Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Jak mam ustalić czy moi rodzice pozostawili testamenty albo majątek?

Strata najbliższych krewnych zawsze jest bardzo przykra, tym bardziej jeśli wymaga zmierzenia się z zagadnieniami finansowymi.

Testament jest dokumentem prawnym, który zapewnia że w razie śmierci Twój majątek zostanie przekazany według Twojej woli.

Zgodnie z prawem, istnieją dwie możliwości rozwiązania tych kwestii związanych z testamentem:

  • Jeśli Twoi rodzice pozostawili testament to ten testament zawiera informacje o tym co życzyliby sobie, aby się stało z ich majątkiem;
  • Jeśli nie sporządzono testamentu to ‘rules of intestacy’, czyli zasady dziedziczenia będą obowiązywać

Jak mam odnaleźć pozostawiony testament?

Najprostszą drogą do uzyskania odpowiedzi na pytanie o to czy pozostawiono testament jest przeglądnięcie dokumentów, które pozostawili. Często mogą być pewne oznaki tego, że sporządzili testament przed śmiercią.
Jeśli nie jesteś w stanie odnaleźć testamentu skontaktuj się z ich solicitorem. Solicitorzy często zatrzymują kopię testamentów i to może być łatwe do śledzenia czy pozostawili testament czy też nie.

Również, Twoi dalsi krewni mogą banku jako wykonawcę, który ma przeprowadzić zadania związane z ich ostatnią wolą. Wykonawca to osoba, którą spadkodawca ustanowił odpowiedzialną za zarządzanie majątkiem, który może zawierać nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inny majątek. Ich rolą jest między innymi ochrona całego majątku, zarządzanie osobami uprawnionymi do dzielenia majątku i zapłaty zaległych zobowiązań.

Wykonawca jest zobowiązany do tego, że poinformować czy pozostawiono Ci majątek albo inny majątek.
Możesz również rozważyć poszukiwać pewności w the National Will Register online, którą uzyskasz jeśli solicitor zgłosił testament.

Jeśli uważasz, że nie jesteś w stanie sobie poradzić możesz udać się do solicitora z prośbą o pomoc w tej sytuacji.

Co jeśli znajdę testament?

Jeśli w testamencie nie jest wskazane nazwisko wykonawcy testamentu możesz ubiegać się o ‘grant of representation’. To pozwoli na dostęp do konta bankowego twojego zmarłego krewnego. To może zostać wykonane zarówno samodzielnie przez Ciebie jak i przez solicitora.

Jednakże, możesz nie potrzebować ‘grant of representation’ jeśli majątek spadkodawcy nie zawiera żadnych budynków, gruntów albo udziałów.

Jaką odpowiedzialność ponoszę jako wykonawca albo administrator testamentu?

Wykonawca testamentu to osoba wskazana w testamencie przez spadkodawcę do zajęcia się wykonaniem testamentu.
Administrator to ktoś komu sąd dał pozwolenie do zajęcia się majątkiem spadkowym jako wykonawca. Pojawia się wtedy, gdy wykonawca nie został wskazany w testamencie albo nie pozostawiono testamentu.

Jako wykonawca albo administrator testamentu będziesz musiał poradzić sobie z wykonaniem formalności i osobami trzecimi, tj. bankami, spółdzielniami mieszkaniowymi, aby ustalić majątek rodziców. Będziesz musiał się upewnić, że każde z zadłużeń zostało spłacone przez spadkodawców łącznie z rachunkami za media. Możesz wykorzystać część z tych pozostawionych środków na pokrycie wynagrodzenia solicitora, które są częścią procesu.

Na tej podstawie będziesz mógł rozdysponować majątkiem tak jak życzyli sobie tego rodzice. Ci, którzy otrzymają spadek/część spadku nazywani są ‘beneficiaries’, czyli spadkobiercami.

Nie mogę odnaleźć testamentu rodziców. Co mogę zrobić?

Jeśli nie pozostawiono testamentu, majątek zostaje podzielony zgodnie z ‘rules of intestacy’, czyli zasadami dziedziczenia.

To oznacza, że spadkodawca miał małżonka to cały majątek przechodzi do niego.

Jednakże, jeśli nie byli małżeństwem albo byli w związku partnerskim to żyjący partner nie ma automatycznie praw do dziedziczenia.

Adoptowane dzieci oraz przybrane dzieci, które zostały adoptowane przez ich przybranych rodziców i oni również mają prawo do dziedziczenia na podstawie ogólnych zasad dziedziczenia.