Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Alimenty dla byłego małżonka

house-split‘Spousal maintence’, czyli alimenty zasądzone na rzecz jednego ze współmałżonków od drugiego nich po rozwodzie, niezależnie od ewentualnych zobowiązań wobec dzieci.

Istnieją cztery formy postanowień w sprawie alimentów dla byłej żony lub byłego męża:

  • Interim Maintenance Order, czyli tymczasowe postanowienie o alimentach – znane również jako Maintenance Pending Suit – płatne jest przez jednego z małżonków drugiemu,
  • Term Maintenance Order, czyli okresowe postanowienie o alimentach płatnych we wcześniej określonych terminach – to może być 1 rok, 5 lat, do czasu uzyskania przez dziecko 18 lat albo do czasu ponownego związania się z kimś. Niektóre z tych terminów są przedłużalne a inne nie.
  • Joint Lives Maintenance Order, czyli zobowiązanie alimentacyjne, które należy wykonywać pomimo śmierci drugiej strony, przykładowo gdy uprawniony wszedł w nowy związek małżeński albo wydano inne postanowienie sądowe.
  • Nominal Maintenance Order – zobowiązany będzie wpłacał uprawnionemu symbolicznie £1 rocznie, to jest równoznaczne z tym, że uprawniony może ubiegać się o sądowe zasądzenie alimentów. Takie postanowienie może zostać wydane według podstawowych warunków albo przewidzianych dla joint lives.

Nie ma automatycznego uprawnienia do ‘spousal maintenance’ dla żadnej ze stron. Sąd jest zobowiązany do rozpatrzenia każdej z takich spraw w kontekście sytuacji finansowych obu stron.

Jeśli obie strony pracują i ich dochody ze wszystkich źródeł (zawierający zasiłki, podatki oraz alimenty dla dzieci) są podobne to trudno będzie dochodzić alimentów tego typu. W niektórych okolicznościach po rozstaniu jedna ze stron może otrzymać więcej kapitału np. dom, oszczędności, które mogą spowodować, że nadal będą żyć na takim poziomie. To nie będzie uzasadniało otrzymywania środków na utrzymanie od drugiej strony.

Jednakże, jeśli nie ma oczywistej możliwości podziału majątku, pierwszą rzeczą jaką sąd musi zrobić jest oszacowanie wartości majątku. Obie strony przygotowują swoje budżety oraz plan przychodów.

Aby sąd mógł zasądzić alimenty musi zaistnieć następująca sytuacji: jeśli jedna ze stron wykaże, że ma deficyt w przychodach, zliczając wszystkie źródła. Ponadto, musi uzasadnić potrzebę uzyskania alimentów. Natomiast druga strona będzie posiadać dodatkowy przychód, którym mogłaby się podzielić.

Następnie sąd zdecyduje jak długo postanowienie zasądzające alimenty powinno obowiązywać. Ustalona wysokość alimentów może następnie zostać zmniejszona. Sądy w Anglii i Walii różnie ustalają okres obowiązywania takiego postanowienia. Podkreśla się, że w razie istotnej zmiany okoliczności postanowienia dotyczące Term Orders oraz Joint Lives Order powinny być rozpatrywane przez sąd ponownie.

Wiele osób twierdzi, że prawo dotyczące alimentów na rzecz byłych małżonków jest niejasne i czyni prawo niedostępnym oraz stwarza stan niepewności. W amerykańskich sądach w tego typu sprawach stosuje się matematyczne kalkulacje oparte na różnicy w zarobkach uzyskiwanych po rozwodzie. Natomiast w Wielkiej Brytanii składa się formularz do the Child Support Agency w sprawach dotyczących świadczeń dla dzieci. Takie rozwiązanie jest łatwo w dostępne dla stron. Jednakże, ten system nie jest wystarczająco elastyczny i nie pozwala sądowi ocenić wszystkich indywidualnych okoliczności dotyczących danej sprawy.