Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Usługi prawne świadczone przez Simpson Millar Solicitors LLP

 

Asbestos Disease/Illness

Specjalny dział SM zajmujący się roszczeniami Klientów, którzy byli narażeni na szkodliwe działanie azbestu i w związku z tym doznali szeregu chorób.

Jeśli pracowałeś w środowisku szkodliwym dla Twojego zdrowia i myślisz, że to przyczyniło się bezpośrednio do chorób, które masz teraz, zadzwoń do Nas na numer 0800 634 1630 i zobacz czy należy Ci się odszkodowanie.

Care/Nursing Home Fees Recovery

Czy opłacasz pielęgniarkę albo płacisz za opiekę w domu spokojnej starości?

Jeśli Ty, albo członek Twojej rodziny jest w domu opieki, w związku ze złym stanem zdrowia albo chorobą psychiczną to możesz kwalifikować się do tego aby wszelkie opłaty z tego tytułu były ponoszone przez NHS. Może się również okazać, że możesz domagać się zwrotu kosztów poniesionych w przeszłości z tego tytułu.

Catastrophic Injuries

Catastrophic injuries definiowane są jako poważne obrażenia ciała, w wyniku których poszkodowany stał się niepełnosprawny lub doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Prawnicy kancelarii Simpson Millar LLP mają doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania w takich przypadkach.

Solicitorzy z Departamentu Catastrophic Injuries mogą Ci pomóc. Jeśli doznałeś obrażeń w katastroficznym wypadku, zajmiemy się Twoją sprawą i zabezpieczymy sprawy finansowe odciążając Ciebie i Twoją rodzinę abyś mógł skupić się tylko na powrocie do zdrowia.

Conveyancing

Dział ten zajmuje się szeroko pojętym prawem nieruchomości. Pomożemy Ci we wszystkich czynnościach prawnych związanych z Twoimi nieruchomościami.

Solicitorzy z działu nieruchomości świadczą swoje usługi dla biznesu jak i dla osób fizycznych. Dotyczyć one mogą nieruchomości komercyjnych jak i nieruchomości prywatnych.

Disease/Illness at Work

Nasi prawnicy mają doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania za tak zwane choroby przemysłowe.

Większość osób wie, że możliwe jest uzyskanie odszodowania za wypadek w pracy ale nie wszyscy są świadomi, iż również za chorobę przemysłową może zostać wypłacone odszkodowanie. Choroba przemysłowa albo zawodowa jest każdą chorobą, która powstała albo pogorszyła się z związku z wykonywaniem określonej pracy.

1.3 miliona osób, które pracowało w zeszłym roku, chorowało (dotyczy chorób przewlekłych oraz nowych przypadków) i uważa się, że te choroby były spowodowane albo, że ich przebieg był poważniejszy ze względu na wykonywaną pracę (obecnie lub w przeszłości) [Statystyki Health & Safety Executive 2009/10].

Do potencjalnie niebezpiecznych środowisk pracy zalicza się między innymi: stocznie, kopalnie, przemysł kolejowy, odlewnie, przedsiębiorstwa metalurgiczne, fabryki samochodów, budowy, zakłady stolarskie, tekstylne, elektrownie, fabryki gumy lub latexu.

Nasz zespół prawników dokłada wszelkich starań, aby sprawy dotyczące chorób przemysłowych były rozwiązane szybko i efektywnie. Jeżeli jest to możliwe odwiedzamy klienta w domu aby w bezstresowej atmosferze pomóc mu w rozwiązaniu sprawy.

Employment Law

Departament prawa pracy zajmuje się między innymi: negocjowaniem odpraw, zawieraniem ugody, aspektami zwolnienień pracowników z winy pracodawcy, bonusami i roszczeniami dotyczącymi prowizji, roszczeniami w trybunale prawa pracy dotyczącymi min. zwolnień lub dyskriminacji: na tle rasowym, płci, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religi i wieku; constructive dissmissal – przymusowym doprowadzeniem do samozwolnienia się; prześladowaniem i nierównym traktowaniem pracowników, kwestiami prawa do równego wynagrodzenia za pracę, redukcją etatów, ochroną poufnych informacji, urlopu macierzyńskiego oraz innymi zagadnieniami.

Family Law

Dział prawa rodzinnego pomoże Ci w sprawach dotyczących stosunków rodzinnych. Zajmujemy się przede wszystkim: rozwodami, separacją, umowami małżeńskimi, ustalaniem kontaktów z dziećmi, alimentami, związkami partnerskimi i umowami przedmałżeńskimi. Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas na numer 0 800 634 1630.

Holiday Claims

Solicitorzy z działu roszczeń powstałych podczas wakacji zajmą się uzyskaniem odszkodowania w sytuacji gdy: zostałeś zarażony chorobą podczas wakacji albo zatrułeś się jedzeniem za granicą, wypadek wydarzył się za granicą i był spowodowany winą kogoś innego. Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś TAK, skontaktuj się z nami i zobacz w czym możemy Ci pomóc.

Medical Negligence

Sprawy z zakresu zaniedbań medycznych należą do bardzo skomplikowanych. Należy zwrócić uwagę, że rocznie w szpitalach w Wielkiej Brytanii dochodzi do około 850,000 poważnych komplikacji. Według danych Ministerswa Zdrowia (Department of Health) połowa z nich nigdy nie powinna mieć miejsca, gdyż były wynikiem zaniedbań lekarskich. Każda osoba poszkodowana w wyniku zaniedbania medycznego ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Jednak tego typu sprawy są zazwyczaj bardzo skomplikowane.

Profesionalna pomoc i doradztwo naszych prawników dla wielu osób okazała się niezastąpiona. Jeżeli z czyjejś winy doszło do zaniedbania lub błędu medycznego oraz u osoby poszkodowanej nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu skontaktuj się z nami pod numerem 0800 634 1630.

Personal Injury

Dział Personal Injury, w wolnym tłumaczeniu dział obrażeń cielesnych, zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowania w sytuacji, gdy w wyniku wypadku zaistniałego z winy kogoś innego doznałeś uszczerbku na zdrowiu. Mogą to być mniej poważne obrażenia jak złamanie palca ale również tragiczne jak utrata wzroku czy śmierć. Wypadek może się zdarzyć zarówno w miejscu pracy jak i na ulicy. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas na numer 0 800 634 1630.

Road Accidents

Dział Simpson Millar specjalizujący się w wypadkach drogowych, zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowania w sytuacji, gdy w wyniku wypadku zaistniałego z winy kogoś innego doznałeś uszczerbku na zdrowiu. Mogą to być mniej poważne obrażenia jak złamanie palca ale również tragiczne jak utrata wzroku czy śmierć. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas 0 800 634 1630.

Wills and Probate

Zespół Solicitorów z Kancelarii Simpson Millar LLP, specjalistów w sprawach spadkowych został stworzony specjalnie po to, aby zapewnić szeroki zakres ochrony Twoich praw i w sposób najkorzystniejszy dla Ciebie rozwiązać sprawy podatkowe z tym związane. Nasze usługi prawne dotyczą przede wszystkim: sporządzenia testamentu, trwałego pełnomocnictwa, spraw rozstrzyganych w Court of Protection, postępowania spadkowego, kwestii podatkowych dotyczących spadku oraz innych funduszy.

Rozmawiaj w języku polskim pod numerem

0800 634 1630

lub wypełnij formularz online