Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Pozwy wnoszone przeciwko szpitalom

hospital-complaints

Jak pozwać szpital za nieodpowiednią opiekę?

Jeśli jesteś niezadowolony z opieki medycznej, którą otrzymałeś w szpitalu, od lekarza, od dentysty albo innego pracownika służby zdrowia możesz wnieść pozew przeciwko nim. Procedura the NHS Complaints Procedure może skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przeciwko pracownikom służby zdrowia.

Wniesienie skargi powinno wyjaśnić Twoje zastrzeżenia i podkreślać problem w danej instytucji. Pozwanie za błędną medyczną terapię w szpitalu nie może wpływać na Twoje uprawnienie do opieki w odpowiednim standardzie w przyszłości.

Sporządzenie pozwu może być skomplikowanym i długotrwającym procesem. Pomoc można uzyskać w:

  • The Patient Advice and Liaison Service (PALS) – niemalże wszystkie zarządy instytucji służby zdrowia mają departamenty świadczące pomoc pacjentom w problematycznych sytuacjach. Dostarczają informacji, doradzają i wspierają pacjentów i ich rodzinom. Mogą również pomóc rozwiać Twoje wątpliwości nieformalnie. Więcej informacji: www.nhs.uk
  • Od kwietnia 2013 roku, lokalne władze są odpowiedzialne za prowadzenie obsługi niezależnego poradnictwa dotyczącego procedury the NHS Complaints Procedure. Pomoc może polegać na wsparciu przy pisaniu pism, współuczestnictwa w spotkaniach i omawianiu dostępnych opcji działania dla Ciebie

Sporządzenie pozwu przeciwko NHS

Procedura NHS ma dwa poziomy:

1. Poziom podstawowy – Local Resolution

Na początku należy wskazać osobę/osoby, które uważasz, że są odpowiedzialne za nieprawidłową opiekę medyczną i powiadomić ją/te osoby o Twoich wątpliwościach. Masz 12 miesięcy od daty zdarzenia na wniesienie skargi. Jeśli są uzasadnione powody to ten okres może zostać rozszerzony.

Kogo powinieneś pozwać? Dla lekarzy ogólnych (GP), dentystów, optyków i innych pracowników służby zdrowia właściwym będzie Practice Manager. Jeśli natomiast chcesz pozwać szpital albo obsługę karetki pogotowia musisz skontaktować się z the Complaints Manager albo Chief Executive of the Trust.

Możesz skarżyć poprzez przesłane pismo albo osobiście. Nie ma limitów na odpowiedź.
Twoja skarga będzie zbadana i może zostać zarządzone spotkanie. Jednakże po zakończeniu badania sprawy otrzymasz pismo zawierające podsumowanie Twojej skargi, to co badanie dało i szczegóły dotyczące następnego poziomu postępowania.

Jeśli nadal pozostajesz niezadowolony po uzyskaniu odpowiedzi z the Complaints Manager możesz wnieść swoją skargę do the Parliamentary and Health Service Ombudsman.

2. Poziom drugi – the Health Service Ombudsman

Jeśli Twoja skarga nie może zostać rozpatrzona na pierwszym poziomie albo jesteś niezadowolony z odpowiedzi, masz prawo do wnoszenia apelacji do the Health Service Ombudsma. Jest to instytucja niezależna od the NHS i państwa.

The Health Service Ombudsman zwykle nie bada skarg, gdzie świadczący opiekę medyczną zrobił wszystko co należało zrobić albo jeśli nie ma dowodów na to, że ta decyzja jest niewłaściwa.
Musisz dostarczyć skargę the Health Service Ombudsman nie później niż 12 miesięcy po dacie tych zdarzeń, które skarżysz. Członkowie biura the Health Service Ombudsman ocenią Twoją sprawę i przejrzą dokumenty, zostaną przesłane. Badanie sprawy może zająć 1 miesiąc. Szczegółowy raport zostanie przesłany do wszystkich zaangażowanych stron oraz do the Secretary of State for Health.

Jeśli nadal nie będziesz zadowolony z konkluzji the Health Service Ombudsman możesz poprosić o rozpatrzenie Twoich wątpliwości jeszcze raz. To nie będzie dogłębna rewizja. Nie ma możliwości wnoszenia zażalenia po drugiej rewizji. Na tym procedura zostaje zakończona.

Sporządzanie skargi związanej z Private Medical Treatment

Nie ma uregulowań związanych ze skargami na prywatny sektor służby zdrowia. W tych placówkach zwykle postępowania zażaleniowe prowadzone są zgodnie z ich wewnętrznym systemem.

Jeśli jesteś niezadowolony z prywatnie uzyskanej opieki medycznej musisz zwrócić się bezpośrednio do podmiotu świadczącego prywatnie opiekę medyczną i skierować do niego skargę.