Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Areszt domowy i zakaz podróży poza granice kraju – nowe oblicze egzekucji prawa rodzinnego

Areszt domowy i zakaz podróży poza granice kraju, to tylko dwa z obostrzeń zaproponowanych przez Komisję Prawną dla małżónków, którzy nie spłacaja swoich finansowych zobowiązań wobec drugiego małżonka.

Areszt domowy i zakaz podróży poza granice kraju – nowe oblicze egzekucji prawa rodzinnego

Nie może zapłacić, czy też nie chce zapłacić – prawo poszukuje rozwiązania.

Obecne rozwiązanie

Byli małżonkowie nie płacący swoich zobowiązań finansowych zawartych w ugodzie rozwodowej, mogą być poddani rygorystycznym zasadom, jeżeli po odbywającej sie konsultacji, zostaną wprowadzone rekomendacje przedstawione przez Komisję Prawną. W ostatnim czasie, przedstawilśimy nasz komentarz odnośnie trudności w zabezpieczeniu sum pieniężnych zasądzonych w ugodzie rozwodowej.

Obecnie, istnieje jedynie ograniczona liczba środków dostępnych dla męża lub żony, których były małżonek odmawia płatności. Są to m. in. Kara pozbawienia wolności czy też kara pozbawienia wolności w zawieszeniu. Z powodu wysokiego standardu dowodowego dla wykazania przestępstwa w takiej sytuacji, doprowadzenie sprawy do pomyślnego zakończenia może być nadzwyczaj trudne. Dodatkowo są to rozwiązania, które były małżonek niekoniecznie chciałby wykorzystać, szczególnie w sytuacji, gdy w całą sprawę włączone są dzieci.

Taki obrót sprawy zostawia byłego małżonka w przeświadczeniu, iż nie istnieją realistyczne bądź też odpowiednie środki dla rozwiązania jego sytuacji.

W zawiązku z tym, nowe propozycje prawne zostały przedłożone Komisji Prawnej. Uniemożliwienie podróży zagranicznych, zakaz prowadzenia pojazdów, czy też areszt domowy – to wszystkie z rekomendacji przedstawionych przez Komisję, które mają pomóc przymusić byłego małżonka do spłaty zobowiązań.

Żaden z zakazów nie ma na celu w jakikolwiek sposób wpłynąć na zdolność i możliwość byłego małżonka do zarabiania pieniędzy. Utrudnienia w tej kwestii udaremniłyby cel dla jakiego podane środki były użyte. Wszystkie środki , o których mowa są już przedstawione, jednak nie weszły jeszcze w życie, jako część ustawy dotyczącej świadczeń alimentacyjnych dla dzieci. Wprowadzenie w życie przepisów dotyczących omawianych kwestii to już tylko formalność.

Surowe aczkolwiek konieczne

To może wydawać się surowe lecz rodziny, szczególnie te z dziećmi, mogą znacznie ucierpieć w momencie gdy ciążące rodzinne wyroki zapłaty, nałożone na byłego małżonka po rozwodzie, nie są wypełnione. To szczególnie niepokojące w momencie gdy w trzech na cztery rozwody mamy do czynienia z trgo typu wyrokami.

W większości przypadków, zaleganie z płatnościami zazwyczaj sprowadza się do – nie mogę zapłacić ani teraz ani w przysłości. By rozstrzygnąć pomiędzy tymi dwoma, sąd będzie miał możliwość wniesienia zapytania do HMRC odnośnie statusu zatrudnienia i zarobków. Po uzyskaniu nakazu sądowego, dalsze informacje mogą być uzyskane od banków lub towarzystw budowlanych, a następnie przekazane drugiemu byłemu małżonkowi.

Carol Chrisfield, nasza prawniczka praktykująca w Bristolu i zajmująca się prawem rodzinnym, tak skomentowała omawiane zmiany:

“Egzekwowanie wyroków rodzinnych kiedy ta druga osoba zalega z płatnościami jest trudne i nieszczęśliwie, jest kilka spraw gdzie ma to miejsce. Istnieją kroki, które mogą być powzięte w celu wyegzekwowania nakazów. My jako prawnicy jesteśmy w stanie pomóc i doradzić te najlepsze, jeżeli zajdzie taka potrzeba.”

Carol uważa, że w rzeczywistości nowe zaproponowane uprawnienia wykonawcze mogą być nadal rzadko używane, gdy w sprawę włączone są dzieci. Były małżonek może nie chcieć uczynić czegokolwiek co potencjalnie mogłoby mieć wpływ na relację pomiędzy dziećmi a ich rodzicem. Przykładem tego może być uniemożliwianie dzieciom wakacji za granicą z ich mamą bądź tatą.

Konsultacje dotyczące zaproponowanych zmian w prawie miały potrwać do 11 lipca ich celem jest wyjaśnienie i uproszczenie rozwiązań prawnych, mając jednocześnie na uwadze, by nowe rozwiązania były bardziej efektywne.