Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Zaniedbania Medyczne

 

Pytania i odpowiedzi

David Thomas

P: Nie jestem zadowolony z opieki zapewnionej przez mojego lekarza, ale nie zdecydowałem się na złożenie roszczenia do sądu. Jakie inne kroki mogę podjąć?

O: W każdym szpitalu są procedury skargowe, a pacjent ma prawo do złożenia skargi oraz otrzymania pełnego wyjaśnienia w danej sprawie. Jeśli nie jesteś pewien jak sporządzić taką skargę, skontaktuj się z nami, a będziemy mogli to wyjaśnić.

P: Czy mogę pozwać mojego lekarza za popełnienie błędu?

O: Każda organizacja zdrowia taka jak szpital lub osoba indywidualna jak lekarz, pielęgniarka, czy dentysta jest winna obowiązek należytej opieki, a zaniedbanie medyczne występuje gdy poziom opieki spada poniżej przyjętych standardów. Aby być uprawnionym do odszkodowania należy udowodnić, że zaniedbanie skutkowało negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub obrażeniami ciała. To może być oczywiste jeśli chirurg amputuje lewą nogę zamiast prawej. Jednak w sprawach dotyczących opóźnienia w zdiagnozowaniu nowotworu, zasadniczym pytaniem będzie czy rozpoczęcie wcześniejszego leczenia miałoby inny skutek końcowy i zatrzymało czy opóźniło rozwój choroby.

Pytania i odpowiedzi

P: Czy łatwo złożyć roszczenie w związku z zaniedbaniem medycznym?

O: Nie. Prawo stanowi, że zbyt proste pozywanie organizacji zdrowia spowodowałoby negatywne skutki społeczne oraz niewłaściwie wpłynęło na postrzeganie organizacji zdrowia czy osób indywidualnych zapewniających opiekę medyczną. Jeśli nie jesteś pewny czy jesteś uprawniony do złożenia roszczenia, skorzystaj z profesjonalnej porady prawnej.

P: Co jeśli sądzę, że mam powody do złożenia roszczenia, ale nie stać mnie na pokrycie kosztów prawnych?

O: Jeśli sądzisz, że masz powody do złożenia roszczenia, nasza Kancelaria działa w sprawach dotyczących zaniedbań medycznych na zasadzie tzw. No Win No Fee. Umowa ta oznacza, że jeśli sprawa nie zakończy się sukcesem, Klient nie ponosi żadnych kosztów prowadzenia sprawy. Dodatkowo, wykupujemy dla Klienta ubezpieczenie w celu zabezpieczenia Klienta przed ponoszeniem ewentualnych kosztów prawnych strony przeciwnej, a jeśli sprawa jest przegrana, Klient nie ponosi kosztów ubezpieczenia.

P: W jakim czasie muszę złożyć roszczenie w związku z zaniedbaniem medycznym?

O: Termin do złożenia roszczenia wynosi 3 lata i biegnie od momentu zaniedbania lub od momentu dowiedzenia się o skutkach zaniedbania. Jednak należy zasięgnać porady prawnej jak najszybciej to możliwe. W sprawach dotyczących dzieci, termin przedawnienia biegnie od momentu osiągnięcia przez nich pełnoletności. Natomiast, w sprawach kiedy zadniedbanie medyczne dotyczy osób niemających zdolności do czynności prawnych, termin przedawnienia biegnie od momentu odzyskania tej zdolności.

Rozmawiaj w języku polskim pod numerem

0800 634 1630

lub wypełnij formularz online