Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Jak zabrać dziecko na wakacje, aby nie złamać prawa?

W czasie przerw w nauce wielu rodziców planuje zabrać dzieci na wakacje zagranicę i dla wielu par żyjących w separacji to może powodować konflikty i nieporozumienia.
airplane
Jeśli chcesz zabrać dziecko poza Anglię i Walię w czasie wakacji wskażemy Ci co należy zrobić, aby nie złamać prawa.

Prawo

Wyróżnia się następujące sytuacje, co do których przewidziano odmienne kroki:

  • jeśli jedna osoba jest odpowiedzialna za dziecko i nie ma sądowego postanowienia związanego z możliwością zabrania dziecka na wakacje bez uzyskania zgody kogokolwiek,
  • jeśli więcej niż jedna osoba jest odpowiedzialna za dziecko to wtedy zgoda drugiego z rodziców jest wymagania
  • jeśli obowiązuje ‘residence order’ to rodzic może zabrać dziecko na wakacje poza kraj na okres do 28 dni bez potrzeby uzyskiwania zgody innej osoby, bez względu na to czy posiadają władze rodzicielską

Pojęcie władzy rodzicielskiej

Matka dziecka z mocy prawa posiada władzę rodzicielską. Natomiast ojcem dziecka jest mężczyzna będący w związku małżeńskim z matką dziecka zarówno przed jak i po narodzinach dziecka

Od 1 grudnia 2003 roku nazwisko ojca dziecka znajduje się na akcie urodzenia ‘child’s birth certificate’ . Uzyskuje on tym samym władzę rodzicielską.

W pozostałych przypadkach o władzę rodzicielską należy się ubiegać poprzez zawarcie porozumienia dotyczącego władzy rodzicielskiej albo otrzymanie postanowienia sądu, które tego dotyczy.

Uzyskanie zgody

Jeśli niemożliwym jest uzyskanie zgody drugiej osoby sprawującej władzę rodzicielską to możesz ubiegać się o sądowe postanowienie. Sąd rozważając wydanie tego postanowienia musi się odnieść do dobra dziecka. W tych okolicznościach powinieneś zwrócić się o poradę prawną najszybciej jak to możliwe.

Możesz złożyć aplikację w sądzie o ‘specific issue order’, który stanowi sądową zgodę na wyjazd dziecka zagranicę. Aby złożyć aplikację, która doprowadzi do uzyskania zgody powinna ona zawierać informacje dotyczące co najmniej miejsca wakacji, szczegółów lotu, terminu wyjazdu i jego powodów.

Jeśli nie zgadzasz się na wyjazd zagranicę możesz podjąć kroki w celu powstrzymania sądu od wydania postanowienia. Jeśli otrzymasz takie postanowienie w ostatnim momencie przed wyjazdem to może się tym zająć policja albo odpowiedne służby na lotnisku i jeśli to będzie konieczne zatrzymać dziecko w kraju.

Praktyczne rady

Najlepiej oczywiście jeśli nie doszłoby do rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd. W związku z tym warto postarać się o zawarcie porozumienia pomiędzy rodzicami. W celu uzyskania zgody powinieneś rozważyć następujące kroki:

  • Dostarczyć dane kontaktowe, tak aby drugi rodzic miał kontakt z dzieckiem podczas wakacji. Często warto dostarczyć dane dotyczące lotu, hotelu i numeru kontaktowego
  • Dokonać ustaleń dotyczących kontaktu podczas wyjazdu. Warto zatem wskazać alternatywną propozycję dodatkowego kontaktu przed i po wakacjach.
  • Paszporty. Upewnij się, że dziecko ma ważny paszport. To ustalenie umożliwi Ci uzyskanie paszportu w odpowiednim czasie przez planowanym wyjazdem tak, aby uniknąć stresu tuż przed wyjazdem.