Simpson Millar LLP
Cookies i polityka prywatnosci

Kontakt: 0800 634 1630Rekordowo wysoka zaliczka w związku ze sprawą dot zaniedbania medycznego

Prawo do… odszkodowania za poważne obrażenia ciała

Dziecko urodzone z ciężkim urazem mózgu i w rezultacie wymagające całodobowej opieki do końca swojego życia, złożyło roszczenie przeciwko ubezpieczycielowi szpitala, odpowiedzialnemu za jego stan zdrowia. Adwokat David Thomas, partner w kancelarii Simpson Millar z działu Zaniedbań Medycznych podjął się sprawy i wyjaśnia nie tylko, w jaki sposób sprawa jest prowadzona, ale również jak zmieniono rejestr wypłaty kwot zaliczkowych.

Prawo... odszkodowania za poważne obrażenia ciała

Niedopełnienie Prawnego Obowiązku Należytej Opieki

Poszkodowany w niniejszym studium przypadku – zwany dalej Dzieckiem A- urodził się z ciężkim przypadkiem hipoksji, stanu gdzie tkanki zostają pozbawione dopływu tlenu. Można temu zaradzić, jeśli jest to wykryte i leczone na czas, ale opóźnienie w leczeniu może prowadzić do urazu mózgu z katastrofalnymi skutkami dla poszkodwanego.

W wyniku hipoksji, Dziecko A odniosło szereg problemów zdrowotnych, które wymagały całodobowej opieki. Zasięg tych problemów oznaczał również zakwalifikowanie Dziecka A jako tzw. Protected Party z powodu ograniczeń umysłowych i niezdolności do podjęcia świadomych decyzji za siebie z powodu wielkości doznanych obrażeń mózgu.

W toku postępowania zarzucono personelowi położniczemu, odpowiedzialnemu za zdrowie Dziecka A przed, w trakcie i po porodzie, niedopełnienie prawnego obowiązku należytej opieki zdrowotnej, poprzez brak rozpoznania i skutecznego działania na hipoksję. Zakład opieki zdrowotnej uznał swoją pełną odpowiedzialność za urazy porodowe i wydano odpowiednie orzeczenie sądu z odszkodowaniem do oszacowania przez sąd wyższej instancji.

Nieodpowiednie Warunki Życia

Określenie odpowiedniej wartości odszkodowania wymaga czasu. Ubezpieczyciel szpitala zgodził się na dobrowolną płatność zaliczkową, aby zaspokoić niecierpiące zwłoki potrzeby Dziecka A. Wypłacono kwotę £100,000, po której później w tym samym roku na zlecenie Sądu wyższej instancji dokonano dalszej wypłaty w wysokości £800,000.

W tym czasie stało się jasne, że dom, w którym mieszkało Dziecko A, nie był odpowiednim otoczeniem dla jego licznych fizycznych i umysłowych problemów. Codzienna opieka wymagała zapewnienia optymalnie najwyższej jakości życia, co oznaczało, że potrzebne były urządzenia takie jak podnośniki, których w obecnym domu nie można było zamocować. Ponieważ Dziecko A rosło, potrzeba akomodacji, spełniającej rozsądne, wymagania stała się nagląca. Dlatego też rodzina wraz z Simpson Millar wnioskowała do ubezpieczyciela szpitala o kolejną wypłatę zaliczkową na zakup domu parterowego, który spełniałby ten cel.

Poprawa Jakości Życia

Niedawny wyrok w innej sprawie JR v Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (2017) oznaczał, że teraz koniecznym było przekonać Sąd o autentycznej potrzebie dodatkowych funduszy, a kwota poszukiwana nie przekroczy rozsądnej, ostatecznej kwoty przyszłego odszkodowania. Istniała również potrzeba wykazania, że jakiekolwiek dalsze i wysokie zaliczki, nie będą miały wpływu na decyzję Sądu przy zasądzaniu alimentów (tzw. Periodical Payment Order -PPO), które są płatne w rocznych ratach do końca życia, zamiast jednorazowej wypłaty kwoty w całości.

Ubezpieczyciel szpitala, początkowo niechętny do wypłacenia kolejnej zaliczki, ostatecznie zaakceptował, że zakwaterowanie Dziecka A nie było dostosowane do jego potrzeb oraz, że duży dom parterowy z 4-5 sypialniami, był potrzebny do wdrożenia odpowiedniego systemu opieki.

Sędzia wyższej instancji, który nadzorował tę sprawę, przyznał kolejną kwotę zaliczki w wysokości £500,000, która pozwoliła rodzinie Dziecka A na zakup domu parterowego z wystarczającym miejscem na zamieszkanie wykwalifikowanego opiekuna, jak również na dopasowanie wszystkich niezbędnych urządzeń do pomocy w codziennych potrzebach dziecka. Przeprowadzka do nowego domu znacząco poprawiła jakość życia Dziecka A.

Rekordowe Wypłaty Zaliczki

Łączna kwota wypłat zaliczki jak dotąd osiągnęła 1.4 miliona funtów i jest to pobity przez Simpson Millar rekord w tego rodzaju wypłatach. Wynika to głównie z niedawnej zmiany sposobu obliczania rekompensaty w pomyślnie zakończonych roszczeniach o odszkodowanie za bardzo poważne obrażenia ciała.

Sprawa została wstrzymana aż do czasu osiągnięcią przez Dziecko A wieku 7 lat, co pozwoli wszystkim stronom na skompletowanie dowodów medycznych od ekspertów w celu negocjacji ostatecznej kwoty odszkodowania.

Komentarz Adwokata prowadzącego sprawę David Thomas:

“Ta sprawa naświetla jak prosty błąd medyczny – w tym przypadku brak wykrycia i zareagowania na hipoksję, może mieć absolutnie niszczące konsekwencje dla przyszłości noworodka. I to nie tylko dotyka ofiarę zaniedbania, ale również rodzinę i bliskich.”

“Bezprecedensowa kwota wypłat zaliczkowych przyznana w tej tragicznej sprawie ukazuje, jak rozpaczliwa była sytuacja Dziecka A. Zasięg kalectwa oznacza, że nigdy nie będzie w stanie żyć, jak mówimy „normalnym” życiem, ale z ustanowionym wsparciem finansowym, jakie ta sprawa jak dotąd przyniosła, jakość życia znacznie się poprawiła zarówno dla ofiary, jak i jej rodziny.”

Jeśli uważasz, że możesz mieć prawo do roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego Twojego dziecka przy porodzie, możesz mieć prawo do podobnej rękompensaty. Aby przedyskutować poufnie swój przypadek, skontaktuj się jeszcze dzisiaj z naszym Polskim Departamentem pod numerem : 0800 634 1630.