Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Nasza Procedura Zażaleniowa

Chcielibyśmy, aby byli Państwo zadowoleni z usług świadczonych przez kancelarię Simpson Millar LLP. Zdajemy sobie jednak sprawę, że czasami nie wszystko układa się tak jak powinno. Nasza procedura zażaleniowa pomoże Państwu wyrazić swoje niezadowolenie i sprawi, że przeanalizujemy zaistniałą sytuację oraz podamy wytłumaczenie. Nie będziemy naliczali opłat za pracę wykonaną nad wyjaśnieniem złożonej przez Państwa skargi.

Szczegóły dotyczące procedury przedstawiamy poniżej:

Z kim należy się skontaktować

 • Nasza wewnętrzna procedura zażaleniowa składa się z trzech etapów, które zostały omówione poniżej. Jeżeli nie będziemy w stanie rozwiązać Państwa problemu, będą wówczas Państwo uprawnieni do skontaktowania się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich do spraw prawnych (tzw. Legal Ombudsman). Szczegóły dotyczące w jaki sposób skontaktować się z Legal Ombudsman, podano poniżej.
 • Etap 1: W pierwszej kolejności, jeśli chcą Państwo złożyć zażalenie, powinni poinformować osobę, która prowadzi sprawę.
 • Etap 2: Jeśli zażalenie nie jest rozwiązane na tym etapie to sprawa idzie wyżej do Przełożonego, który przejmuje niezależne dochodzenie i jeśli zajdzie potrzeba zorganizuje z Państwem spotkanie.
 • Informację dotyczącą przełożonego osoby, która prowadzi Państwa sprawę można znaleźć w początkowej korespondencji. Jeżeli nie są Państwo w stanie ustalić tej informacji, to mogą skontaktować się bezpośrednio z osobą nadzorującą skargi (tzw. Complaints Partner), którego dane zostały podane poniżej.
 • Etap 3: Jeżeli przełożony nie jest w stanie pomóc, mogą wtedy Państwo przekazać sprawę do naszego Compliants Partner. Naszym Complaints Partnerem jest David Harrington. Jest on Adwokatem i zajmował niegdyś stanowisko jako Senior Partner w Simpson Millar LLP.
 • Jeżeli również Complaints Partner nie jest w stanie rozwiązać Państwa problemu, należy wówczas skontaktować się bezpośrednio z Legal Ombudsman.
 • W szczególnych przypadkach Państwa zażalenie może zostać przekazane do Rzecznika do spraw Usług Finansowych (tzw. Financial Ombudsman Service – FOS). Jeśli będą podstawy do tego, to poinformujemy Państwa w trybie pilnym oraz dostarczymy broszurę dla klientów FOS, która wyjaśni szerzej ich procedurę składania skarg.
 • Mogą Państwo skontaktować się z Legal Ombudsman (lub odpowiednio FOS) również w przypadku, gdy minęło 8 tygodni od złożenia skargi i nadal nie została rozwiązana.

Jak wnieść skargę

 • Skargi można składać drogą telefoniczną, pocztową, e-mailem oraz faksem. Z reguły jeśli skarga nie może być rozpatrzona przez przełożonego osoby, której skarga dotyczy, wówczas należy ją wnieść na piśmie.
 • Przełożony osoby, której dotyczy skarga najczęściej pracuje w tym samym biurze i jest wskazany w początkowej korespondencji. Jeżeli jednak nie posiadają Państwo tej informacji, prosimy o kontakt z naszym Compliants Partner.
 • Dane kontaktowe do naszego Complaints Partner:
  David Harrington
  Simposon Millar LLP
  21-27 St Pauls Street
  Leeds
  LS1 2JG
  Telephone: 0345 357 9000
  Fax: 0345 357 9199
  Email: David.Harrington@simpsonmillar.co.uk
  Website: www.simpsonmillar.co.uk

 • Dane kontaktowe do Legal Ombudsman:
  The Legal Ombudsman
  PO Box 6806
  Wolverhampton
  WV1 9WJ
  Telephone: 0300 555 0333
  Email: enquiries@legalombudsman.org.uk
  Website: www.legalombudsman.org.uk

 • Dane kontaktowe do Financial Ombudsman Service:
  South Quay Plaza, 183 Marsh Wall
  London
  E14 9SR
  Telephone: 020 7964 1000
  E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
  Website: www.financial-ombudsman.org.uk

Kiedy nas powiadomić

 • Powinni Państwo skontaktować się z nami, gdy tylko pojawią się jakieś wątpliwości dotyczące sprawy.
 • Właściwie nie powinni się Państwo kontaktować bezpośrednio z Legal Ombudsman, dopóki nie wykorzystają Państwo naszych wewnętrznych procedur lub jeśli nie upłyneło jeszcze 8 tygodni od daty złożenia skargi. Nie mamy jednak zamiaru zniechęcać Państwa do kontaktowania się z Legal Ombudsman w celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji lub w celu uzyskania porady.
 • Legal Ombudsman (lub odpowiednio FOS) wymaga, aby kontaktować się z nimi przed upływem 6 miesięcy od czasu ostatniego kontaktu z nami, w przeciwnym razie Ombudsman może nie być w stanie zająć się sprawą.
 • Legal Ombudsman nie przyjmie skarg jeśli kwestie dotyczące zażalenia, bądź dzień kiedy Państwo zdali sobie z nich sprawę, wystąpiły przed 6 października 2010. W zależności od tego Legal Ombudsman podejmie się jedynie tych spraw, które miały miejsce nie dalej jak 6 lat temu. Chociaż ten 6-letni okres będzie zmniejszony do 3 lat, licząc od daty rozpoznania problemu.

Harmonogram

Jeżeli skarga została wniesiona, to wówczas:

 • potwierdzimy odbiór Państwa skargi w ciągu 3 dni.
 • zapewnimy Państwu wyczerpującą odpowiedź na zażalenie w ciągu 7 dni zgodnie z Etapem 1.
 • zapewnimy Państwu wyczerpującą odpowiedź w ciągu 21 dni zgodnie z Etapem 2, gdy sprawa idzie wyżej.

Jeżeli skarga została wniesiona do naszego Complaints Partner, to on wówczas:

 • potwierdzi odbiór zażalenia w ciągu 3 dni
 • wyda konkretną odpowiedź w ciągu 21 dni
 • jeżeli nie będziemy mogli dotrzymać powyższego harmonogramu to poinformujemy Państwa i wytłumaczymy powody
 • jeżeli skarga została wniesiona do Legal Ombudsman, to oni skontaktują się z Państwem z ich własnym harmonogramem na rozstrzygnięcie zażalenia

Jak rozpatrujemy zażalenia

 • Jeżeli prowadzący sprawę jest w stanie wyjaśnić skargę w prosty sposób to zrobi to telefonicznie, a w przeciwnym wypadku pisemnie
 • Skargi wnoszone do naszego Complaints Partner będą rozpatrywane pisemnie.
 • Wyjaśnienie zażalenia będzie obejmowało szczegółową analizę akt sprawy oraz/lub plików elektronicznych. Szczegółowo omówimy Państwa zażalenie z osobą, której skarga dotyczy, jak też z każdą osobą zaangażowaną w sprawę, która mogła przyczynić się do wniesienia skargi.
 • Nasz Complaints Partner odpisze do Państwa odnosząc się do wszystkich aspektów skargi. Uwzględni również wszystkie propozycje rozwiązania problemu.
 • Jak tylko nasz Complaints Partner odpowie pisemnie na złożoną skargę, mogą Państwo się z nim skontaktować w celu dalszego przedyskutowania swojej sprawy. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie problemu nie jest dla Państwa satysfakcjonujące, mogą Państwo na tym etapie (lub gdy brak odzewu po 8 tygodniach od złożenia skargi) skontaktować się z Legal Ombudsman (lub odpowiednio z FOS). Należy pamiętać, że nie powinno upłynąć 6 miesięcy od ostatniego kontaktu z nami.

Poniżej załączamy link do platformy Internetowego Rozpatrywania Sporów (tzw. Online Dispute Resolution) jest to interaktywna strona internetowa stanowiąca jeden punk dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących rozstrzygać spory https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage