Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Czy dzielona opieka czyni dzieci szczęśliwszymi?

Dokonywanie ustaleń w sprawach dzieci może być stresujące, zwłaszcza w trakcie rozstania. Wiedząc, ktróre ustalenia są najmniej stresujące dla twojego dziecka możesz poprawić swoje relacje nie tylko z nim, lecz również z drugim rodzicem.

Czy dzielona opieka czyni dzieci szczęśliwszymi?

Wielka Brytania jest w tyle z opieką dzieloną

Najnowsze badania przeprowadzone w Szwecji rozważają ustalenia w sprawie życia dzieci w czasie separacji lub rozwodu rodziców. Jenine Abdo nasz adwokat z Cardiff, zajmująca się prawem rodzinnym, twierdzi: „Dzielona opieka nad dzieckiem jest pomysłem i etosem rozpowszechnionym głównie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Pomimo, że jest to idea, do której dąży coraz więcej rodziców, Wielka Brytania wciąż jest w tyle za pozostałymi państwami.

Przoduje tu szczególności Szwecja – wskaźnik opieki dzielnej wynosił 40% w 2010 roku. Brak stabilności w życiu dzieci przez długi czas, spowodowany dzieleniem czasu pomiędzy dwójkę rodziców, rozpoczał dyskusję czy w rzeczywistości jest to najlepsze rozwiązanie dla dziecka.

Ale jakie są fakty?

Badanie przeprowadzone na postawie analizy około 150 tysięcy dzieci, 12 i 15-latków, dotyczyło objawów psychosomatycznych w odniesieniu do sytuacji mieszkaniowej – objawów, które wpływają na umysł i ciało. Objawy psychosomatyczne takie jak: bezsenność, trudności z koncentracją, utrata apetytu, bóle głowy i bóle brzucha to lista objawów, które pojawiają się najczęściej.

Sytuacja mieszkaniowa dzieci które podlegały obserwacji to meszkanie z jednym z rodziców, rozwiedzionych lub po rozstaniu i mieszkanie z rodzicami, którzy posiadają wspólną opiekę lub żyją z obojgiem rodziców w ramach rodziny nuklearnej.

Główne problemy

Trzy wnioski, które zostały wyciągnięte z przeprowadzonego badania, a które każdy rodzic przeżywający rozstanie powinien wziąć pod uwagę:

  • Dziewczynki przejawiają więcej objawów psychosomatycznych niż chłopcy – chociaż badanie uznaje, że dziewczęta częściej je zgłaszają
  • Ci, którzy mieszkają jedynie z jednym z rodziców byli najczęściej narażeni na doświadczanie problemów natury psychosomatycznej
  • Zaburzenia snu, takie jak bezsenność pojawiają się najczęściej

Na podstawie tego badania nalezy stwierdzić, że kiedy rozstajesz się ze swoim partnerem, najlepszym rozwiązaniem, dla dobra Twojego dziecka, byłoby zaproponować wspólną opiekę.

Jenine powiedziała: “Te statystyki pokazują, że dzieci są tymi, którzy ostatecznie odczuwają negatywne skutki, kiedy nie są w stanie spędzić czasu z ich rodzicami. Po rozstaniu rodziców dzielenie się opieką nad dzieckiem jest uzasadnione i korzystne dla wszystkich.”

“Ostatecznie, jak przewiduje Children Act z 1989 roku, dobro dziecka jest najważniejsze i interesy dzieci powinny być w centrum decyzji podejmowanych przez wszystkich rodziców, którzy rozstaja się i ustalają kwestie zamieszkania / kontakty z dzieckiem. Ci, którzy chcą dzielić się opieką, mogą to zrobić za pomocą mediacji, negocjacji lub złożenia wniosku do sądu.”

Praca nad planem opieki z prawnikiem rodzinnym pomoże zapewnić równy podział czasu między rodzicami i utrzymać zdrową relację obu stron.