Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Poślizg Niekontrolowany

Mimo iż ze względu na uwarunkowania klimatyczne zima w Wielkiej Brytanii charakteryzuje się w przeważającej mierze dodatnimi temperaturami oraz deszczem, czasami pogoda potrafi zaskoczyć i tak też stało się w tym roku.

Obfite opady śniegu wprowadziły chaos wśród nieprzyzwyczajonych do zimy Brytyjczykow – drogi zostały zablokowane, samoloty uziemione a szkoły pozamykane. Zwiększyła się też niestety liczba wypadków spowodowanych poślizgnięciem, zarówno wśród kierowców, jak i wśród pieszych. Szpitale nie mogły nadążyć z przyjmowaniem pacjentów ze skręconymi kostkami, złamanymi kończynami a nawet poważnymi urazami głowy.

Biorąc pod uwagę powyższe, warto być świadomym obowiązków, które prawo angielskie nakłada na jednostki zarządzające drogami (w tym ścieżkami rowerowymi i chodnikami) oraz na wlaścicieli supemarketów, restauracji, kin, pubów czy innych miejsc świadczących usługi. Wiedza ta bowiem może okazać sie niezwykle istotna w przypadku chęci wyegzekwowania własnych praw czy próby dochodzenia odszkodowania za wypadek, który już sie wydarzył.

Po pierwsze, zgodnie z aktem regulującym odpowiedzialność najemców (Occupiers’ Liability Act 1957), osoba odpowiedzialna za dany lokal użytkowy ma obowiązek dołozyć należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo klientom wchodzącym, wychodzącym oraz przebywającym w tym lokalu. Dotyczy to nie tylko samego lokalu, ale również parkingu oraz chodnika prowadzącego bezpośrednio do lokalu. Oznacza to, iż śnieg powinien zostać usunięty a lód zasypany solą lub piaskiem, aby zapobiec poślizgnięciom. Nie wywiązanie się z ustawowego obowiązku przez właściciela lokalu, na terenie którego zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, może rodzić jego odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do poszkodowanego. Należy jednak pamietać, iż prawo nie wymaga, aby powierzchnia danego lokalu była całkowicie wolna od śniegu czy lodu przez całą dobę, a jedynie, aby najemca podjął wszelkie racjonalne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom.

Istotny problem stanowią również poślizgnięcia na drodze lub chodniku. Kwestie te reguluje prawo drogowe (Highways Act 1980), nakładające na zarządcę drogi obowiązek usunięcia śniegu oraz lodu. Warto jednak zdawać sobię sprawę, iż tak jak w przypadku opisanym w poprzednim paragrafie, nie jest to obowiązek absolutny, tzn. zarządca może argumentować, iż podjął wszelkie racjonalne środki zapobiegawcze. Biorąc pod uwagę najnowsze orzeczenia sądowe, takim racjonalnym środkiem może być wysłanie piaskarki, nawet jeśli nie zdążyła dotrzeć na miejsce przeznaczenia (sprawa Goodes v. East Sussex County Council 2000) albo wcześniejsze posypanie drogi solą, mimo iż w niedługim czasie powierzchnia ponownie pokryła się niebezpiecznym lodem (Rhiannon Pace v. Swansea City & County Council 2007).

Wreszcie, warto pamiętać o obowiązkach pracodawcy, którego nadrzędnym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, co może polegać między innymi na odśnieżaniu czy zasypywaniu oblodzonej powierzchni solą lub piaskiem tak, aby zapobiec upadkom i urazom z nich wynikającym.

Jeżeli jednak przykry wypadek sie zdarzy, osoba poszkodowana może szukać pomocy prawnej. Sprawy takie mogą być prowadzone na zasadzie no win no fee, czyli bez ponoszenia kosztów prawnych przez poszkodowanego – klienta danej kancelarii, która po wygranej sprawie uzyskuje swoje honorarium od ubiezpieczyciela strony przeciwnej. Ewentualna rekompensata pieniężna dla poszkodowanego składa się nie tylko z odszkodowania za sam uraz, ale także ze zwrotu kosztów leczenia czy zarobków utraconych podczas rekonwalescencji.