Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Kiedy upływa termin złożenia roszczenia?

Do wielu zapytań trafiających do naszej Kancelarii dołączone jest pytanie : ‘Czy mogę wystąpić z roszczeniem skoro zdarzenie miało miejsce 3 lata temu?’

Przedstawiamy poniżej informacje dotyczące terminów przedawnienia, aby zachęcić do zgłoszenia sprawy póki nie jest za późno.

Kiedy upływa termin złożenia roszczenia?

Roszczenia w zakresie Prawa Karnego – 2 lata

Dla poważnych spraw karnych takich jak morderstwa, gwałt, znęcanie się nad dzieckiem, zegar nigdy się nie zatrzymuje dla znalezienia i oskarżenia przestępcy. Jednak dla ofiary lub/i jej rodziny występuje termin przedawnienia dla wszelkich roszczeń o odszkodowanie na podstawie schematu Criminal Injuries Compensation Authority (CICA).

Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz był ofiarą przestępstwa z zakresu prawa karnego, możesz domagać się odszkodowania, o ile zrobisz to w ciągu 2 lat od czasu wypadku. W świetle ostatnich spraw, które zakończyły się sukcesem wniesionych przez odrycie przypadków znęcania się nad dzieckiem w przeszłości w Wielkiej Brytanii, fakt, że istnieją pewne terminy przedawnienia sprawy może Cię zaskoczyć.

Odszkodowania za obrażenia ciała w wypadkach oraz zaniedbania medyczne- 3 lata

Obrażenie ciała może mieć nastąpić wszędzie: w pracy, w domu, na ulicy lub jako wynik błędu lekarskiego. Jeśli uraz miał miejsce z winy kogoś innego, termin przedawnienia wynosi 3 lata. W sprawach dotyczących wypadków na statkach i pokładach samolotów, termin przedawnienia wynosi tylko 2 lata.

Są tutaj pewne wyjątki np. okres przedawnienia biegnie od czasu, kiedy dowiesz się o urazie lub zaniedbaniu. Ma to częste zastosowanie do osób narażnych na wpływ szkodliwego pyłu azbestowego, gdyż choroba może ujawnić się po wielu latach.

Wiele osób nie jest świadomych istnienia limitów czasowych i traci możliwość złożenia skargi. Ważnym jest, aby znać terminy przedawnienia i przed ich upływem uzyskać odpowiednią pomoc prawną.

W sprawach dotyczących dzieci, prawo stanowi, że mają one 3 lata od momentu uzyskania pełnoletności na wniesienie sprawy pod rozwagę sądu. Jeśli więc np 10-letnie miało wypadek, zgodnie z prawem będzie miało ono 11 lat na wniesienie sprawy.

Pewna elastyczność występuje również w sprawach dotyczących przemocy seksualnej. Podczas gdy 3-letni termin przedawnienia ma wciąż zastosowanie, ostatnie poważne skazania ukazały, że sądy były bardziej elastyczne w umożliwianiu skarżącym złożenia skargi po upływie terminu. Jest tak, ponieważ wiele osób obawiało się mówić głośno o nadużyciach, które miały miejsce kiedy byli młodzi.

Skargi składane do Trybunału Pracy – Tylko 3 Miesiące

Terminy do wniesienia skarg w zakresie prawa pracy to Trybunału Pracy są dużo bardziej restrykcyjne. Dla niesłusznego zwolnienia, dyskryminacji w pracy, skarg w sprawie umów o pracę i bezprawnych potrąceń z pensji, jest 3 miesiące na wniesienie sprawy do Trybunału Pracy. Dla spraw związanych z odprawą po zakończeniu stosunku pracy jest 6 miesięcy.

Inne terminy to do złożenia roszczeń to:

  • Zniesławienie, pomówienie – 1 rok
  • Złamanie postanowień umowy – 6 lat

Bądź świadomy, że istnieją terminy przedawnienia!

Jak widzisz, występują różnice w terminach przedawnienia zależnie od tego, czego dotyczy problem. Wiele osób odkłada złożenie skargi, błędnie sądząc, że mają nieskończenie wiele czasu, aby żądać odszkodowania, do których są uprawnieni. Dostrzegają swój błąd dopiero, gdy jest za późno.
Ważne jest, żeby szukać porady jak najszybciej po doznaniu obrażenia ciała. Nawet jeżeli sądzisz, że okres przedawnienia już minął, rozmowa z jednym z naszych prawników może pomóc.

Nasi prawnicy są ekspertami w sprawach związanych z obrażeniami ciała i udzielą Ci profesjonalnej porady, której potrzebujesz, aby otrzymać odszkodowanie, do którego jesteś uprawniony.

Aby dowiedzieć się jak możemy pomóc skontaktuj się z naszym Polskim Departamentem pod numerem: 0800 634 1630.