Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Możesz być uprawniony do zwrotu pieniędzy za opłaty sądowe uiszczone z tytułu wniesienia roszczenia do Sądu Pracy przeciwko pracodawcy

Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii w dniu 26 lipca 2017 wydał wyrok, na mocy którego dotychczasowe opłaty sądowe uiszczane z tytulu powództwa cywilnego w sądzie pracy uznał za bezprawne i utrudniające dostęp do wymiaru spawiedliwości, ponieważ są zbyt wysokie. W związku z powyższym wyrokiem, rząd ogłosił, że kontrowersyjne opłaty sądowe w sprawach prawa pracy zostaną zniesione z natychmiastowym efektem.

Opłaty sądowe pobierane za wszczęcie postępowania cywilnego przed sądem pracy zostały wprowadzone w lipcu 2013 na mocy rozporządzenia z 2013 roku dotyczącego opłat sądowych (the Employment Tribunals and the Employment Appeal Tribunal Fees Order 2013) w celu zapobiegania składaniu bezpodstawnych pozwów do sądu pracy.

Każdy, kogo pracowdawca potraktował w sposób niesprawiedliwy lub niezgodny z prawem, a kto zdecydował się dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego musiał uiścić opłatę sądową w wysokości od £390 do £1200. Opłata za wniesienie pozwu do Apelacyjnego Sądu Pracy wynosiła do £1600.

Efektem tego był drastyczny 66%-70% spadek postępowań sądowych przed sądami pracy. Kampanie nawołujące do zmiany przepisów w tej kwestii uzasadniane były tym, że pracownicy o niskich zarobkach nie byli w stanie uiścić wysokich opłat sądowych i tym samym dochodzić  swoich praw z tytułu stosunku pracy. Sąd Najwyższy rownież stwierdził, że opłaty sądowe uiszczane z tytułu wniesienia sprawy do Sądu Pracy stanowią pośrednią dyskryminację wobec kobiet.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 jest na tyle znaczące i ważne, że jeżeli pracodawca naruszył prawa pracownika i pracownik decyduje się dochodzic swoich praw w drodze postępowania sądowego , to pracownik nie musi uiszczać opłaty sądowej. Natomiast w sytuacji ,w której pracownik wniósł sprawę przciwko pracodawcy do sądu pracy po wejściu w życie rozporządzenia z lipca 2013 i uiścił opłaty sądowe, to pracownik może być uprawniony do ubiegania się o ich zwrot. Jednakże w chwili obecnej pod znakiem zapytania stoi kwestia kiedy i w jakiej formie. Szacuje się, że będzie to kosztować brytyjski rząd w granicach 27-32 milionów funtów.

Po szczegółową konsultacje dotyczącą Twoich praw w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego, skontaktuj sie z naszym Polskim Departamentem pod numerem: 0800 634 1630.