Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Czym jest Legal Aid?

Jedynie niektóre kancelarie mianowane przez the Legal Services Commission mogą oferować legal aid w sprawach prawa rodzinnego. Simpson Millar LLP Solicitors jest jedną z tych kancelarii. To oznacza, że może oferować legal aid dla spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym mediacji.family-law

Rządowe środki finansowe mogą pomóc w finansowaniu Twojej sprawy. Te środki pochodzą z the Legal Aid Agency Fund i są zarządzane przez the Legal Aid Agency.

W 2013 roku, legal aid została ‘obcięta’ dla spraw z zakresu prywatnego prawa rodzinnego z wyjątkiem tych spraw, w których doszło do przemocy domowej albo spraw, które uważa się za wyjątkowe. Prosimy o kontakt w sprawie legal aid ze specjalistami z Simpson Millar LLP w celu uzyskania dalszych informacji.

W jakich dziedzinach prawa rodzinnego mogę uzyskać wsparcie?

Legal Help jest dostępna w większości aspektów prawa rodzinnego i małżeńskiego, w tym:

  • Rozwody i kwestie finansowe
  • Spory w związkach partnerskich
  • Kwestie związane z dziećmi
  • Procedura dotycząca opieki
  • Przemoc domowa
  • Zakazy sądowe
  • Mediacja

Jeśli dziedzina prawa rodzinnego, w której potrzebujesz wsparcia nie znajduje się na powyższej liście, prosimy o kontakt z Simpson Millar LLP Solicitors i udzielimy odpowiedzi na temat tego, czy możemy udzielić wsparcia w danej kwestii.

Jakie są rodzaje dostępnej legal aid?

Legal Help

Simpson Millar LLP może sporządzić pismo w imieniu klienta i podjąć odpowiednie kroki związane z postępowaniem sądowym. Zawiera się w tym negocjacje i przygotowanie pisemne sprawy. Każda z tych możliwości zostanie wytłumaczona wraz z przedstawieniem naszej opinii odnoszącą się do konkretnej sytuacji. Następnie przygotujemy odpowiednią strategię i wprowadzimy ją w życie.

Full Legal Aid – prawna reprezentacja w sądzie

Jeśli potrzebujesz przygotować aplikację w sądzie będziesz musiał ubiegać się o Certificated Legal Aid dla której przychód i limit kapitału są większe niż dla „legal help”. Wskazujemy, że pomoc w sądzie jest niedostępna dla rozwodów, jakkolwiek jest dostępna w kwestiach finansowych i dotyczących dzieci.

Czy się kwalifikuję do legal aid?

Musisz wykazać, że finansowo jesteś uprawniony do otrzymania finansowania publicznego Twojej sprawy i że jest duża szansa na sukces w sprawie. Ponadto, musisz wykazać, że doszło do przemocy domowej albo że Twoja sprawa jest wyjątkową okolicznością. Pomożemy Ci ocenić, czy spełniasz wymagane kryteria. Korzyści, które otrzymasz z wszczętej sprawy muszą przekraczać koszty, które zostaną pokryte przez tę procedurę.

Jeśli otrzymaliście Państwo którekolwiek z poniższych korzyści będziecie Państwo osobami automatycznie finansowo kwalifikującymi się do legal aid:

  • ‘income suport’ – zasiłek dla rodzin o niskich dochodach
  • Income based jobseeker’s allowance – dodatek dla osób poszukujących pracy
  • Guaranteed state pension credit – zagwarantowany przez państwo dodatek do emerytur/rent

Nawet jeśli pracujecie, posiadacie dom i mascie oszczędności to nadal możecie się kwalifikować do legal aid. Jakkolwiek, możecie być zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania sądowego. Wskazujemy, że jeśli zamieszkujecie z partnerem to jego/jej dochód brany jest pod uwagę w tych kalkulacjach.

Jeśli finansowo kwalifikujecie się ale w sprawie nie ma elementu przemocy domowej i to nie jest rozważane przez the Legal Aid Agency jako wyjątek to możemy Ci zaproponować system finansowania tzw. Pay as you Go.

Jak ubiegać się o Legal Aid?

Jeśli uważasz, że możesz być uprawniony do finansowania prosimy o skontaktowanie się ze specjalistą w tych kwestiach w Simpson Millar LLP, aby zapytać o ocenę kwestii dostępności. Musisz mieć bardzo niski dochód albo otrzymywać zasiłki.

Czym jest the Statutory Charge & Solicitor’s Charge?

Finansowanie spraw nie jest bezpłatne. Jeśli odzyskałeś albo chroniłeś majątek podczas tych procedur możesz starać się o zwrot wszystkich albo niektórych kosztów od the Legal Aid Agency.

Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej w sprawach małżeńskich dotyczących nieruchomości albo zgromadzonych środków finansowych.

Jeśli odniosłeś sukces w sprawie i odzyskałeś albo utrzymałeś w posiadaniu środki finansowe albo nieruchomości to możesz odzyskać koszty prowadzonej sprawy (Solicitor’s Charge albo the Statutory Charge).

Jakkolwiek, dużo zależy od tego kiedy Twoja sprawa się zakończyła. Istnieje możliwość, że nie odzyskasz wszystkich poniesionych wydatków. Jeśli sprawa nie może zostać zakończona w trakcie negocjacji i nie ma potrzeby ubiegania się o ‘public funding certificate’ do reprezentowania Cię w postępowaniu, następnie możesz odzyskać koszty zawierające wszystkie wydatki, które pojawiły się przez wydaniem certyfikatu (the Statutory Charge).

Jeśli Twoja sprawa może zostać założona bez wydania ‘public funding certificate’ to od niektórych albo wszystkich kosztów możesz być zwolniony. W tych sprawach będziesz musiał płacić koszty jedynie, gdy sprawa stanie się wyjątkowa. Oznacza to, że jeśli koszty sprawy mieszczą się standardowo w ustalonych kosztach to zostaną one pokryte przez the Legal Aid Agency. Jeśli koszty są powyżej tego poziomu to będziesz musiał zapłacić dalsze koszty powstałe powyżej tej sumy (the Solicitor’s Charge).

Co jeśli się nie kwalifikuję do legal aid?

Jeśli się nie kwalifikujesz do legal aid to Simpson Millar LLP i tak może Ci pomóc i prosimy o kontakt z naszym Departamentem Prawa Rodzinnego, który udzieli dalszych informacji i opisze szczegóły finansowania spraw.