Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Ile będę musiał zapłacić za sprawę o odszkodowanie w UK? Nowy cennik i zmiany w Legal Aid.

Ostatnio głośno mówiło się o tym, że od 1 kwietnia 2013 Legal Aid w Wielkiej Brytanii przestanie istnieć. Dlaczego tak się dzieje? Rząd brytyjski zmiejsza swoje wydatki budżetowe i zdecydował, że oszczędności obejmą wydatki na obsługę prawną, które wynoszą około £2 bilionów funtów rocznie. Obecnie wydatki te mają zostać ograniczone do £350 milionów rocznie.

Co się zmieni a co pozostanie bez zmian? Kto w dalszym ciągu będzie się kwalifikował do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez solicitorów?


Co to jest ‘legal aid’ i dlaczego warto się o nią starać?

Legal aid w swoim założeniu ma na celu umożliwienie uzyskania pomocy prawnej osobom, których sytuacja materialna nie pozwala na jej opłacenie. Pokrywa to opłacenie pracy solicitora i innych agencji, które świadczą usługi prawne na rzecz osób mających problemy prawne takie jak długi, konflikty rodzinne lub zostają wywłaszczeni. W tego rodzaju sprawach, kiedy oszczędności pozostałe po opłaceniu wszystkich tzw. opłat bieżących były poniżej pewnego ustawowo określonego pułapu, można było starać się o uzyskanie legal aid.

Co się zmieniło?

Zmiany weszły w życie 1 kwietnia 2013 i niestety nie był to żart prima aprilis. Rząd brytyjski uzasadniał swoją decyzję tym, że środki zaoszczędzone na legal aid mają zostać skierowane na najbardziej potrzebujących w tym między innymi na skazanych i przebywających w zakładach karnych. Nowa ustawa, która weszła w życie w kwietniu 2013 zmienia pozycję osób, które mając sprawy cywilne mogły być zakwalifikowane do finansowania pomocy prawnej. Obecnie tylko niektóre prawy cywilne będą kwalifikować się do legal aid i konieczne będzie spełnienie określonych kryteriów.

Jakie sprawy nie będą się już kwalifikować?

Rząd zdecydował się wyłączyć z finansowania całe działy spraw z zakresu prawa cywilnego. Są to:

  • Prawo rodzinne prywatne, sprawy takie jak rozwody i opieka nad dziećmi
  • Odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz zaniedbań medycznych
  • Pewne sprawy z zakresu prawa pracy i prawa edukacyjnego
  • Prawo imigracyjne kiedy osoba nie jest zatrzymana
  • Sprawy z zakresu długów, spraw mieszkaniowych oraz pobierania zasiłków

Jakie sprawy będą się kwalifikować na legal aid?

  • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego gdzie występuje przemoc w rodzinie, zmuszenie do zawarcia związku małżeńskiego oraz uprowadzenie dziecka
  •  Sprawy z zakresu zdrowia psychicznego
  • Wszystkie sprawy dotyczące azylu
  • Pewne sprawy dotyczące długów i spraw mieszkaniowych

Jakie opcje będą teraz możliwe dla osób, które nie kwalifikują się na legal aid?

Wiele osób będzie musiało płacić za pomoc prawną. Dla niektórych będzie istniała możliwości no-win i no-fee albo szukanie pomocy w tzw. charities, które też świadczą pomoc prawną.

Jakie wydatki zostaną jeszcze zredukowane?

Przed 1 kwietnia 2013 każdy, kto posiadał mniej niż £8000 aktywów kwalifikował się do legal aid teraz osoby te zobowiązane będą do opłacenia swojej sprawy. Nie będzie już 10% zniżki w sprawach cywilnych i rodzinnych.

Jak będzie wyglądało założenie sprawy w Kancelarii Simpson Millar po 1 kwietnia 2013?

Kancelaria Simpson Millar zdecydowała się na wprowadzenie bardzo atrakcyjnej oferty dla naszych rodaków. Formuła zakładania sprawy będzie oparta na „no win – no fee” natomiast po wygraniu sprawy potrącimy do 25% (z VAT) z uzyskanej przez Państwa sumy odszkodowania. W przypadku przegrania sprawy żadna opłata nie będzie pobrana.