego drugi rodzic bądć nie chce on wyrazić zgody?

Mogą Państwo złożyc pozew do sądu o udzielenie zgody na wydanie paszportu bez zgody drugiego rodzica.

Czy mogę opuścić granice kraju z dzieckiem bez zgody drugiego rodzica?

Jesli posadają Państwo wyrok sądu i jesteście w nim wyszczególnieni jako osoba, z którą dziecko ma widzenia/spędza czas, nie mogą Państwo wziąć dziecka za granicę bez zgody drugiego rodzica, z którym dziecko mieszka bądź bez zgody sądu.

Jeśli w wyroku to Państwo jesteście określeni jako osoba, z którą dziecko mieszka, możecie wziąć dziecko za granicę na czas nie przekraczający jednego miesiąca i nie jest wymagana do tego niczyja zgoda. Jeśli chcą Państwo wyjechać na dłuzej, muszą Państwo zdobyć zgodę osób posiadających prawa rodzicielskie do dziecka bądź zdobyć wyrok sądu pozwalający na wyjazd.

Czy mogę zmienić imię mojego dziecka?

Nie mogą Państwo zmienić imienia dziecka bez zgody wszystkich osób posiadających prawa rodzicielskie lub bez zgody sądu.

Jak mogę zatrzymać mojego byłego/moją byłą przed opuszczeniem kraju z moim dzieckiem?

Mogą Państwo wystąpić do sądu o wyrok uniemożliwiąjący im opuszczenie granic (‘Prohibited Steps Order’) lub o konkretny wyrok dotyczący na przykład przetrzymywania paszportu dziecka (‘Specific Issue Order’).

Co to jest ‘Prohibited Steps Order’?

Wyrok ten zabrania rodzicom robienia rzeczy, które normalnie mogliby robić dzięki swoim prawom rodzicielskim. Jeśli chcą coś zrobić, potrzebują na to osobnej zgody sądu.

Co to jest ‘Specific Issue Order’?

Wyrok tej jest wykorzysywany do rozwiązania konkretnych kwestii co do wychowania dziecka w momencie kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia.

Mój były / moja była porwał/a moje dziecko. Co mogę zrobić?

Muszą Państwo niezwłocznie skontaktować się z policją i prawnikiem rodzinnym. W tym wypadkach należy działać szybko i zgodnie z procedurami.

Jak mogę uzyskać alimenty?

Mogą Państwo aplikować przez Fundusz Alimentacyjne (‘Child Maintenance Service’)
Załączamy stronę, na której znajdą Państwo pomocy kalkulator, aby obliczyć jakie alimenty tygodniowo powinien płacić drugi rodzic. Może być to pomocne jeżeli próbujecie uzgodnić alimenty między sobą i chcecie zobaczyć o jakiej kwocie powinniście dyskutować.

Więcej na stronie: www.cmoptions.org

PRZEMOC DOMOWA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jak mogę bronić się przed agresywnym/ą partnerem/partnerką?

Są dwa główne rodzaje wyroków, które mogą pomóc w sytuacjach przemocy w rodzinie:

• Zakaz prześladowania (‘Non-molestation order’)
• Nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania (‘Occupation order’)

Co to jest zakaz prześladowania?

Zabrania on przemocy wobec drugiej osoby, grożenia przemocą. Może rownież zabraniać zastraszania, napastowania i nękania. Złamanie takiego zakazu jest karalne.

Co to jest nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania?

The nakaz ma związek z tym, kto może mieszkać w domu rodzinnym jak i ograniczeniem dostępu do okolicy. Jeśli dana osoba złamie ten nakaz, może być aresztowana tylko jeśli możliwość taka została załączona do wstępnego wniosku i nakazu.

Jak mogę zdobyć zakaz prześladowania bądź nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania?

Każda z tych aplikacji może być złożona do sądu na dwa sposoby: z lub bez powiadomienia drugiej strony w sytacjach awaryjnych. Sąd zapozna się z okolicznościami sprawy, takimi jak ryzyko krzywdy, na którą może być narażona osoba składająca pozew bądź jej dziecko.

Jaki wpływ ma zakaz prześladowania na widzenia z dzieckiem?

Nadal mogą Państwo widywać dziecko. Jednak zakaz prześladowania moze być wzięty pod uwagę i sąd może zgodzić się na przykład na widzenia pod nadzorem, aby ocenić czy dziecko jest bezpieczne i nie ma żadnego potencjalnego ryzyka.

MEDIACJA – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Co to jest mediacja?

Mediacja może być bardziej opłacalną opcją rozwiązania probleów przy rozpadznie małżeństwa. Mediator, który jest niezależną osobą, zaprosi was obojga na wstępne spotkanie, aby przedyskutować wasze opcje, a potem ustali datę wspólnego spotkania, aby spróbować osiągnąć kompromis.

Co to jest MIAM?

MIAM to skrót od Mediation, Information and Assessment Meeting czyli spotkania na którym rodzice uczą się jak mogą dogadać się zanim pójdą do sądu. Muszą Państwo odbyć MIAM zanim złożycie pozew do sądu.

Czy są jakieś wyjątki, które zwalniają od odbycia mediacji?

Jest kilka wyjątków, na które można się powołać jeżeli mediacja nie jest opcją dla Państwa. Głównym powodem będzie wcześniejsza przemoc w rodzinie.

Ile to kosztuje?

Opłata za mediacje może się różnić w zależnosci od regionu. Przeważnie MIAM kosztuje około £100.00 – £150.00.