Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Czy potrzebuję zgody mojego ex partnera na wyjazd dziecka za granicę?

Przy planowaniu wyjazdu wakacyjnego, wielu rodziców będzie szukało miejsca nieco bliżej cieplejszych krajów, aby spędzić miło czas z dziećmi. Jednak dla rodziców, którzy są rozdzieleni (np. separacja, rozwód) może pojawić się problem. Warto zabezpieczyć się wcześniej przed potencjalnie problematycznymi sytuacjami, które mogą wytrącić nas z wakacyjnego relaksu.

Istnieje wiele zróżnicowanych sytuacji, w których będziemy potrzebować zgody jednego z rodziców do wyjazdu dziecka na wakacje. Wiele z nich zależy od tego, czy obydwoje rodzice mają władzę rodzicielską oraz czy nie ma wyroków powstrzymujących jednego z rodziców od zabrania dziecka na zagraniczne wakacje bez zgody drugiego.

Kiedy będę potrzebować zgody na zabranie mojego dziecka na zagraniczne wakacje?

Zasadą ogólną w prawie angielskim jest to, że musisz uzyskać zgodę wszystkich osób sprawujących władzę rodzicielską nad dzieckiem przed tym jak zamierzasz wyjechać poza UK, nawet na krótkie wakacje.

Sytuacja ma się inaczej, gdy posiadasz residence order, wtedy możesz zabrać dziecko poza teren UK na okres do jednego miesiąca bez zgody drugiego opiekuna i do 3 miesięcy, gdy otrzymasz special guardianship order.

Jeżeli sam lub sama sprawujesz władzę rodzicielską i nie są w mocy żadne dodatkowe wyroki sądu w tym zakresie to możesz zabrać dziecko na wakacje bez zgody innych osób.

W jakiej sytuacji mój ex partner może powstrzymać dziecko od wyjazdu na wakacje?

Jeżeli twój ex partner sprawuje władzę rodzicielską to może uniemożliwić wyjazd dziecka za granicę wnosząc wniosek o prohibited steps order. To powoduje, że rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może podejmować określonych decyzji bez zgody sądu.

Alternatywą, dla twojego ex-partnera może być również aplikacja do sądu o otrzymanie specific issue order. Ma to zastosowanie w sytuacji, gdy pojawiają się konkretne zagadnienia dotyczące wychowania dziecka a osoby sprawujące opiekę rodzicielską nie mogą dojść do porozumienia.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że jeśli jeden z rodziców od początku sprawował władzę rodzicielską samotnie to nic nie powstrzymuje drugiego z rodziców o ubieganie się o sprawowanie władzy rodzicielskiej i tym samym sprzeciwianie się wyjazdom zagranicznym.

Co się stanie, jeżeli pójdziemy do sądu?

Zazwyczaj sąd udziela pozwolenia na wyjazd dziecka na zagraniczne wakacje pod opieką jednego z rodziców jednakże sąd musi być pewien, że intencje rodzica są jasne, co do powrotu dziecka do kraju. Zazwyczaj sąd stawia określone warunki, które muszą być spełnione, takie jak:

  • Szczegóły dotyczące miejsca pobytu dziecka podczas wyjazdu
  • Numery kontaktowe w przypadku sytuacji wyjątkowej
  • Dowód na to, że został zakupiony lot powrotny oraz inne szczegóły dotyczące tego lotu

Należy pamiętać, że dobrą praktyką jest uzyskanie zgody od swojego byłego partnera lub innej osoby sprawującej władzę rodzicielską dotyczącej waszego wspólnego dziecka nawet, gdy nie ma takiego obowiązku. Taka postawa może pomóc zbudować zaufanie i zapobiec niepotrzebnym nieporozumieniom w przyszłości lub oskarżeniom dotyczącym porwania dziecka.