Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Niebezpieczne Psy – Rozwój Prawa

W związku z coraz większą liczbą urazów spowodowanych przez psy, Rząd pracuje nad zmianą prawa, chroniącą ofiary psich ataków.

Przede wszystkim, właściciele psów mogą być zobowiązani do wykupienia specjalnego ubezpieczenia pokrywającego urazy spowodowane pogryzieniami, skutkującymi wniesieniem roszczeń odszkodowawczych przez ofiary.

Ponadto, planowane są dużo dalej idące kroki – na przykład wprowadzenie systemu kontroli niebezpiecznych psów, tzw. Dog Control Notices („Dogbos”).

System ten pozwoliłby Policji albo urzędnikom rad osiedli na nakazanie właścicielom niebezpiecznych psów założenia swoim zwierzętom kagańców, trzymania ich na smyczy a nawet wysterylizowania ich.

Obecnie tylko 4 rasy są zakazane, ale mimo to mogą być trzymane pod warunkiem, iż pies jest wysterylizowany, ma wytatuowane dane właściciela, wprowadzony pod skórę „chip” a na zewnątrz wyprowadzany jest w smyczy i kagańcu.

Planuje się, aby wszystkie psy miały wszyty pod skórę „chip”, co umożliwiłoby zidentyfikowanie właściciela w razie ataku. Mogłoby to kosztować (wraz z ubezpieczeniem) nawet 100 funtów, ale biorąc pod uwagę wzrost liczby psich ataków w zeszłym roku o 20%, zmiany te są ogólnie przyjmowane ze zrozumieniem.

Prawo zajmujące się atakami przez psy (The Dangerous Dogs Act 1991) podawane jest często jako przykład niedopracowanej i nieskutecznej legislacji.

Obecnie prawo to obejmuje jedynie ataki w miejscach publicznych, więc listonoszom lub elektrykom, zaatakowanym w prywatnych domach, jest dużo trudniej dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Nie jest to jednak zupełnie niemożliwe.

Nasza kancelaria z pewnością będzie śledzić rozwój tej dziedziny prawa i z wielkim zadowoleniem przyjmie wszelkie środki mające na celu zmniejszenie urazów spowodowanych przez niebezpieczne psy.