Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Nietypowość sprawy wpłynęła na obniżenie ugody w sprawie roszczeń finansowych

Jeżeli ma miejsce wydarzenie, którego nie można było przewidzieć, a które równocześnie podważa zasadność postanowień ugody w sprawie roszczeń finansowych następującego po rozwodzie, w późniejszym czasie istnieje możliwośc wniesienia tzw. “Barder appeal”, które ma za zadanie doprowadzenie do ponownego przeprowadzenia ugody w sprawie roszczeń finansowych. Wpomniana sprawa używana jest rzadko, jednak ostatnio Sędzia Moor dopuścił jej użycie redukując wysokość ugody z 17.34 milionów funtów do 5 milionów funtów w postępowaniu, które nazwał “Sprawa z tragiczną historią w tle”.

Areszt domowy i zakaz podróży poza granice kraju – nowe oblicze egzekucji prawa rodzinnego

Co to jest “Barder Appeal”?

Załóżmy, ugoda w sprawie roszczeń finansowych została zawarta wraz z rozwodem, ale wydarzyło się coś nieoczekiwanego co sprawiło, że były małżonek/małżonka nie potrzebuje już pieniądzy przeznaczonych dla niego/ dla niej wcześniej w ugodzie. Jak powinno się postąpić w takiej sytuacji?

W sprawie “Barder”, żona otrzymała prawo własności domu w ostatecznej ugodzie od swojego męża. Zaledwie miesiąc później dokonała zabójstwa dwójki swoich dzieci, by zaraz potem popełnić samobójstwo. Sąd zadecydował o przyznaniu mężowi prawa do odwołania sie od ugody, pomimo upłynięcia limitu 21 dni na jej dokonanie.

Nowa sprawa typu “Barder” tzw “Sprawa z tragiczną historią w tle”

Wyżej wspomniana sprawa o faktycznej nazwie, WA v Executors of the estate of HA & Others, dotyczyła małżeństwa, w którym niezwykle bogata małżonka była właścicielką posiadłości o wartości około 30 milionów funtów. Para miała ze sobą 3 dzieci oraz podpisali intercyzę zabraniającą wzajemnych roszczeń pieniężnych w razie rozwodu.

Ich małżeństwo się zakończyło a byłemu mężowi przyznano 17.32 miliony funtów. Jednak 22 dni po podpisaniu ugody odnośnie uregulowania roszczeń finansowych, popełnił on samobójstwo. Była żona wniosła odwołanie na podstawie sprawy „Barder” twierdząc, że celem ugody było zaspokojenie potrzeb jej byłego mężą, co w obecnej sytuacji jest podważalne.

Odwołania oparte na sprawie “Barder” są dopuszczalne tylko w określonych okolicznościach i muszą spełniać 4 warunki, którymi są:

  • Wydarzenie zaistniałe po wydaniu nakazu unieważnia podstawy lub główne przypuszczenie, na którym oparto nakaz, więc istnieje pewność, że odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie;
  • Wydarzenie miało miejsce w relatywnie niedługim czasie po wydaniu nakazu;
  • Złożenie wniosku o dopuszczenie aplikacji złożonej po terminie powinno być dokonane w miarę możliwości niezwłocznie biorąc pod uwagę zaistniałe okoliczności sprawy;
  • Przyznanie możliwości złożenia odwołania po terminie nie powinno stać na drodze osobom trzecim, które w dobrej wierze i za wynagrodzeniem, nabyły prawo własności do majątku będącego przedmiotem nakazu.

Moor J utrzymuje, że warunki te zostały wypełnione i odwołanie odpowiada rozsądnym perpektywom na wygraną w procesie.

Decyzja dotycząca obniżenia kwoty ugodzonej

Zasugerowano, w obronie majątku męża, że jego samobójstwo było do przewidzenia i powinno początkowo być wzięte pod uwagę. Jednakże, sędzia Moor zadecydował, że chociaż rozwód wpłynął na męża nardzo negatywnie, to nie można było przewidzieć jego śmierci. A nawet jeżeli zasugerowano by wzięcie samopoczucia męża pod uwagę, to akurat dokumentacja dotycząca jego zdrowia psychicznego wskazywała na jego poprawę.

Kolejno w sprawie należałoby dowieść, czy początkowe przyznanie majątku było oparte na potrzebach męża. Sędzia Moor uznał, że roszczenie było początkowo oparte na potrzebach męża. Pieniądze miały zapewnić zakup ładnego domu i komfortowe życie.

Mający to na uwadze sędzia Ward J zastanawiał się, jaka byłaby decyzja Sądu gdyby wiedział, że mężczyzna umrze w przeciągu miesiąca i zadecydował o zmniejszeniu kwoty z 17.34 milionów funtów do 5 milionów funtów.

Dlaczego jest to takie ważne?

Ugody odnośnie wzajemnych rozliczeń finansowych następujących po rozwodzie, w zamiarze mają być pełne i ostateczne. Oznacza to, że jeżeli upłynął 21-dniowy okres na wniesienie odwołania, dopuszczalne jest odwołanie się tylko w nielicznych sytuacjach. Sprawa “Barder” jest wykorzystywa tylko w wyjątkowych sprawach. Niestety mimo to, wiele z nich nie kończy się sukcesem z powodu nielicznych okoliczności w jakiej w ogóle można jej użyć i postaci warunków jakim trzeba sprostać.

Wraz ze sprawą “Barder”, podstawą odwołania poza limitem czasowym może być błąd, oszustwo, nieujawnienie całego majątku, brak zdolności czy też wywieranie niewłaściwego wpływu.

Jeżeli jesteś w trakcie sprawy rozwodowej, ważne jest by mieć pewność otrzymywania odpowiedniej i należnej pomocy jak i wsparcia od grona prawników doświadczonych w prawie rodzinnym.

Prawnicy w Simpsom Millar LLP są gotowi poprowadzić Twoją sprawę sprawnie i kompetentnie od samego początku. Są również gotowi pomóc, w razie gdy okaże się, że istnieje powód dla podważenia ugody sądowej.