Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Czym jest medyczne zaniedbanie?

misdiagnosisMedyczne zaniedbanie ma miejsce wtedy, gdy pacjent cierpi z powodu psychologicznej albo fizycznej szkody z powodu opieki medycznej świadczonej przez lekarza ogólnego, lekarza z oddziału szpitalnego albo nawet pielęgniarkę poniżej przyjętych standardów albo przy zastosowaniu niewłaściwego leczenia.

Jak można udowodnić medyczne zaniedbanie?

Aby wnieść pozew w sprawie medycznego zaniedbania należy udowodnić łącznie następujące okoliczności:

  • Osoba świadcząca opiekę medyczną zaniedbała swoich zawodowych obowiązków (nieodpowiedni standard świadczonej opieki),
  • Powstała szkoda fizyczna albo psychologiczna z powodu niewłaściwego leczenia albo niedbałej opieki medycznej

Każdą sprawę należy rozważać indywidualnie. Zatem rozważmy różne scenariusze:

I. Pielęgniarka podała pacjentowi niewłaściwe leki. Czy masz prawo do odszkodowania?

Odpowiedź: W tym przypadku oczywistym jest, że pielęgniarka dopuściła się zaniedbania, ponieważ wykonała swój obowiązek zawodowy poniżej przyjętego standardu.

Jednakże, co jeśli lek nie spowodował żadnej szkody ani choroby? W takim przypadku, nie ma fizycznej ani psychologicznej szkody spowodowanej podaniem niewłaściwego leku. Stąd też nie ma możliwości wniesienie pozwu o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

II. Ale co jeśli pacjent poniósł szkodę, przykładowo pojawiła się reakcja alergiczna albo doszło do innej gwałtownej reakcji z powodu podania nieodpowiednich leków?

Odpowiedź: Jeśli bezpośrednim skutkiem podania niewłaściwych leków przez pielęgniarkę były reakcje alergiczne lub inne to taki pacjent może wnieść pozew o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.