Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Czy pary żyjące w konkubinacie mają prawa?

Dane z Krajowego Urzędu Statystycznego pokazują, że liczba par żyjących w konkubinacie podwoiła się od 1996 roku, obecnie około 6 mln ludzi mieszka ze swoim partnerem.

Czy pary żyjące w konkubinacie mają prawa?

Jakie są moje prawa?

Wiele par, które współposiadają nieruchomości uważa, że po pewnym czasie stają się prawnymi małżonkami. Nie ma takiej możliwości, pary mieszkające razem nie zyskują żadnego specjalnego statusu lub ochrony świetle prawa Anglii i Walii.

Jednak nie jest też tak, że po rozstaniu z partnerem, z którym nie zawarło się związku małżeńskiego, nie posiadasz żadnych uprawnień. Nasz ekspert, ze Związku Prawa Rodzinnego, Emma Hopkins Jones wyjaśnia więcej:

“Nie jest prawdą, że konkubenci nie mają żadnych praw – o ile nie posiadają dzieci na utrzymaniu, ich prawa są określane w odniesieniu do prawa własności, a nie prawa rodzinnego.”

“Jeżeli partnerzy posiadają dzieci (niekoniecznie biologiczne dziecko obojga rodziców), sytuacja jest inna i po rozstaniu możliwe jest, aby jedno z rodziców zwróciło się do sądu o uzyskanie świadczeń pieniężnych na rzecz dziecka. Następnie sąd ma uprawnienia do wydawania postanowień w sprawach takich jak rozliczenia majątku i utrzymania”.

Co jeszcze mogę zrobić?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby pomóc zabezpieczyć swoje prawa:

  • prawo własności – w przeciwieństwie do małżonków, konkubent nie będzie uprawniony do dziedziczenia po śmierci swojego partnera. Jeśli planujesz kupić dom, lub gdy twój partner wprowadza się, możesz zmienić prawo własności na współwłasność lub zawarcie umowę ‘trust’.
  • testament – konkubent nie może automatycznie dziedziczyć majątku swojego partnera bez wcześniejszego spisania przez niego testamentu i wyraźnego określenia, że chce aby tak się stało.
  • przepisy emerytalne – można upewnić się, że te świadczenia dziedziczy partner, poprzez poinformowania jednostki wypłacającej o swoim życzeniu.
  • umowa partnerska – może pomóc, aby jasno określić swoje prawa i może zawierać postanowienia podobne do umowy przedślubnej. Ważne jest, aby pamiętać, że to nie jest to nadrzędne nad przepisami o jurysdykcji sądu, jeśli chodzi o sprawy związane z dziećmi.

Czy prawo może się zmienić?

Resolution to organizacja prawników, która skupia się na rozstrzyganiu sporów rodzinnych w sposób polubowny. Resolution walczy o zwiększenie praw konkubentów i twierdzi, że zmiany w prawie są konieczne, aby odzwierciedlać potrzeby par żyjących bez związku małżeńskiego.

Emma, aktywny członek Resolution, kontynuuje:

“Kolejne rządy do tej pory odkładały na półkę zalecenia Komisji z 2006 roku do zmiany prawa dotyczącego praw par żyjących w związkach partnerskich w Anglii i Walii, mamy opóźnienia w stosunku do Szkocji w tym zakresie. Sytuacja prawna par w Anglii i Walii jest niewystarczająca i nie spełnia oczekiwań ludzi.”

“Zmiany w przepisach mogą przynieść bardzo potrzebną przejrzystość dla konkubentów . Głównym problemem jest to, że ludzie nie są pewni swoich praw i tego, co mogą zrobić.”

Każda para i rodzina jest inna, dlatego ważne jest, aby uzyskać poradę co do swojej konkretnej sytuacji