Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Jestem po separacji. Co się stanie z naszym majątkiem w sytuacji kiedy druga strona nie dokładała się domu?

divorce-child
 
Ważnym jest, aby znać swoje prawa po separacji z partnerem. Niestety nie jest tak, że to co wniosłeś do wsp będziesz mógł zabrać ze sobą.

Co się dzieje z naszym majątkiem po separacji?

Aby stać się prawnym właścicielem nieruchomości to Twoje imię i nazwisko musi się znajdować w the Land Registry, jako oficjalny rejestr nieruchomości albo majątku.

Jeśli Twój partner jest prawnym właścicielem i widnieje na akcie własności domu to może mieć uprawnienie do zwrócenia się do sądu o wydanie postanowienia w sprawie wydania zgody na sprzedaż współwłasnościowego domu. Jeśli to będzie możliwe istnieje również rozwiązanie tej kwestii poprzez sprzedaż połowy majątku.

zy mój partner ma ‘a Beneficial Interest’, czyli dodatkowe uprawnienie w związku z tym, że wniósł wkład we wspólny majątek?

‘Beneficial interest’ opiera się na wkładach wniesionych do majątku oraz intencji obu partnerów co do własności i ich interesu. Istotnym jest, aby zastanowić się czy Ty i Twój partner w momencie nabycia majątku mieliście intencje współwłasności. Jeśli tak, to oboje będą mieli ‘beneficial interest’.

Przewidziano kilka możliwości ustanowienia ‘beneficial interest’ np.:

  • Pisemny dowód na to, że oboje mają ‘beneficial interest’ – tj. podpisana umowa, deklaracja albo akt własności, w którym partner ustala takie intencje,
  • Zwrócenie się do sądu, który przeprowadzi postępowanie dowodowe w zakresie dowodów na wspólny zamiar/intencje
  • Jakikolwiek wkład dokonany np. wpłata hipoteki, praca wykonana na rzecz nieruchomości

Co jeśli mamy dzieci?

Nawet jeśli posiadacie dzieci to sąd ciągle może nakazać sprzedaż majątku. Jeśli macie wspólne dzieci to możecie złożyć aplikację dotyczącą finansowych postanowień na podstawie the Children Act 1989. To może rezultacie powodować, że Twój partner nie będzie w stanie zrealizować swoich praw do majątku do czasu aż dzieci przestaną być zależne od rodziców/rodzica (pełnoletnie/uczące się).